Terma dan syarat

Terma dan syarat

Syarat Tempahan Travel Cappadocia

Semua tempahan dengan Travel Cappadocia adalah tertakluk pada Syarat Tempahan kami. Ia tersedia sepenuhnya di sini untuk maklumat anda dan harus dibaca sebelum membuat tempahan dalam talian. Syarat Laman Web

Terdapat beberapa syarat tentang cara anda menggunakan laman web kami. Syarat-syarat ini diterbitkan di sini untuk maklumat anda


Syarat Tempahan

Kontrak awak

Kontrak anda adalah dengan Travel Cappadocia, ahli TURSAB dengan nombor keahlian 9497Terma berikut hendaklah mempunyai maksud yang dinyatakan di bawah apabila digunakan dalam Syarat Tempahan ini:


Syarat ini terpakai kepada semua Cuti dan mengawal hubungan anda dengan Travel Cappadocia. Sila baca dengan teliti sebelum membuat tempahan


1. Kontrak Percutian Anda Apabila tempahan dibuat, 'nama utama' pada tempahan menjamin bahawa dia mempunyai kuasa untuk menerima dan menerima bagi pihak pihak terma syarat tempahan ini. Selepas kami menerima tempahan anda dan semua pembayaran yang sesuai, jika pengaturan yang anda ingin tempah tersedia, kami akan mengeluarkan invois pengesahan. Perjanjian yang mengikat akan wujud antara kami apabila kami menghantar invois ini kepada 'nama utama. Kontrak ini dikawal oleh Undang-undang Turki, dan bidang kuasa Mahkamah Turki. Adalah penting untuk menyemak butiran pada invois anda apabila anda mendapatkannya, atau jika membuat tempahan lewat pada masa tempahan, bahawa semua butiran adalah tepat seperti yang anda minta. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan, sila hubungi kami dengan segera kerana mungkin tidak dapat membuat perubahan atau pembetulan kemudian. Sebaik sahaja anda telah membuat tempahan anda, maka sebarang pindaan pada tempahan atau Pengaturan Perjalanan anda (yang tertakluk kepada klausa 8 di bawah) akan tertakluk kepada Syarat Tempahan ini yang akan dikenakan kepada pindaan itu serta-merta selepas pindaan disahkan. Syarat Tempahan ini terpakai sama rata kepada semua ahli parti anda yang dinamakan dalam tempahan. Jika nama ělead pada tempahan membuat tempahan bagi pihak orang lain, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa Syarat Tempahan ini dimaklumkan kepada mereka dan mereka mengetahuinya. Kami berhak untuk menganggap bahawa semua ahli parti anda telah membaca Syarat Tempahan ini. Sebarang rujukan kepada ěyouĜ atau ěyourĜ akan dianggap termasuk semua orang yang dinamakan pada tempahan. Hanya kami, nama utama pada tempahan dan mana-mana orang lain dalam pihak anda dan yang namanya tertera pada tempahan akan mempunyai sebarang hak untuk menguatkuasakan Syarat Tempahan ini. Nama utama yang membuat dan membayar tempahan mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.


2. Ketepatan laman web

Walaupun Travel Cappadocia berusaha sedaya upaya untuk memastikan ketepatan maklumat dan harga laman web, sayangnya ralat kadangkala berlaku. Oleh itu, anda mesti memastikan anda menyemak harga dan semua butiran lain mengenai pengaturan pilihan anda dengan kami semasa membuat tempahan.


3. Pasport, visa, keperluan kesihatan dan dokumen perjalanan

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda memiliki semua dokumen perjalanan dan kesihatan yang diperlukan sebelum berlepas dan untuk memastikan bahawa anda memenuhi sebarang keperluan kemasukan asing. Pasport penuh dan sah diperlukan untuk destinasi yang kami tampilkan (termasuk kanak-kanak) dan Visa (transit, perniagaan, pelancong atau sebaliknya) mungkin diperlukan untuk beberapa destinasi dan bergantung pada pasport yang anda pegang. Keperluan mungkin berubah dan tempoh masa yang mungkin diambil untuk mendapatkan pasport dan visa yang sesuai akan berbeza-beza. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak kedudukan terkini dan anda harus membuat sebarang permohonan untuk pasport dan/atau visa pada masa yang tepat sebelum anda berlepas. Travel Cappadocia tidak bertanggungjawab jika anda atau mana-mana ahli parti anda ditolak masuk ke mana-mana negara kerana gagal memegang pasport, visa dan/atau dokumentasi perjalanan yang betul yang diperlukan oleh mana-mana syarikat penerbangan, pihak berkuasa atau negara yang anda lawati atau transit ( sama ada anda dikehendaki meninggalkan pesawat atau tidak) termasuk tetapi tidak terhad kepada ESTA yang sah seperti yang dirujuk dalam klausa di bawah Anda dinasihatkan untuk menyemak maklumat terkini tentang keperluan pasport anda. Jika anda atau mana-mana ahli parti anda mesti menyemak keperluan pasport dan visa dengan Kedutaan anda yang berkaitan, konsulat untuk mendapatkan maklumat tentang keperluan visa dan pasport yang berkaitan dengan Pengaturan Perjalanan anda. Konsulat atau Kedutaan di destinasi yang anda ingin pergi, sebelum membuat tempahan. Travel Cappadocia tidak mempunyai pengetahuan atau kepakaran khusus mengenai keperluan kemasukan asing atau dokumen perjalanan. Kami mengesyorkan agar anda menyemak amaran perjalanan, pengumuman, larangan dan notis nasihat yang dikeluarkan oleh semua kerajaan yang berkaitan dengan kerap sebelum anda berlepas. Sesetengah destinasi mungkin memerlukan surat kuasa jika kanak-kanak tidak ditemani oleh kedua-dua penjaga yang sah. Sila semak dengan pihak berkuasa di destinasi yang berkaitan jika ini berkenaan.


Amerika Syarikat - Kebenaran Perjalanan (ESTA)

Ia adalah wajib bagi sesiapa yang melancong ke atau berpindah melalui AS di bawah Program Penepian Visa, untuk mendapatkan kelulusan untuk melakukan perjalanan selewat-lewatnya 72 jam sebelum perjalanan dengan melengkapkan skim ESTA (Sistem Elektronik untuk Kebenaran Perjalanan) dalam talian. Kos ESTA pada masa ini adalah kira-kira $14 seorang dan boleh diperolehi dengan melayari https://esta.cbp.dhs.gov atau Laman Web Visit USA di www.visitusa.org.uk di mana maklumat lanjut mengenai skim dan ke atas sehingga kini bayaran juga boleh didapati. Setelah selesai dan diluluskan, permohonan ESTA sah selama dua tahun dan membenarkan beberapa lawatan tanpa perlu memohon semula. Kegagalan untuk mendapatkan ESTA boleh menyebabkan penumpang dinafikan menaiki pesawat oleh syarikat penerbangan.


Keperluan Kesihatan


Anda harus berunding dengan doktor anda untuk cadangan semasa dan maklumat mengenai inokulasi atau vaksinasi sebelum anda berlepas yang berkaitan dengan destinasi yang akan anda lawati atau transit semasa perjalanan anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan anda sihat untuk melakukan perjalanan dan memenuhi semua keperluan kemasukan kesihatan, mendapatkan suntikan yang disyorkan, vaksinasi mengambil semua ubat yang disyorkan dan mengikuti semua nasihat perubatan sebelum berlepas. Untuk nasihat perubatan mengenai semua destinasi yang anda ingin lawati atau transit semasa perjalanan anda, anda harus berunding dengan doktor anda dan laman web Jabatan Kesihatan terlebih dahulu. Kami mengesyorkan agar anda membawa bukti inokulasi atau vaksinasi terkini anda semasa dalam perjalanan kerana ia mungkin diperlukan untuk masuk ke negara atau destinasi. Travel Cappadocia tidak akan bertanggungjawab jika anda ditolak masuk ke mana-mana negara atau destinasi kerana anda tidak boleh menunjukkan bahawa anda telah menerima semua inokulasi atau vaksinasi yang diperlukan atau kerana anda tidak memenuhi keperluan kesihatan mana-mana destinasi. Perjalanan ke destinasi tertentu mungkin melibatkan risiko yang lebih besar daripada yang lain. Anda amat disyorkan untuk menyemak sebarang amaran perjalanan, larangan, pengumuman atau nasihat yang dikeluarkan atau dikemas kini oleh Unit Nasihat Perjalanan Pejabat Asing dan Komanwel sebelum menempah pengaturan perjalanan antarabangsa anda dan secara kerap sebelum berlepas.


4. Insurans

Kami menganggap insurans perjalanan yang mencukupi adalah penting dan kami amat menasihatkan anda dan semua ahli parti anda untuk mendapatkannya sebelum berlepas untuk tempoh penuh perjalanan anda yang ditempah. Tanggungjawab anda adalah untuk memastikan bahawa polisi insurans yang anda beli adalah sesuai, meliputi keperluan anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada keperluan kesihatan dan keperluan sewa kereta) dan adalah mencukupi untuk keperluan tertentu dan Pengaturan Perjalanan anda. Sila baca dan bawa bersama anda semasa bercuti.


5. Perlindungan kewangan anda

Kami menyediakan perlindungan kewangan penuh untuk percutian pakej kami, melalui nombor Lesen TURSAB kami 2290. Apabila anda membeli penerbangan dilindungi ATOL atau percutian termasuk penerbangan daripada kami, anda akan menerima Sijil ATOL. Ini menyenaraikan perkara yang dilindungi dari segi kewangan, di mana anda boleh mendapatkan maklumat tentang maksud ini untuk anda dan orang yang perlu dihubungi jika berlaku masalah. Kami akan memberikan anda perkhidmatan yang disenaraikan pada Sijil ATOL (atau alternatif yang sesuai). Dalam sesetengah kes, di mana kami tidak dapat berbuat demikian atas sebab insolvensi, pemegang ATOL alternatif mungkin memberikan anda perkhidmatan yang telah anda beli atau alternatif yang sesuai (tanpa kos tambahan kepada anda). Anda bersetuju untuk menerima bahawa dalam keadaan tersebut pemegang ATOL alternatif akan melaksanakan kewajipan tersebut dan anda bersetuju untuk membayar sebarang wang tertunggak untuk dibayar oleh anda di bawah kontrak anda kepada pemegang ATOL alternatif tersebut. Walau bagaimanapun, anda juga bersetuju bahawa dalam beberapa kes adalah tidak mungkin untuk melantik pemegang ATOL alternatif, dalam hal ini anda akan berhak untuk membuat tuntutan di bawah skim ATOL (atau pengeluar kad kredit anda jika berkenaan). Jika kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang disenaraikan (atau alternatif yang sesuai, melalui pemegang ATOL alternatif atau sebaliknya) atas sebab ketidakmampuan bayar, Pemegang Amanah Air Travel Trust boleh membuat pembayaran kepada (atau memberikan manfaat kepada) anda di bawah Skim ATOL. Anda bersetuju bahawa sebagai balasan untuk pembayaran atau faedah sedemikian, anda menyerahkan sepenuhnya kepada Pemegang Amanah tersebut apa-apa tuntutan yang anda miliki atau mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan ketidaktentuan perkhidmatan, termasuk sebarang tuntutan terhadap kami, ejen pelancongan (atau pengeluar kad kredit anda jika berkenaan). Anda juga bersetuju bahawa sebarang tuntutan sedemikian boleh diserahkan semula kepada badan lain, jika badan lain itu telah membayar jumlah yang anda tuntut di bawah skim ATOL. Jika anda menempah pengaturan selain percutian pakej (cth tidak termasuk penginapan), perlindungan kewangan yang dirujuk di atas tidak terpakai.


6. Membayar untuk percutian anda

Untuk mengesahkan pengaturan pilihan anda, anda mesti membayar deposit yang tidak boleh dikembalikan, yang mungkin lebih tinggi daripada deposit standard untuk mendapatkan jenis tiket penerbangan tertentu, pelancongan, pelayaran dll, dan ini akan disahkan kepada anda semasa membuat tempahan. (Jika tempahan dalam tempoh 12 minggu selepas berlepas, bayaran penuh akan diperlukan melalui kad kredit atau kad debit.) Baki kos pengaturan anda (termasuk sebarang surcaj jika berkenaan) perlu dibayar tidak kurang daripada 12 minggu sebelum berlepas. Jika kami tidak menerima baki ini sepenuhnya dan tepat pada masanya, kami berhak untuk menganggap tempahan anda sebagai dibatalkan oleh anda yang mana caj pembatalan yang dinyatakan dalam klausa 9 akan dibayar. Kami menerima pembayaran melalui kad kredit dan kad debit.


Kontingensi Penipuan Kad Kredit:

Jika anda tidak membekalkan alamat pengebilan kad kredit atau debit yang betul dan/atau maklumat pemegang kad, isu tiket anda mungkin tertangguh dan kos keseluruhan mungkin meningkat. Kami berhak untuk membatalkan percutian anda jika pembayaran ditolak atau jika anda telah memberikan maklumat kad kredit yang salah. Kami juga berhak untuk melakukan semakan rawak (termasuk daftar pemilih) untuk meminimumkan penipuan kad kredit. Akibat daripada ini, sebelum mengeluarkan tiket kami mungkin memerlukan anda untuk memberikan kami faks atau salinan pos bukti alamat, salinan kad kredit anda dan penyata terkini.


7. Harga Percutian Anda

7.1 Travel Cappadocia berusaha untuk memastikan bahawa harga yang paling terkini dan betul dipaparkan di laman web kami (surat berita kami menunjukkan harga panduan) Travel Cappadocia berhak untuk menaikkan atau menurunkan harga mereka pada bila-bila masa. Kadangkala, harga yang salah mungkin ditunjukkan, disebabkan ralat. Apabila Travel Cappadocia menyedari sebarang ralat sedemikian, kami akan berusaha untuk memberitahu anda semasa membuat tempahan (jika kami menyedari kesilapan itu) atau secepat mungkin. Kami berhak untuk membatalkan tempahan jika anda tidak mahu menerima harga yang sebenarnya terpakai untuk percutian tersebut.


Perubahan harga

7.2 Untuk Pakej, perubahan dalam yuran (termasuk tetapi tidak terhad kepada kos pengangkutan, kos bahan api, yuran, cukai, yuran seperti cukai pendaratan atau yuran embarkasi/berlepas di pelabuhan/lapangan terbang dan kadar pertukaran) dan perkhidmatan bermakna harga Perjalanan anda Pengaturan (atau mana-mana bahagian daripadanya) mungkin berubah selepas anda menempah Pengaturan Perjalanan anda. Walau bagaimanapun, tiada perubahan pada kos Pengaturan Perjalanan anda dalam masa 45 hari selepas berlepas.

7.3 Berhubung dengan harga Pakej, kami akan menyerap, dan anda tidak akan dicaj untuk sebarang kenaikan bersamaan sehingga 2% daripada harga jumlah Pengaturan Perjalanan anda, yang tidak termasuk premium insurans dan sebarang caj pindaan. Anda akan dicaj untuk jumlah yang melebihi dan lebih daripada itu, ditambah dengan caj pentadbiran sebanyak TL 50.00 seorang. Jika ini bermakna anda perlu membayar kenaikan lebih daripada 10% daripada harga jumlah Pengaturan Perjalanan anda (tidak termasuk premium insurans dan caj pindaan), anda akan mempunyai pilihan untuk menerima perubahan kepada percutian lain jika kami dapat menawarkan satu (jika ini adalah kualiti yang setara atau lebih tinggi, anda tidak perlu membayar lebih tetapi jika kualiti yang lebih rendah anda akan dikembalikan perbezaan harganya), atau membatalkan dan menerima bayaran balik penuh wang yang telah dibayar, kecuali untuk sebarang pindaan caj dan caj pembatalan yang telah dikenakan. Kami akan mempertimbangkan mengikut budi bicara kami bayaran balik yang sewajarnya bagi premium insurans yang telah dibayar jika anda boleh menunjukkan bahawa anda tidak dapat memindahkan atau menggunakan semula polisi anda. Sekiranya anda membuat keputusan untuk membatalkan kerana kenaikan harga lebih daripada 15%, anda mesti menggunakan hak anda untuk berbuat demikian dalam tempoh 14 hari dari tarikh pengeluaran yang dicetak pada invois anda


7.4 Sekiranya harga Pengaturan Perjalanan anda turun disebabkan oleh perubahan yang dinyatakan dalam klausa 7.2 di atas, lebih daripada 2% daripada jumlah kos Pengaturan Perjalanan anda, maka sebarang bayaran balik yang perlu dibayar akan dibayar kepada anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa Pengaturan Perjalanan tidak selalu dibeli dalam mata wang tempatan dan beberapa perubahan yang ketara tidak memberi kesan ke atas harga Pengaturan Perjalanan anda kerana perlindungan kontrak dan lain-lain yang sedia ada.


8. Jika Anda Mengubah Tempahan Anda

Jika, selepas invois pengesahan kami dikeluarkan, anda ingin menukar pengaturan perjalanan anda dalam apa jua cara, kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat perubahan ini, tetapi ia mungkin tidak selalu dapat dilakukan. Sebarang permintaan untuk perubahan dibuat mestilah daripada 'nama utama' pada tempahan. Anda akan diminta membayar caj pentadbiran sebanyak Euro 50 setiap orang dan sebarang kos tambahan yang kami tanggung untuk membuat perubahan ini. Dalam kes di mana caj pentadbiran yang dibuat oleh Pembekal kami lebih tinggi, kami berhak untuk menyalurkan caj tersebut kepada anda. Anda dibenarkan (di bawah Peraturan) untuk memindahkan nama individuĜ, jika mana-mana orang yang dinamakan pada tempahan dihalang daripada melakukan perjalanan akibat penyakit, kematian saudara terdekat, perkhidmatan juri atau sebab penting lain. Tertakluk kepada penerimaan bukti yang memuaskan atas sebab sedemikian, kami akan mengikut budi bicara kami bersetuju untuk tempahan individu yang dinamakan itu dipindahkan kepada orang lain, yang akan tertakluk kepada fi pindaan sebanyak Euro 50 setiap orang dan sebarang caj tambahan yang dibuat oleh mana-mana Pembekal yang dibayar oleh awak. Kami akan menasihati anda tentang caj ini pada masa permintaan anda. Sebarang perubahan individu yang dinamakan dalam tempahan adalah bersyarat kepada individu pengganti menerima Syarat Tempahan ini dan sebaliknya memenuhi semua syarat yang terpakai pada Pakej. Permintaan pertukaran nama dalam masa 48 jam dari tarikh berlepas tidak boleh dijamin. Memandangkan kebanyakan syarikat penerbangan tidak membenarkan pertukaran nama selepas tiket dikeluarkan atas sebarang sebab, caj ini berkemungkinan besar merupakan kos penuh penerbangan. Jika anda meminta untuk menukar semua nama pada tempahan, ini akan dianggap sebagai pembatalan dan tempahan baharu serta caj pembatalan penuh akan dikenakan. Anda harus sedar bahawa kos ini boleh meningkat semakin hampir dengan tarikh berlepas perubahan dibuat. Hanya satu pertukaran tarikh berlepas, setiap tempahan mungkin dibenarkan. Sebarang perubahan pada tarikh berlepas akan dianggap sebagai pembatalan dan caj pembatalan penuh akan dikenakan. Anda akan diminta untuk membayar yuran pentadbir sebanyak Euro 50 setiap orang dan deposit baharu setiap orang untuk menjamin tarikh berlepas yang baharu. Sebarang perubahan selanjutnya boleh dianggap sebagai pembatalan oleh anda dan menyebabkan caj pembatalan dikenakan.

Nota: Pengaturan tertentu tidak boleh dipinda selepas ia disahkan dan sebarang pindaan boleh dikenakan caj pembatalan sehingga 100% daripada bahagian pengaturan tersebut. Dalam sesetengah kes, sebarang perubahan yang dibuat mungkin bermakna anda perlu membayar untuk pengaturan yang dibatalkan dan membeli yang baharu dengan kos penuh.


9. Jika Anda Membatalkan Cuti Anda

Anda, atau mana-mana ahli parti anda, boleh membatalkan urusan perjalanan anda pada bila-bila masa. Pemberitahuan bertulis melalui mel, faks atau e-mel daripada 'nama utama' pada tempahan mesti diterima di pejabat kami. Memandangkan kami menanggung kos untuk membatalkan urusan perjalanan anda, anda perlu membayar pembatalan berkenaan yang ditunjukkan dalam grid di bawah.

Nota: jika sebab pembatalan anda dilindungi di bawah terma polisi insurans anda, anda mungkin boleh menuntut semula caj ini daripada syarikat insurans anda.
Caj pembatalan kami adalah peratusan daripada jumlah kos percutian, bukan

termasuk premium insurans anda yang tidak boleh dikembalikan. Caj ini adalah berdasarkan berapa hari sebelum berlepas anda, kami menerima notis pembatalan anda dan bukan apabila surat-menyurat anda dihantar kepada kami. Sila ambil perhatian bahawa sebarang caj pindaan tidak boleh dikembalikan. Untuk premium insurans anda harus merujuk kepada polisi pembatalan pembekal insurans anda.

Sila ambil perhatian: Jika anda telah menempah Pelayaran, sebarang pembatalan atau pindaan (termasuk perubahan nama) akan dikenakan caj berikut, caj tambahan kepada caj pindaan atau pembatalan yang dinyatakan di atas, selaras dengan caj laluan pelayaran yang berkaitan. Sila ambil perhatian bahawa, dalam kes pembatalan selepas menerima dokumen, tiada bayaran balik akan diberikan melainkan tiket yang tidak digunakan dikembalikan kepada kami. Sila ambil perhatian, jika hanya sesetengah ahli parti anda yang membatalkan, selain daripada menanggung caj pembatalan yang berkenaan, kami akan mengira semula kos percutian untuk pengembara yang tinggal. Anda mungkin perlu membayar caj bilik tambahan seperti tambahan bilik perseorangan. *Dalam kes di mana caj pembatalan yang dibuat oleh pembekal kami lebih tinggi daripada kos deposit, kami mungkin menyerahkan caj kepada anda. Sila minta butiran penuh dan kami akan memberitahu anda tentang caj khusus yang dikenakan untuk tempahan anda. Selepas berlepas tiada bayaran balik akan dibuat ke atas mana-mana komponen separuh terpakai percutian anda (cth penerbangan yang tidak digunakan, kereta sewa yang tidak digunakan atau akibat daripada daftar keluar awal) Anda akan dicaj 100% daripada harga semua komponen bahagian terpakai. Semua caj pindaan atau pembatalan perlu dibayar oleh anda serta-merta selepas pengesahan pindaan atau pembatalan

Nota: Pengaturan tertentu mungkin tidak dibatalkan selepas ia disahkan dan sebarang pembatalan boleh dikenakan caj pembatalan sehingga 100% daripada bahagian pengaturan tersebut.


10. Jika Kami Mengubah atau Membatalkan Cuti Anda

Kami mula merancang pengaturan yang kami tawarkan beberapa bulan lebih awal dan oleh itu kami berhak untuk membuat perubahan dan membetulkan ralat dalam butiran percutian sebelum dan selepas tempahan disahkan. Kami juga mesti berhak untuk membatalkan tempahan yang disahkan pada bila-bila masa. Sebagai contoh, jika bilangan minimum pelanggan yang diperlukan untuk urusan perjalanan tertentu tidak dicapai, kami mungkin perlu membatalkannya. Kebanyakan perubahan adalah kecil tetapi kadangkala, kita mungkin perlu membuat Perubahan Besar. Jika kami perlu membuat Perubahan Besar atau membatalkan, kami akan memberitahu anda secepat mungkin dan jika ada masa untuk berbuat demikian sebelum berlepas, kami akan menawarkan anda pilihan pilihan berikut: (untuk Perubahan Utama) menerima pengaturan yang diubah atau Membeli pengaturan alternatif daripada kami, dengan standard yang serupa dengan yang ditempah asal jika ada (jika alternatif yang dipilih lebih murah daripada yang asal anda, kami akan membayar balik perbezaannya tetapi jika lebih mahal, kami akan meminta anda membayar perbezaannya ) atau Membatalkan atau menerima pembatalan dalam hal ini anda akan menerima bayaran balik penuh dan cepat bagi semua wang yang telah anda bayar kepada kami. Walau bagaimanapun, kami tidak akan membatalkan tempahan anda yang disahkan 12 minggu atau kurang sebelum berlepas kecuali atas sebab "Force Majeure" (seperti yang dijelaskan di atas) atau kegagalan anda untuk membuat pembayaran penuh tepat pada masanya. Disebabkan peristiwa Force Majeure yang tidak dapat diramalkan, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang perubahan sama ada sebelum berlepas atau semasa cuti, yang pada pendapat kami adalah perlu untuk melindungi keselamatan anda. Dalam acara ini, kami akan menawarkan anda pengaturan alternatif yang sesuai, atau, jika anda tidak melakukan perjalanan, pulangkan wang yang telah anda bayar kepada kami tetapi kami tidak akan membayar pampasan kepada anda. Dalam semua kes, kecuali apabila Perubahan Utama timbul atas sebab Force Majeure dan tertakluk kepada pengecualian di bawah, kami akan membayar pampasan berikut kepada anda seperti yang diperincikan di bawah.Sila ambil perhatian bahawa bayaran di atas adalah bagi setiap penumpang yang membayar tambang penuh (tidak termasuk bayi). Bagi kanak-kanak yang diinvois pada kadar yang dikurangkan, pampasan akan dibayar secara pro-rata daripada kadar dewasa. Kami tidak akan membayar pampasan kepada anda dan pilihan di atas tidak akan tersedia jika kami membuat perubahan kecil atau membatalkan akibat kegagalan anda untuk membuat pembayaran penuh tepat pada masanya. Kami kesal kerana tidak dapat membayar apa-apa perbelanjaan, kos atau kerugian yang ditanggung oleh anda akibat daripada sebarang perubahan atau pembatalan. Kami tidak akan membayar pampasan kepada anda apabila kami membuat Perubahan Besar atau membatalkan lebih daripada 12 minggu sebelum berlepas atau sekiranya berlaku Force Majeure. Jarang sekali, kami mungkin dipaksa oleh Force Majeure untuk menukar atau menamatkan urusan anda selepas berlepas. Jika keadaan ini berlaku, kami kesal kerana kami tidak dapat membuat sebarang bayaran balik (melainkan kami memperoleh apa-apa daripada pembekal kami), membayar pampasan kepada anda atau memenuhi sebarang kos atau perbelanjaan yang anda tanggung akibatnya.


11. Penerbangan

Di bawah Undang-undang EU, anda mempunyai hak dalam beberapa keadaan untuk membayar balik dan/atau pampasan daripada syarikat penerbangan dalam kes dinafikan menaiki pesawat, pembatalan atau kelewatan penerbangan. Butiran penuh hak ini akan dihebahkan di lapangan terbang EU dan juga akan tersedia daripada syarikat penerbangan. Pembayaran balik dalam kes sedemikian adalah tanggungjawab syarikat penerbangan dan tidak akan melayakkan anda secara automatik mendapat bayaran balik harga percutian anda daripada kami. Hak anda untuk bayaran balik dan/atau pampasan daripada kami dinyatakan dalam klausa 10. Jika anda terlewat atas sebab selain Force Majeure dan berkenaan dengan penerbangan utama yang termasuk dalam Cuti anda, jika kelewatan melebihi 4 jam kami akan memastikan bahawa anda menerima makanan ringan daripada syarikat penerbangan; jika melebihi 6 jam, anda akan menerima hidangan utama dan sekiranya berlaku kelewatan yang lebih lama, di mana mungkin, anda akan menerima makanan dan penginapan yang sesuai untuk masa hari Kami tidak sentiasa berada dalam kedudukan pada masa tempahan untuk mengesahkan pengangkut, jenis pesawat dan masa penerbangan yang akan digunakan berkaitan dengan penerbangan anda. Di mana kami hanya dapat memaklumkan anda tentang kemungkinan pembawa semasa membuat tempahan, kami akan memaklumkan anda tentang identiti pembawa sebenar atau sebarang perubahan dalam identiti pembawa sebenar secepat mungkin. apabila kita menyedari perkara ini. Pengangkut, masa penerbangan dan jenis pesawat yang ditunjukkan dalam laman web ini dan diperincikan pada invois pengesahan anda adalah untuk panduan sahaja dan tertakluk pada pindaan dan pengesahan. Masa terkini akan ditunjukkan pada tiket anda yang akan dihantar kepada anda kira-kira dua minggu sebelum berlepas. Sewajarnya, anda mesti menyemak tiket anda dengan berhati-hati serta-merta semasa penerimaan untuk memastikan anda mempunyai masa penerbangan yang betul. Ada kemungkinan bahawa masa penerbangan boleh ditukar walaupun selepas tiket dihantar – kami akan menghubungi anda secepat mungkin jika ini berlaku. Sebarang perubahan dalam identiti pengangkut, masa penerbangan dan/atau jenis pesawat tidak akan melayakkan anda untuk membatalkan atau menukar pengaturan lain tanpa membayar caj biasa kami. Laman web ini adalah tanggungjawab kami, sebagai pengendali pelancongan anda. Ia tidak dikeluarkan bagi pihak, dan tidak melibatkan syarikat penerbangan yang disebutkan di sini atau mana-mana syarikat penerbangan yang perkhidmatannya digunakan semasa urusan perjalanan anda. Sila ambil perhatian bahawa, menurut Pesanan Navigasi Udara, untuk melayakkan diri untuk status bayi, kanak-kanak mesti berumur di bawah 2 tahun pada hari penerbangan pulang. Sila ambil perhatian kewujudan 'senarai komuniti' (tersedia untuk pemeriksaan di http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htmdetailing pembawa udara yang tertakluk kepada larangan operasi dengan Komuniti EU.


12. Tingkah laku

Apabila anda menempah Percutian dengan Travel Cappadocia, anda menerima tanggungjawab untuk kelakuan yang betul untuk diri anda dan pihak anda semasa bercuti. Jika kami atau mana-mana orang lain yang berkuasa atau mana-mana Pembekal mana-mana perkhidmatan berpendapat yang munasabah bahawa anda atau mana-mana ahli parti anda berkelakuan sedemikian rupa yang boleh menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan bahaya atau mengganggu mana-mana orang lain atau kerosakan kepada harta, kami berhak untuk menamatkan cuti orang yang berkenaan berkuat kuasa serta-merta. Orang(-orang) yang berkenaan akan dikehendaki meninggalkan pesawat, penginapan atau perkhidmatan lain dan tidak akan dibenarkan untuk melakukan perjalanan atau tinggal dalam aturan perjalanan yang ditempah dan kami tidak akan bertanggungjawab lagi kepada anda atau mereka termasuk sebarang pengaturan perjalanan pulang. Tiada bayaran balik akan dibuat dan kami tidak akan membayar sebarang perbelanjaan atau kos yang ditanggung akibat daripada penamatan tersebut. Anda akan bertanggungjawab untuk membuat bayaran penuh untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh anda atau mana-mana ahli parti anda semasa anda berpisah. Pembayaran mesti dibayar terus pada masa kerosakan atau kerugian berlaku kepada pembekal perkhidmatan yang berkenaan jika gagal, yang mana, anda akan bertanggungjawab untuk memenuhi sebarang tuntutan yang kemudiannya dibuat terhadap kami (bersama-sama dengan kos perundangan penuh kami dan pihak yang satu lagi) akibat daripada tindakan anda. Jika kami menanggung sebarang perbelanjaan akibat daripada tingkah laku anda, anda hendaklah membayar pampasan sepenuhnya kepada kami untuk perbelanjaan tersebut apabila diminta. Anda harus sedar bahawa sesetengah Pembekal boleh membenarkan atau mengenakan caj pada kad pembayaran anda semasa daftar masuk sebagai deposit untuk sebarang perkara sampingan seperti perkhidmatan bilik, panggilan telefon atau perkhidmatan hotel lain atau untuk kerosakan atau insiden yang berlaku semasa penginapan anda. Sesetengah Pembekal mungkin memerlukan deposit tunai semasa daftar masuk untuk pelanggan yang tidak mempunyai kad pembayaran. Amaun yang dibenarkan atau dicaj boleh berbeza-beza bergantung pada Pembekal dan/atau destinasi. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan dana atau kredit yang mencukupi tersedia untuk menampung jumlah yang diperlukan oleh Pembekal. Travel Cappadocia tidak bertanggungjawab untuk menetapkan jumlah sebarang deposit yang diperlukan dan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda harus menghubungi Pembekal sebelum berlepas.


13. Jika Anda Ada Aduan

Sekiranya anda mempunyai apa-apa sebab untuk mengadu atau mengalami sebarang masalah dengan pengaturan percutian anda semasa pergi, anda mesti segera memaklumkan wakil kami dan pembekal perkhidmatan yang dipersoalkan dan melengkapkan borang laporan semasa dalam resort. Kebanyakan masalah atau aduan boleh diselesaikan semasa anda tiada, namun jika tidak diselesaikan, sila hubungi kami di +90 (256) 612 0935 (PBX) pilihan 2, e-mel kami di [email protected] atau tulis kepada Jabatan Perhubungan Pelanggan di Travel Cappadocia, Nevşehir Göreme Angel Cave suite ofis no 34, Turki dalam tempoh 10 hari selepas anda kembali dari lawatan anda memberikan rujukan tempahan anda dan butiran penuh aduan anda dan semua maklumat lain yang berkaitan. Sila pastikan surat anda ringkas dan pada intinya. Ini akan membantu kami mengenal pasti kebimbangan anda dengan cepat dan mempercepatkan respons kami kepada anda. Sila lihat juga fasal 14 di bawah tentang ABTA. Jika prosedur ini tidak diikuti, kami tidak akan berpeluang untuk menyiasat dan membetulkan aduan anda semasa berada di tempat peranginan dan ini boleh menjejaskan hak anda di bawah kontrak ini.


14. Apa Berlaku kepada Aduan

Kami adalah Ahli TURSAB, nombor keahlian 2290. Kami bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang tinggi kepada anda mengikut Tatakelakuan TURSAB. Jika kami tidak dapat menyelesaikan aduan anda, pergi ke www.abta.com untuk menggunakan prosedur mudah ABTA. Maklumat lanjut mengenai Kod dan bantuan ABTA dalam menyelesaikan pertikaian boleh didapati di www.tursab.org.tr


15. Tanggungan Kami kepada Anda

(1) Berkenaan dengan Pakej Kami berjanji bahawa pengaturan Percutian anda akan dibuat, dilaksanakan atau disediakan dengan kemahiran dan penjagaan yang munasabah. Ini bermakna kami akan menerima tanggungjawab jika, sebagai contoh, anda mengalami kematian atau kecederaan peribadi atau pengaturan kontrak anda tidak disediakan seperti yang dijanjikan atau terbukti kekurangan akibat kegagalan kami, pekerja, ejen atau pembekal kami menggunakan kemahiran yang munasabah dan berhati-hati dalam membuat, melaksanakan atau menyediakan pengaturan anda. Selanjutnya, kami akan bertanggungjawab ke atas apa yang pekerja, ejen dan pembekal kami lakukan atau tidak lakukan jika mereka pada masa itu bertindak dalam tempoh pekerjaan mereka atau menjalankan kerja yang kami minta mereka lakukan. (2) Berkenaan dengan pengaturan lain Kami berjanji untuk menggunakan kemahiran dan penjagaan yang munasabah dalam melaksanakan kewajipan kontrak kami, tertakluk kepada dan menurut Syarat Tempahan ini. Kewajipan kontrak kami terdiri daripada menggunakan kemahiran dan penjagaan munasabah kami dalam membuat tempahan anda dan mengatur penginapan anda/sewa kereta/penerbangan/pelancongan dan lawatan belon udara panas serta menggunakan kemahiran dan penjagaan munasabah kami dalam memilih pembekal kami. (3) Berkenaan dengan Pakej dan pengaturan lain Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kecederaan, penyakit, kematian, kehilangan, kerosakan, perbelanjaan, kos atau tuntutan lain dalam apa jua perihalan yang terhasil daripada: Perbuatan dan/atau peninggalan (s) orang yang terjejas atau mana-mana ahli parti mereka atau Perbuatan dan/atau peninggalan pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan peruntukan pengaturan anda dan yang tidak dapat dijangka atau tidak dapat dielakkan atau ĜForce MajeureĜ seperti yang ditakrifkan di atas. (4) Kecuali seperti yang dinyatakan secara khusus dalam syarat-syarat ini, kami tidak akan menerima sebarang liabiliti selanjutnya atau berbeza daripada yang dikenakan oleh Peraturan Perjalanan Pakej, Lawatan Pakej dan Pakej Cuti. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menunjukkan bahawa kemahiran dan penjagaan yang munasabah tidak digunakan jika anda ingin membuat tuntutan terhadap kami. (5) Jika mana-mana tuntutan atau sebahagian daripada tuntutan (termasuk yang melibatkan kematian atau kecederaan diri) membimbangkan atau berdasarkan apa-apa aturan perjalanan (termasuk proses naik dan/atau turun dari pengangkutan berkenaan) yang disediakan oleh mana-mana udara, laut, kereta api atau pembawa jalan raya atau sebarang penginapan di hotel, jumlah pampasan maksimum yang perlu kami bayar kepada anda adalah terhad. Jumlah paling banyak yang perlu kami bayar kepada anda untuk tuntutan itu atau bahagian tuntutan itu jika kami didapati bertanggungjawab kepada anda atas apa-apa asas ialah jumlah paling banyak yang perlu dibayar oleh syarikat penerbangan atau penjaga hotel berkenaan di bawah konvensyen atau peraturan antarabangsa yang terpakai kepada pengaturan perjalanan atau penginapan hotel yang dipersoalkan (contohnya, Konvensyen Montreal sebagaimana yang dipinda untuk perjalanan antarabangsa melalui udara dan/atau untuk syarikat penerbangan dengan lesen operasi yang diberikan oleh negara EU, Peraturan EU mengenai Liabiliti Pengangkutan Udara untuk perjalanan nasional dan antarabangsa melalui udara , konvensyen Athens untuk perjalanan antarabangsa melalui laut). Jika syarikat penerbangan atau hotel tidak diwajibkan untuk membuat apa-apa pembayaran kepada anda di bawah Konvensyen atau Peraturan Antarabangsa yang berkenaan dengan tuntutan atau sebahagian daripada tuntutan, kami tidak akan diwajibkan untuk membuat pembayaran kepada anda untuk tuntutan tersebut atau sebahagian daripada tuntutan itu. Apabila membuat sebarang pembayaran, kami berhak untuk menolak sebarang wang yang anda telah terima atau layak terima daripada penyedia pengangkutan atau pengusaha hotel untuk aduan atau tuntutan yang dipersoalkan. Salinan konvensyen dan peraturan antarabangsa yang berkenaan boleh didapati daripada kami atas permintaan. Dalam apa-apa keadaan di mana pengangkut bertanggungjawab kepada anda menurut Peraturan Naik Kapal yang Ditolak 2004, sebarang liabiliti yang mungkin kami miliki terhadap anda di bawah kontrak kami dengan anda, yang timbul daripada fakta yang sama, adalah terhad kepada remedi yang disediakan di bawah Peraturan seperti jika (untuk tujuan ini sahaja) kami adalah pembawa; sebarang jumlah yang anda terima daripada pembawa akan ditolak daripada sebarang jumlah terhutang daripada kami. (6) Lawatan/Aktiviti/Acara Tempatan Kami tidak akan bertanggungjawab untuk perkhidmatan atau kemudahan yang bukan sebahagian daripada perjanjian kami atau di mana ia tidak diiklankan dalam laman web kami. Contohnya, sebarang lawatan yang anda tempah semasa pergi, atau sebarang perkhidmatan atau kemudahan yang hotel anda atau mana-mana pembekal lain bersetuju untuk menyediakan untuk anda. Lawatan, lawatan, aktiviti atau acara lain yang anda boleh pilih untuk tempah atau bayar melalui perkhidmatan concierge kami atau semasa anda bercuti ("Acara Tempatan") bukan sebahagian daripada percutian pakej anda yang kami sediakan dan terma dan syarat tapak web ini tidak memohon. Untuk mana-mana Acara Tempatan kontrak anda akan bersama pembekal Acara Tempatan itu dan bukan dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas penyediaan Acara Tempatan atau untuk apa-apa yang berlaku semasa penyediaannya oleh pembekal. Sila ambil perhatian bahawa kedudukan ini juga termasuk semua aktiviti berbahaya. (7) Perkhidmatan dan kemudahan yang termasuk dalam percutian anda akan dianggap sebagai disediakan dengan kemahiran dan penjagaan yang munasabah jika ia mematuhi mana-mana peraturan tempatan yang terpakai, atau, jika tiada peraturan tempatan yang terpakai, jika ia munasabah jika dibandingkan dengan piawaian tempatan dalam amalan.


16. Perlindungan/privasi data

Untuk memproses tempahan anda dan memenuhi keperluan anda, kami mesti menyerahkan butiran peribadi anda kepada pembekal yang berkaitan untuk urusan perjalanan anda. Kami juga ingin menyimpan maklumat anda (termasuk mana-mana alamat e-mel), yang kami kumpulkan, untuk tujuan pemasaran masa hadapan kami sendiri dan Travel Cappadocia Agency Limited Company (contohnya, untuk memaklumkan anda tentang tawaran promosi/pertandingan atau menghantar risalah kami kepada anda. ). Jika anda tidak mahu menerima pendekatan sedemikian pada masa hadapan, sila maklumkan kepada kami secepat mungkin. Untuk butiran penuh perlindungan data dan dasar privasi kami, dan penjelasan tentang cara butiran peribadi anda akan digunakan oleh kami, sila rujuk dasar privasi kami.


17. Permintaan khas dan masalah perubatan

Jika anda ingin membuat permintaan khas, anda mesti berbuat demikian semasa membuat tempahan. Kami akan cuba menyampaikan sebarang permintaan yang munasabah kepada pembekal yang berkaitan tetapi kami tidak dapat menjamin bahawa permintaan akan dipenuhi. Hakikat bahawa permintaan khas telah dicatatkan pada invois pengesahan anda atau sebarang dokumentasi lain atau bahawa ia telah diserahkan kepada pembekal bukanlah pengesahan bahawa permintaan itu akan dipenuhi. Kegagalan untuk memenuhi sebarang permintaan khas tidak akan menjadi pelanggaran kontrak di pihak kami melainkan permintaan itu telah disahkan secara khusus. Kami berbesar hati untuk menasihati dan membantu anda dalam memilih percutian yang sesuai. Memandangkan sesetengah penginapan dan pusat peranginan yang ditampilkan mungkin kekurangan kemudahan yang paling mudah, seperti tanjakan untuk kerusi roda, lif dsb, adalah penting, semasa membuat tempahan, anda menasihati kami tentang sebarang kecacatan dan keperluan khas untuk memastikan percutian memenuhi keperluan khusus anda. . Jika kami berasa munasabah tidak dapat menampung keperluan tertentu orang yang berkenaan dengan betul, kami tidak akan mengesahkan tempahan atau, jika butiran penuh tidak diberikan semasa membuat tempahan, membatalkan apabila kami mengetahui butiran ini. Syarat Laman Web Data dan bahan maklumat ("Maklumat") yang terkandung dalam laman web ini ("Laman Web") telah disediakan semata-mata untuk tujuan menyediakan maklumat mengenai Travel Cappadocia Agency Limited Company, anak syarikat dan rakan kongsinya serta perkhidmatan yang mereka tawarkan . Kami cuba memastikan bahawa maklumat yang terkandung di laman web ini adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, anda harus sentiasa mengesahkan maklumat sebelum bertindak ke atasnya, dengan menghubungi wakil kami. Semua percutian yang dijual oleh Travel Cappadocia dijual tertakluk kepada syarat tempahan kami, yang perlu dibaca sebelum membuat tempahan dalam talian.


1. Kandungan dan Penyerahan Pelanggan

1.1 Kandungan Laman Web adalah bertujuan untuk kegunaan bukan komersial peribadi anda. Semua bahan yang diterbitkan di Laman Web ini (termasuk, tetapi tidak terhad kepada artikel, ciri, gambar, imej, ilustrasi, klip audio dan klip video, juga dikenali sebagai "Kandungan") dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan atau hak harta intelek yang lain dan dimiliki atau dikawal oleh Travel Cappadocia , atau pihak yang dikreditkan sebagai penyedia Kandungan. Anda hendaklah mematuhi semua notis hak cipta, maklumat, atau sekatan tambahan yang terkandung dalam mana-mana Kandungan yang diakses melalui Laman Web ini. 1.2 Laman Web ini dan Kandungannya dilindungi oleh hak cipta menurut undang-undang hak cipta Turki dan antarabangsa. Anda tidak boleh mengubah suai, menerbitkan, menghantar, mengambil bahagian dalam pemindahan atau penjualan, mengeluarkan semula (kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Bahagian 1.3 Terma dan Syarat ini), mencipta karya baharu daripada, mengedar, melaksanakan, memaparkan atau mengeksploitasi dalam apa jua cara, mana-mana Kandungan Laman Web ini (termasuk perisian) secara keseluruhan atau sebahagian. 1.3 Walau bagaimanapun, anda boleh memuat turun atau menyalin Kandungan dan item lain yang boleh dimuat turun yang dipaparkan di Laman Web tertakluk kepada syarat berikut: 1.3.1 Bahan tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan bukan komersial peribadi anda. Menyalin atau menyimpan mana-mana Kandungan untuk selain daripada kegunaan peribadi adalah dilarang secara nyata tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Travel Cappadocia atau pemegang hak cipta yang dikenal pasti dalam notis hak cipta yang terkandung dalam Kandungan; 1.3.2 Semua salinan mesti mengekalkan hak cipta dan notis harta intelek lain yang terkandung dalam bahan asal; 1.3.3 Produk, teknologi atau proses yang digambarkan atau diterangkan dalam Laman Web ini mungkin menjadi subjek hak harta intelek lain yang terpelihara oleh Travel Cappadocia atau oleh pihak ketiga yang lain. Tiada lesen diberikan berkenaan dengan hak harta intelek tersebut; dan 1.3.4 Imej, tanda dagangan dan jenama yang dipaparkan di Laman Web ini dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang harta intelek yang lain dan tidak boleh diterbitkan semula atau diperuntukkan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik masing-masing.


2. Akses dan Ketersediaan Perkhidmatan dan Pautan

Laman Web ini mengandungi pautan ke laman web Internet World Wide Web lain yang berkaitan, sumber dan penaja Laman Web ini. Memandangkan Travel Cappadocia tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan sumber luar ini, atau kandungannya, anda harus mengarahkan sebarang kebimbangan mengenai sebarang pautan luaran kepada pentadbir tapak atau Juruweb tapak tersebut.


3. Lesen Perisian

Anda tidak mempunyai hak ke atas perisian proprietari dan dokumentasi yang berkaitan, atau sebarang peningkatan atau pengubahsuaian padanya, yang diberikan kepada anda untuk mengakses Laman Web ini ("Perisian Akses"). Anda tidak boleh mensublesenkan, menyerahkan atau memindahkan mana-mana lesen yang diberikan oleh Travel Cappadocia , dan sebarang percubaan pada sublesen, penyerahan hak atau pemindahan itu adalah terbatal dan tidak sah. Anda boleh membuat satu salinan perisian tersebut untuk tujuan arkib sahaja. Anda tidak boleh menyalin, mengedar, mengubah suai, kejuruteraan terbalik atau mencipta karya terbitan daripada Perisian Akses.


4. Syarat-syarat Pengangkutan

Pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo melalui udara adalah tertakluk kepada Syarat Pengangkutan dan peraturan pengangkut berkenaan.


5. Perubahan kepada Terma dan Syarat

Travel Cappadocia mungkin dari semasa ke semasa menukar, mengubah, menyesuaikan, menambah atau mengalih keluar bahagian Terma dan Syarat ini tetapi jika ia berbuat demikian ia akan menyiarkan sebarang perubahan tersebut di Laman Web ini.


6. Perubahan pada Laman Web

Travel Cappadocia juga boleh mengubah, menggantung atau memberhentikan mana-mana aspek Laman Web, termasuk ketersediaan sebarang ciri, maklumat, pangkalan data atau kandungan atau menyekat akses anda kepada sebahagian atau semua Laman Web tanpa notis atau liabiliti.


7. Tiada Waranti

Penerbitan ini disediakan "seadanya" tanpa sebarang waranti (sama ada nyata atau tersirat) atau terma tersirat dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti tersirat atau terma tersirat kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran. Semua terma dan jaminan tersirat tersebut dengan ini dikecualikan.


8. Liabiliti untuk Kerugian

Dengan mengakses Laman Web ini, anda bersetuju bahawa Travel Cappadocia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian langsung, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan maklumat dan bahan yang terkandung dalam Laman Web ini atau daripada akses anda ke bahan lain di internet melalui pautan web daripada Laman Web ini.


9. Tiada Tawaran Menjual

Tiada apa-apa dalam Laman Web ini boleh menjadi tawaran untuk menjual sebarang sekuriti dan tidak boleh dipercayai berhubung dengan sebarang urusan pelaburan.


10. Pengecualian

Pengecualian dan pengehadan yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini hanya terpakai setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Mengapa anda perlu memilih kami?

Pengalaman yang memberikan emosi dan keseronokan pemandangan Cappadocia yang menakjubkan.

Kami mempunyai rangkaian armada terbesar Kenderaan VIP, belon udara panas dan semuanya serba baharu.

Anda akan dilindungi insurans sepanjang lawatan belon udara panas dan lawatan biasa dari awal hingga akhir.

Selama 10+ tahun bekerja, kami telah berkhidmat dengan lebih daripada 10,000 orang dari seluruh dunia.

Pemandu & juruterbang profesional, bertauliah dan berpengalaman serta peralatan berkualiti.

Penggunaan peralatan moden memastikan keselesaan dan keyakinan penumpang pada setiap peringkat lawatan.

Kami adalah syarikat berlesen di bawah Persatuan Agensi Pelancongan Turki No: 9497.

Jika lawatan anda dibatalkan kerana cuaca atau anda ingin membatalkan, anda boleh mendapatkan semula wang anda sebelum lawatan sehingga 24 jam.