Teks Pencahayaan KVK

Pemprosesan Teks Penjelasan Data Peribadi

Sebagai Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency (“Travel Cappadocia”), kami menunjukkan kepekaan maksimum terhadap keselamatan data peribadi anda. Dengan kesedaran ini, sebagai Travel Cappadocia, kami sangat mementingkan pemprosesan dan pemeliharaan semua jenis data peribadi semua orang yang berkaitan dengan Travel Cappadocia mengikut Undang-undang Perlindungan Data Peribadi No. 6698 (“Undang-undang KVK”) . Dengan pemahaman penuh tentang tanggungjawab ini, kami memproses data peribadi anda sebagai "Pengawal Data" yang ditakrifkan di bawah Undang-undang KVK, seperti yang dijelaskan di bawah dan dalam had yang diperintahkan oleh perundangan.


1. Pengumpulan, Pemprosesan dan Tujuan Data Peribadi

Walaupun data peribadi anda mungkin berbeza-beza bergantung pada hubungan antara anda dan Travel Cappadocia; Ia boleh dikumpulkan secara lisan, bertulis atau elektronik, melalui kaedah automatik atau bukan automatik, unit Travel Cappadocia, laman web, saluran media sosial, aplikasi mudah alih dan cara yang serupa. Data peribadi anda boleh diproses dengan mencipta dan mengemas kini selagi hubungan anda dengan Travel Cappadocia berterusan. Data peribadi anda yang dikumpul, kerja yang perlu dilakukan oleh unit perniagaan yang berkaitan untuk anda mendapat manfaat daripada perkhidmatan Travel Cappadocia, keselamatan perundangan dan komersial Travel Cappadocia dan mereka yang mempunyai hubungan perniagaan dengan Travel Cappadocia (operasi pentadbiran untuk komunikasi yang dijalankan oleh Travel Cappadocia, Syarat pemprosesan data Peribadi Travel Cappadocia yang dinyatakan dalam Artikel 5 dan 6 Undang-undang KVK untuk memastikan keselamatan fizikal dan kawalan lokasi, proses pematuhan undang-undang, hal ehwal kewangan, dll.), untuk menentukan dan melaksanakan strategi Travel Cappadocia dan untuk memastikan pelaksanaan dasar sumber manusia Travel Cappadocia dan akan diproses untuk tujuannya.


2. Kepada Siapa Data Peribadi Yang Diproses Boleh Dipindahkan Dan Untuk Tujuan Apa

Data peribadi anda yang dikumpul; Untuk anda mendapat manfaat daripada perkhidmatan Travel Cappadocia, kerja yang perlu dilakukan oleh unit perniagaan yang berkaitan, memastikan keselamatan perundangan dan komersial Travel Cappadocia dan orang yang mempunyai hubungan perniagaan dengan Travel Cappadocia (operasi pentadbiran untuk komunikasi yang dijalankan oleh Travel Cappadocia , memastikan keselamatan fizikal dan kawalan lokasi Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited , proses pematuhan undang-undang, urusan kewangan, dsb.), kepada rakan kongsi perniagaan kami, pembekal, institusi awam yang dibenarkan secara sah dan individu swasta, untuk menentukan dan melaksanakan komersil Travel Cappadocia dan strategi perniagaan dan untuk memastikan pelaksanaan dasar sumber manusia Travel Cappadocia. dan dalam rangka syarat dan tujuan pemprosesan data peribadi yang dinyatakan dalam Artikel 9.


3. Kaedah dan Sebab Undang-undang untuk Pengumpulan Data Peribadi


Data peribadi anda diperolehi dalam semua jenis media lisan, bertulis atau elektronik, untuk menyediakan perkhidmatan kami selaras dengan tujuan yang disebutkan di atas dan dalam konteks ini, untuk Travel Cappadocia memenuhi sepenuhnya dan tepat tanggungjawab kontrak dan undang-undangnya. Data peribadi anda yang dikumpul atas sebab undang-undang ini juga boleh diproses dan dipindahkan untuk tujuan yang dinyatakan dalam artikel (1) dan (2) teks ini, dalam skop syarat pemprosesan data peribadi dan tujuan yang dinyatakan dalam Artikel 5 dan 6 Undang-undang KVK.


4. Hak Pemilik Data Peribadi Tersenarai dalam Perkara 11 Undang-undang KVK

Sebagai pemilik data peribadi, jika anda menyerahkan permintaan anda mengenai hak anda untuk Travel Cappadocia menggunakan kaedah yang dinyatakan di bawah, Travel Cappadocia akan menyelesaikan permintaan secara percuma selewat-lewatnya dalam masa tiga puluh hari, bergantung pada jenis permintaan. Walau bagaimanapun, jika bayaran ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Data Peribadi, bayaran dalam tarif yang ditentukan oleh Travel Cappadocia akan dikenakan. Dalam konteks ini, pemilik data peribadi;


  • Mempelajari sama ada data peribadi diproses atau tidak,
  • Jika data peribadi telah diproses, meminta maklumat mengenainya,
  • Mempelajari tujuan pemprosesan data peribadi dan sama ada ia digunakan mengikut tujuan,
  • Mengetahui pihak ketiga yang kepadanya data peribadi dipindahkan di dalam atau di luar negara,
  • Meminta pembetulan data peribadi sekiranya pemprosesan tidak lengkap atau tidak betul dan meminta pemberitahuan transaksi yang dibuat dalam skop ini kepada pihak ketiga yang mana data peribadi telah dipindahkan,
  • Meminta pemadaman atau pemusnahan data peribadi sekiranya alasan yang memerlukan pemprosesan dihapuskan, walaupun ia telah diproses mengikut peruntukan Undang-undang KVK dan undang-undang lain yang berkaitan, dan meminta pemberitahuan transaksi yang dibuat dalam skop ini kepada pihak ketiga yang kepadanya data peribadi telah dipindahkan,
  • Membantah kemunculan keputusan terhadap orang itu sendiri dengan menganalisis data yang diproses secara eksklusif melalui sistem automatik,
  • Sekiranya data peribadi rosak akibat pemprosesan yang menyalahi undang-undang, ia mempunyai hak untuk menuntut pampasan kerosakan tersebut.


Menurut perenggan 1 Perkara 13 Undang-undang KVK, anda boleh menghantar permintaan anda mengenai pelaksanaan hak anda yang disebutkan di atas untuk Travel Cappadocia secara bertulis atau melalui kaedah lain yang ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Data Peribadi. Memandangkan Lembaga Perlindungan Data Peribadi belum menentukan sebarang kaedah pada peringkat ini, anda mesti menyerahkan permohonan anda secara bertulis kepada Travel Cappadocia mengikut Undang-undang KVK. Dalam konteks ini, saluran dan prosedur untuk mengemukakan permohonan anda secara bertulis kepada Travel Cappadocia dalam skop Perkara 11 Undang-undang KVK diterangkan di bawah. Permintaan anda, termasuk maklumat yang diperlukan untuk mengenal pasti anda untuk melaksanakan hak anda yang disebutkan di atas, dan penjelasan anda mengenai hak anda yang anda minta untuk melaksanakan daripada hak yang dinyatakan dalam Perkara 11 Undang-undang KVK; Isi borang di www.khas.edu.tr dan hantar salinan yang ditandatangani kepada 'Travel Cappadocia Agency Limited Company İsalı Cd. Anda boleh menghantar sendiri dokumen pengenalan diri anda ke alamat Angel Cave Suite Office N:34, 50180 Göreme /Nevşehir', menghantarnya melalui notari awam atau kaedah lain yang dinyatakan dalam Undang-undang KVK, atau menghantar borang yang berkaitan ke sky@travel-cappadocia. com dengan tandatangan elektronik yang selamat. kamu boleh hantar

Mengapa anda perlu memilih kami?

Pengalaman yang memberikan emosi dan keseronokan pemandangan Cappadocia yang menakjubkan.

Kami mempunyai rangkaian armada terbesar Kenderaan VIP, belon udara panas dan semuanya serba baharu.

Anda akan dilindungi insurans sepanjang lawatan belon udara panas dan lawatan biasa dari awal hingga akhir.

Selama 10+ tahun bekerja, kami telah berkhidmat dengan lebih daripada 10,000 orang dari seluruh dunia.

Pemandu & juruterbang profesional, bertauliah dan berpengalaman serta peralatan berkualiti.

Penggunaan peralatan moden memastikan keselesaan dan keyakinan penumpang pada setiap peringkat lawatan.

Kami adalah syarikat berlesen di bawah Persatuan Agensi Pelancongan Turki No: 9497.

Jika lawatan anda dibatalkan kerana cuaca atau anda ingin membatalkan, anda boleh mendapatkan semula wang anda sebelum lawatan sehingga 24 jam.