Voorwaarden

Voorwaarden

Reizen Cappadocië Boekingsvoorwaarden

Alle boekingen bij Travel Cappadocia zijn onderworpen aan onze Boekingsvoorwaarden. Ze zijn hier volledig beschikbaar ter informatie en moeten worden gelezen voordat u een online boeking maakt. Websitevoorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden over hoe u onze website gebruikt. Deze voorwaarden zijn hier ter informatie gepubliceerd.


Boekingsvoorwaarden

Uw contract

Uw contract is met Travel Cappadocia, een lid van TURSAB met lidmaatschapsnummer 9497De volgende termen hebben de onderstaande betekenis wanneer ze in deze boekingsvoorwaarden worden gebruikt:


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Vakanties en regelen uw relatie met Travel Cappadocia. Lees ze aandachtig door voordat u een boeking maakt


1. Uw Vakantiecontract Bij het maken van een boeking garandeert de 'hoofdnaam' op de boeking dat hij of zij bevoegd is om namens de partij de voorwaarden van deze boekingsvoorwaarden te accepteren en accepteert. Nadat we uw boeking en alle passende betalingen hebben ontvangen, zullen we, indien de arrangementen die u wilt boeken beschikbaar zijn, een bevestigingsfactuur uitgeven. Er komt een bindende overeenkomst tussen ons tot stand wanneer we deze factuur naar de 'hoofdnaam' sturen. Dit contract wordt beheerst door de Turkse wet en de jurisdictie van de Turkse rechtbanken. Het is belangrijk om de details op uw factuur te controleren wanneer u deze ontvangt, of als u laat boekt op het moment van boeken, dat alle details precies zijn zoals u had gevraagd. Neem in het geval van een discrepantie onmiddellijk contact met ons op, aangezien het misschien niet mogelijk is om later wijzigingen of correcties aan te brengen. Zodra u uw boeking heeft gemaakt, zijn alle wijzigingen aan de boeking of aan uw Reisarrangementen (die onderhevig zijn aan clausule 8 hieronder) onderworpen aan deze Boekingsvoorwaarden, die van toepassing zullen zijn op die wijziging onmiddellijk nadat de wijziging is bevestigd. Deze Boekingsvoorwaarden zijn gelijkelijk van toepassing op alle leden van uw reisgezelschap die in de boeking worden genoemd. Wanneer de hoofdnaam op de boeking een boeking namens andere personen is, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze boekingsvoorwaarden onder hun aandacht worden gebracht en dat zij ermee bekend zijn. We mogen ervan uitgaan dat alle leden van uw reisgezelschap deze Boekingsvoorwaarden hebben gelezen. Elke verwijzing naar ěyouĜ of ěyourĜ wordt geacht alle genoemde personen op de boeking te omvatten. Alleen wij, de hoofdnaam op de boeking en alle andere personen in uw reisgezelschap en wier naam op de boeking staat, hebben het recht om deze Boekingsvoorwaarden af te dwingen. De hoofdnaam die de boeking maakt en betaalt, moet minimaal 18 jaar oud zijn.


2. Nauwkeurigheid van de website

Hoewel Travel Cappadocia er alles aan doet om de nauwkeurigheid van de website-informatie en prijzen te waarborgen, kunnen er helaas af en toe fouten optreden. U moet er daarom voor zorgen dat u de prijs en alle andere details van uw gekozen arrangementen bij ons controleert op het moment van boeken.


3. Paspoorten, visa, gezondheidseisen en reisdocumenten

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voor vertrek in het bezit bent van alle benodigde reis- en gezondheidsdocumenten en om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle vereisten voor toegang tot het buitenland. Een volledig en geldig paspoort is vereist voor bestemmingen die we aanbieden (inclusief kinderen) en voor sommige bestemmingen kan een visum (doorreis, zakelijk, toeristisch of anderszins) vereist zijn, afhankelijk van het paspoort dat u bezit. Vereisten kunnen veranderen en de tijd die het waarschijnlijk kost om de juiste paspoorten en visa te verkrijgen zal variëren. Het is uw verantwoordelijkheid om de actuele stand van zaken te controleren en eventuele paspoort- en/of visumaanvragen tijdig voor uw vertrek te doen. Travel Cappadocia aanvaardt geen aansprakelijkheid als u of een lid van uw gezelschap de toegang tot een land wordt geweigerd omdat u niet in het bezit bent van het juiste paspoort, visum en/of andere reisdocumenten die vereist zijn door een luchtvaartmaatschappij, autoriteit of land dat u bezoekt of waar u doorheen reist ( of u al dan niet verplicht bent het vliegtuig te verlaten), inclusief maar niet beperkt tot een geldige ESTA zoals vermeld in de onderstaande clausule. U wordt geadviseerd om actuele informatie over uw paspoortvereisten te controleren. Als u of een lid van uw gezelschap paspoort- en visumvereisten moet controleren bij uw relevante ambassade of consulaat voor informatie over visum- en paspoortvereisten die relevant zijn voor uw reisarrangementen. Het consulaat of de ambassade in de bestemming(en) waarnaar u wilt reizen, voorafgaand aan de boeking. Travel Cappadocia heeft geen speciale kennis of expertise met betrekking tot buitenlandse inreisvereisten of reisdocumenten. We raden u aan om voor uw vertrek regelmatig reiswaarschuwingen, aankondigingen, verbodsbepalingen en adviesberichten van alle relevante overheden te bekijken. Op sommige bestemmingen is mogelijk een volmacht vereist als kinderen niet worden begeleid door beide wettelijke voogden. Controleer bij de autoriteiten van de betreffende bestemming of dit van toepassing is.


VS - Reistoestemming (ESTA)

Het is verplicht voor iedereen die reist naar of overstapt via de VS onder het Visa Waiver Program, om uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de reis toestemming te verkrijgen om te reizen door een online proces ESTA-schema (Electronic System for Travel Authorisation) in te vullen. De kosten van een ESTA bedragen momenteel ongeveer $ 14 per persoon en kunnen worden verkregen door een bezoek te brengen aan https://esta.cbp.dhs.gov of de Visit USA-website op www.visitusa.org.uk waar meer informatie over het schema en de up to date fee is ook te vinden. Eenmaal voltooid en goedgekeurd, is de ESTA-aanvraag twee jaar geldig en kunnen meerdere bezoeken worden afgelegd zonder dat een nieuwe aanvraag nodig is. Het niet verkrijgen van een ESTA kan ertoe leiden dat de passagier het instappen wordt geweigerd door de luchtvaartmaatschappij.


Gezondheidsvereisten


U dient uw arts te raadplegen voor actuele aanbevelingen en informatie over inentingen of vaccinaties voordat u vertrekt met betrekking tot de bestemming die u tijdens uw reis zult bezoeken of doorkruisen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u in staat bent om te reizen en dat u voldoet aan alle gezondheidseisen voor binnenkomst, de aanbevolen inentingen en vaccinaties krijgt, alle aanbevolen medicijnen inneemt en alle medische adviezen opvolgt voor vertrek. Voor medisch advies over alle bestemmingen die u tijdens uw reis wilt bezoeken of doorkruisen, dient u vooraf uw arts en de website van het ministerie van Volksgezondheid te raadplegen. We raden u aan om een bewijs van uw actuele inentingen of vaccinaties mee te nemen wanneer u op reis gaat, aangezien dit nodig kan zijn om een land of bestemming binnen te komen. Travel Cappadocia is niet aansprakelijk als u de toegang tot een land of bestemming wordt geweigerd omdat u niet kunt aantonen dat u alle vereiste inentingen of vaccinaties heeft ontvangen of omdat u niet voldoet aan de gezondheidseisen van een bestemming. Reizen naar bepaalde bestemmingen kan een groter risico met zich meebrengen dan andere. U wordt ten zeerste aangeraden om alle reiswaarschuwingen, -verboden, -aankondigingen of -adviezen te lezen die zijn uitgegeven of bijgewerkt door de Travel Advice Unit van het Foreign and Commonwealth Office voordat u uw internationale reisarrangementen boekt en regelmatig voor vertrek.


4. Verzekering

Wij beschouwen een adequate reisverzekering als essentieel en we raden u en alle leden van uw gezelschap ten zeerste aan om deze voor vertrek af te sluiten voor de volledige duur van uw geboekte reis. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verzekeringspolis die u aanschaft geschikt is, uw vereisten dekt (inclusief maar niet beperkt tot gezondheidsvereisten en autoverhuurvereisten) en geschikt is voor uw specifieke behoeften en reisarrangementen. Gelieve deze te lezen en mee te nemen op vakantie.


5. Uw financiële bescherming

Wij bieden volledige financiële bescherming voor onze pakketreizen, door middel van ons TURSAB-licentienummer 2290. Wanneer u een ATOL-beschermde vlucht of vlucht inclusief vakantie bij ons koopt, ontvangt u een ATOL-certificaat. Hierin staat wat er financieel beschermd is, waar u informatie kunt krijgen over wat dit voor u betekent en met wie u contact kunt opnemen als er iets misgaat. Wij leveren u de diensten die vermeld staan op het ATOL Certificaat (of een geschikt alternatief). In sommige gevallen, wanneer we dit niet kunnen doen vanwege insolventie, kan een alternatieve ATOL-houder u de diensten leveren die u hebt gekocht of een geschikt alternatief (zonder extra kosten voor u). U stemt ermee in te accepteren dat in die omstandigheden de alternatieve ATOL-houder deze verplichtingen zal nakomen en u stemt ermee in om al het uitstaande geld dat door u moet worden betaald onder uw contract aan die alternatieve ATOL-houder te betalen. U stemt er echter ook mee in dat het in sommige gevallen niet mogelijk zal zijn om een alternatieve ATOL-houder aan te wijzen, in welk geval u het recht heeft om een claim in te dienen onder het ATOL-schema (of uw creditcardmaatschappij, indien van toepassing). Als we de vermelde diensten niet kunnen leveren (of een geschikt alternatief, via een alternatieve ATOL-houder of anderszins) vanwege insolventie, kunnen de trustees van de Air Travel Trust u een betaling doen (of een voordeel toekennen) onder de ATOL-regeling. U stemt ermee in dat u in ruil voor een dergelijke betaling of uitkering absoluut alle claims die u heeft of kunt hebben die voortvloeien uit of verband houden met het niet leveren van de diensten, overdraagt aan die trustees, met inbegrip van claims tegen ons, de reisagent (of uw creditcardmaatschappij, indien van toepassing). U stemt er ook mee in dat dergelijke claims opnieuw kunnen worden toegewezen aan een andere instantie, als die andere instantie bedragen heeft betaald die u hebt geclaimd in het kader van de ATOL-regeling. Boekt u andere arrangementen dan een pakketreis (bijv. exclusief logies), dan is bovengenoemde financiële bescherming niet van toepassing.


6. Betalen voor je vakantie

Om de door u gekozen arrangementen te bevestigen, moet u een niet-restitueerbare aanbetaling betalen, die hoger kan zijn dan de standaard aanbetaling om specifieke soorten vliegtickets, tours, cruises enz. te beveiligen, en dit zal aan u worden bevestigd op het moment van boeking. (Als u binnen 12 weken voor vertrek boekt, is volledige betaling vereist met een creditcard of bankpas.) Het saldo van de kosten van uw arrangementen (inclusief eventuele toeslagen) dient uiterlijk 12 weken voor vertrek te worden betaald. Als we dit saldo niet volledig en op tijd ontvangen, behouden we ons het recht voor om uw boeking te beschouwen als door u geannuleerd, in welk geval de annuleringskosten zoals uiteengezet in clausule 9 verschuldigd zijn. Wij accepteren betaling per creditcard en debetkaart.


Onvoorziene creditcardfraude:

Als u niet het juiste factuuradres van uw creditcard of betaalpas en/of kaarthouderinformatie verstrekt, kan de uitgifte van uw tickets worden vertraagd en kunnen de totale kosten stijgen. We behouden ons het recht voor om uw vakantie te annuleren als de betaling wordt geweigerd of als u onjuiste creditcardgegevens heeft verstrekt. We behouden ons ook het recht voor om willekeurige controles uit te voeren (inclusief de kiezerslijst) om creditcardfraude tot een minimum te beperken. Als gevolg hiervan kunnen we u vragen om ons een fax- of postkopie van een bewijs van adres, een kopie van uw creditcard en een recent afschrift te verstrekken voordat u tickets uitgeeft.


7. Uw vakantieprijs

7.1 Travel Cappadocia spant zich in om ervoor te zorgen dat de meest actuele en correcte prijzen op onze website worden getoond (onze nieuwsbrieven geven een richtprijs aan) Travel Cappadocia behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijzen te verhogen of te verlagen. Af en toe kan er door een fout een onjuiste prijs worden weergegeven. Wanneer Travel Cappadocia op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke fout, zullen we ons best doen om u hiervan op de hoogte te stellen op het moment van boeking (als we op dat moment op de hoogte zijn van de fout) of zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor om de boeking te annuleren als u de prijs die daadwerkelijk van toepassing is op de vakantie niet wenst te accepteren.


Prijswijzigingen

7.2 Voor Pakketten betekenen wijzigingen in toeslagen (inclusief maar niet beperkt tot transportkosten, brandstofkosten, heffingen, belastingen, toeslagen zoals landingsbelastingen of inschepings-/ontschepingskosten in havens/luchthavens en wisselkoersen) en services dat de prijs van uw Reis Arrangementen (of een deel daarvan) kunnen veranderen nadat u uw Reisarrangementen heeft geboekt. Binnen 45 dagen na vertrek verandert er echter niets aan de kosten van uw Reisarrangementen.

7.3 Met betrekking tot de prijs van Pakketten nemen wij alle verhogingen op die gelijk zijn aan 2% van de prijs van uw totale Reisarrangementen en worden er geen kosten aan u in rekening gebracht, exclusief verzekeringspremies en eventuele wijzigingskosten. Het bedrag daarboven wordt aan u in rekening gebracht, plus administratiekosten van TL 50,00 per persoon. Als dit betekent dat u een verhoging moet betalen van meer dan 10% van de prijs van uw totale Reisarrangementen (exclusief verzekeringspremies en wijzigingskosten), heeft u de mogelijkheid om een wijziging naar een andere vakantie te accepteren als wij u kunnen aanbieden één (als dit van gelijkwaardige of hogere kwaliteit is, hoeft u niet meer te betalen, maar als het van mindere kwaliteit is, krijgt u het prijsverschil terugbetaald), of annuleren en een volledige terugbetaling van het betaalde geld ontvangen, met uitzondering van eventuele wijzigingen en reeds gemaakte annuleringskosten. Wij zullen naar eigen goeddunken een passende terugbetaling van betaalde verzekeringspremies overwegen als u kunt aantonen dat u uw polis niet kunt overdragen of hergebruiken. Als u besluit te annuleren vanwege een prijsstijging van meer dan 15%, moet u uw recht uitoefenen om dit te doen binnen 14 dagen vanaf de uitgiftedatum die op uw factuur staat vermeld


7.4 Mocht de prijs van uw Reisarrangementen dalen als gevolg van de wijzigingen vermeld in clausule 7.2 hierboven, met meer dan 2% van de totale kosten van uw Reisarrangementen, dan zal de eventueel verschuldigde restitutie aan u worden betaald. Houd er echter rekening mee dat reisarrangementen niet altijd in de lokale valuta worden gekocht en dat sommige duidelijke wijzigingen geen invloed hebben op de prijs van uw reisarrangementen vanwege contractuele en andere bestaande beschermingen.


8. Als u uw boeking wijzigt

Als u, nadat onze bevestigingsfactuur is uitgegeven, uw reisarrangementen op enigerlei wijze wilt wijzigen, zullen wij ons uiterste best doen om deze wijzigingen aan te brengen, maar het kan zijn dat dit niet altijd mogelijk is. Elk verzoek om wijzigingen aan te brengen moet afkomstig zijn van de 'hoofdnaam' op de boeking. U wordt gevraagd administratiekosten van € 50,- per persoon te betalen en eventuele verdere kosten die wij maken om deze wijziging door te voeren. In gevallen waarin de administratiekosten die door onze Leveranciers worden gemaakt hoger zijn, behouden wij ons het recht voor om dergelijke kosten aan u door te berekenen. Het is u (volgens de Regelgeving) toegestaan om de namen van personen over te dragen, als een genoemde persoon op een boeking verhinderd is om te reizen als gevolg van ziekte, het overlijden van een naast familielid, jurydienst of een andere belangrijke reden. Onder voorbehoud van ontvangst van voldoende bewijs van een dergelijke reden, zullen we naar eigen goeddunken ermee instemmen dat de boeking van die genoemde persoon wordt overgedragen aan een andere persoon, waarvoor de wijzigingskosten van € 50 per persoon in rekening worden gebracht en eventuele extra kosten die door een leverancier worden gemaakt, worden betaald door Jij. Wij zullen u op het moment van uw aanvraag op de hoogte stellen van deze kosten. Alle wijzigingen van de personen die in de boeking worden genoemd, zijn afhankelijk van het feit dat de vervangende persoon deze Boekingsvoorwaarden accepteert en anderszins voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Pakket. Naamswijzigingsverzoeken binnen 48 uur na de vertrekdatum kunnen niet worden gegarandeerd. Aangezien de meeste luchtvaartmaatschappijen om welke reden dan ook geen naamswijzigingen toestaan nadat tickets zijn uitgegeven, zijn deze kosten waarschijnlijk de volledige kosten van de vlucht. Als u verzoekt om alle namen op een boeking te wijzigen, wordt dit beschouwd als een annulering en zijn nieuwe boekingen en volledige annuleringskosten van toepassing. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze kosten kunnen oplopen naarmate de vertrekdatum nadert dat er wijzigingen worden aangebracht. Per boeking kan slechts één wijziging van de vertrekdatum worden toegestaan. Elke wijziging van de vertrekdatum wordt behandeld als een annulering en volledige annuleringskosten zijn van toepassing. U wordt gevraagd om administratiekosten van € 50 per persoon en een nieuwe borg per persoon te betalen om de nieuwe vertrekdatum veilig te stellen. Eventuele verdere wijzigingen kunnen door u worden behandeld als een annulering en resulteren in het in rekening brengen van annuleringskosten.

Let op: Bepaalde arrangementen kunnen niet worden gewijzigd nadat ze zijn bevestigd en elke wijziging kan annuleringskosten tot 100% van dat deel van het arrangement met zich meebrengen. In sommige gevallen kunnen aangebrachte wijzigingen betekenen dat u de geannuleerde arrangementen moet betalen en nieuwe moet kopen tegen volledige kosten.


9. Als u uw vakantie annuleert

U, of een lid van uw reisgezelschap, kan uw reisarrangementen op elk moment annuleren. Schriftelijke kennisgeving per post, fax of e-mail van de 'hoofdnaam' op de boeking moet op ons kantoor zijn ontvangen. Aangezien we kosten maken bij het annuleren van uw reisarrangementen, moet u de toepasselijke annulering betalen die in het onderstaande schema wordt weergegeven.

Let op: als de reden van uw annulering wordt gedekt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis, kunt u deze kosten mogelijk terugvorderen van uw verzekeringsmaatschappij.
Onze annuleringskosten zijn een percentage van de totale vakantiekosten, niet

inclusief uw verzekeringspremie die niet wordt gerestitueerd. Deze kosten zijn gebaseerd op het aantal dagen voor uw vertrek dat we uw annuleringsbericht hebben ontvangen en niet op het moment waarop uw correspondentie naar ons is verzonden. Houd er rekening mee dat eventuele wijzigingskosten niet worden gerestitueerd. Voor verzekeringspremies dient u de annuleringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Let op: als u een cruise heeft geboekt, worden voor elke annulering of wijziging (inclusief naamswijzigingen) de volgende kosten in rekening gebracht, naast de hierboven vermelde wijzigings- of annuleringskosten, in overeenstemming met de kosten van de betreffende cruisemaatschappij. Houd er rekening mee dat, in het geval van annulering na ontvangst van documenten, er geen restitutie zal plaatsvinden, tenzij ongebruikte tickets aan ons worden geretourneerd. Houd er rekening mee dat als slechts enkele leden van uw gezelschap annuleren, naast de toepasselijke annuleringskosten, we de vakantiekosten voor de overige reizigers opnieuw berekenen. Het kan zijn dat u extra kamerkosten moet betalen, zoals eenpersoonskamertoeslagen. *In gevallen waarin de annuleringskosten van onze leveranciers hoger zijn dan de kosten van de aanbetaling, kunnen we de kosten aan u doorberekenen. Vraag voor alle details en wij zullen u op de hoogte brengen van de specifieke kosten die van toepassing zijn op uw boeking. Na vertrek wordt geen restitutie verleend voor gedeeltelijk gebruikte onderdelen van uw vakantie (bijv. ongebruikte vluchten, ongebruikte autohuur of als gevolg van vroegtijdig uitchecken). Er wordt 100% van de prijs van alle gedeeltelijk gebruikte onderdelen in rekening gebracht. Alle wijzigings- of annuleringskosten zijn onmiddellijk na bevestiging van de wijziging of annulering door u verschuldigd

Opmerking: bepaalde arrangementen kunnen niet worden geannuleerd nadat ze zijn bevestigd en elke annulering kan annuleringskosten tot 100% van dat deel van het arrangement met zich meebrengen.


10. Als we uw vakantie wijzigen of annuleren

We beginnen de arrangementen die we aanbieden vele maanden van tevoren te plannen en daarom behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in en fouten in vakantiegegevens te corrigeren, zowel voor als nadat de boekingen zijn bevestigd. We moeten ons ook het recht voorbehouden om bevestigde boekingen op elk moment te annuleren. Als het minimum aantal klanten dat nodig is voor een bepaald reisarrangement bijvoorbeeld niet wordt bereikt, moeten we het misschien annuleren. De meeste wijzigingen zijn klein, maar soms moeten we een grote wijziging aanbrengen. Als we een Grote Wijziging moeten doorvoeren of annuleren, laten we je dit zo snel mogelijk weten en als er tijd is om dit voor vertrek te doen, bieden we je de keuze uit de volgende opties: (bij Grote Wijzigingen) de gewijzigde afspraken accepteren of Alternatieve arrangementen bij ons kopen, van een vergelijkbare standaard als de oorspronkelijk geboekte arrangementen, indien beschikbaar (als het gekozen alternatief goedkoper is dan uw oorspronkelijke arrangement, betalen wij u het verschil terug, maar als het duurder is, vragen wij u het verschil te betalen ) of Annuleren of accepteren van de annulering, in welk geval u een volledige en snelle terugbetaling ontvangt van alle bedragen die u aan ons heeft betaald. We zullen uw bevestigde boeking echter niet 12 weken of minder voor vertrek annuleren, behalve om redenen van "overmacht" (zoals hierboven uitgelegd) of als u niet op tijd het volledige bedrag betaalt. Vanwege de onvoorspelbaarheid van gebeurtenissen met overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen voor vertrek of tijdens de vakantie, die naar onze mening noodzakelijk zijn om uw veiligheid te beschermen. In dat geval zullen wij u passende alternatieve arrangementen aanbieden, of, als u niet reist, het geld terugbetalen dat u ons heeft betaald, maar wij zullen u geen vergoeding betalen. In alle gevallen, behalve wanneer de Grote Wijziging het gevolg is van overmacht en onder voorbehoud van de onderstaande uitzonderingen, betalen we u de volgende vergoeding zoals hieronder beschreven.Houd er rekening mee dat de bovenstaande betalingen per volbetalende passagier zijn (exclusief baby's). Voor kinderen die tegen verlaagde tarieven worden gefactureerd, wordt de vergoeding pro rata van het tarief voor volwassenen betaald. We betalen u geen vergoeding en de bovenstaande opties zijn niet beschikbaar als we een kleine wijziging aanbrengen of annuleren als gevolg van het niet op tijd betalen van het volledige bedrag. Het spijt ons dat we geen uitgaven, kosten of verliezen kunnen betalen die door u zijn opgelopen als gevolg van een wijziging of annulering. Bij een Grote Wijziging of annulering meer dan 12 weken voor vertrek of in geval van Overmacht betalen wij u geen vergoeding. Zeer zelden kunnen we door overmacht worden gedwongen om uw arrangementen na vertrek te wijzigen of te beëindigen. Als deze situatie zich voordoet, kunnen we tot onze spijt geen terugbetalingen doen (tenzij we die van onze leveranciers krijgen), u geen vergoeding betalen of eventuele kosten of uitgaven die u als gevolg daarvan maakt, betalen.


11. Vlucht

Volgens de EU-wetgeving hebt u in sommige omstandigheden recht op restitutie en/of compensatie van de luchtvaartmaatschappij in geval van instapweigering, annulering of vertraging van vluchten. De volledige details van deze rechten zullen worden gepubliceerd op EU-luchthavens en zullen ook verkrijgbaar zijn bij luchtvaartmaatschappijen. Restitutie is in dergelijke gevallen de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en geeft u niet automatisch recht op restitutie van uw vakantieprijs van ons. Uw rechten op restitutie en/of compensatie van ons zijn uiteengezet in artikel 10. Als u vertraging oploopt om een andere reden dan overmacht en met betrekking tot de hoofdvluchten die deel uitmaken van uw vakantie, zullen wij ervoor zorgen dat als de vertraging meer dan 4 uur bedraagt, dat u lichte versnaperingen van de luchtvaartmaatschappij ontvangt; als het langer duurt dan 6 uur, krijgt u een hoofdmaaltijd en in het geval van een langere vertraging, waar mogelijk, krijgt u maaltijden en accommodatie die geschikt zijn voor het tijdstip van de dag. de vervoerder(s), vliegtuigtype en vluchttijden die in verband met uw vlucht zullen worden gebruikt. Waar we u alleen kunnen informeren over de waarschijnlijke vervoerder(s) op het moment van boeken, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de identiteit van de feitelijke vervoerder(s) of enige wijziging in de identiteit van de feitelijke vervoerder(s). naarmate we ons hiervan bewust worden. De vervoerder(s), vluchttijden en vliegtuigtypes die op deze website worden weergegeven en op uw bevestigingsfactuur worden vermeld, zijn uitsluitend indicatief en kunnen worden gewijzigd en bevestigd. De laatste vertrektijden staan vermeld op uw tickets die u ongeveer twee weken voor vertrek worden toegestuurd. U dient uw tickets daarom direct na ontvangst zeer zorgvuldig te controleren om er zeker van te zijn dat u de juiste vluchttijden heeft. Het is mogelijk dat vluchttijden worden gewijzigd, zelfs nadat de tickets zijn verzonden - we nemen zo snel mogelijk contact met u op als dit gebeurt. Elke wijziging in de identiteit van de vervoerder(s), vluchttijden en/of vliegtuigtype geeft u niet het recht om te annuleren of andere regelingen te wijzigen zonder onze normale kosten te betalen. Deze website is onze verantwoordelijkheid, als uw touroperator. Het wordt niet uitgegeven namens, en verbindt niet de hierin genoemde luchtvaartmaatschappijen of enige luchtvaartmaatschappij waarvan de diensten worden gebruikt in de loop van uw reisarrangementen. Houd er rekening mee dat, in overeenstemming met Air Navigation Orders, een kind jonger dan 2 jaar moet zijn op de dag van de terugvlucht om in aanmerking te komen voor de status van baby. Let op het bestaan van een 'community list' (ter inzage beschikbaar op http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm) waarop luchtvaartmaatschappijen staan vermeld waaraan een exploitatieverbod is opgelegd bij de EU-gemeenschap.


12. Gedrag

Wanneer u een vakantie boekt bij Travel Cappadocia, accepteert u de verantwoordelijkheid voor het juiste gedrag voor uzelf en uw gezelschap tijdens uw vakantie. Als wij of een andere persoon met autoriteit of een leverancier van een dienst van de redelijke mening zijn dat u of een lid van uw groep zich gedraagt op een manier die gevaar of verontrusting veroorzaakt of waarschijnlijk veroorzaakt voor een andere persoon of schade aan eigendommen, zijn wij gerechtigd de vakantie van de betrokkene(n) met onmiddellijke ingang te beëindigen. De betrokken persoon (personen) zal/moeten het vliegtuig, de accommodatie of andere dienst verlaten en het is hen niet toegestaan om te reizen of te verblijven in het geboekte reisarrangement en wij hebben geen verdere verantwoordelijkheid jegens u of hen, met inbegrip van eventuele retourreisarrangementen. Er vindt geen restitutie plaats en wij betalen geen onkosten of gemaakte kosten als gevolg van de beëindiging. U bent verantwoordelijk voor het volledig betalen van alle schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw reisgezelschap tijdens uw afwezigheid. De betaling moet direct worden betaald op het moment dat de schade of het verlies is toegebracht aan de betrokken dienstverlener, anders bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan eventuele vorderingen die later tegen ons worden ingediend (samen met onze en de volledige juridische kosten van de andere partij) als gevolg van je acties. Als we kosten maken als gevolg van uw gedrag, zult u ons op verzoek volledig compenseren voor die kosten. U dient zich ervan bewust te zijn dat sommige leveranciers uw betaalkaart bij het inchecken kunnen autoriseren of belasten als borg voor incidentele kosten, zoals roomservice, telefoongesprekken of andere hoteldiensten of voor schade of incidenten tijdens uw verblijf. Sommige leveranciers kunnen bij het inchecken een contante borg vragen voor klanten die geen betaalkaart hebben. Het toegestane of in rekening gebrachte bedrag kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de leverancier en/of de bestemming. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende geld of krediet beschikbaar is om het door de Leverancier vereiste bedrag te dekken. Travel Cappadocia is niet verantwoordelijk voor het bepalen van het bedrag van een vereiste aanbetaling en als u vragen heeft, dient u voor vertrek contact op te nemen met de leverancier.


13. Als u een klacht heeft

In het onwaarschijnlijke geval dat u enige reden tot klagen heeft of problemen ondervindt met uw vakantiearrangementen terwijl u weg bent, moet u onze vertegenwoordiger en de leverancier van de betreffende dienst(en) onmiddellijk op de hoogte stellen en een meldingsformulier invullen terwijl u op vakantie bent. De meeste problemen of klachten kunnen worden opgelost terwijl u weg bent, maar als ze niet zijn opgelost, bel ons dan op +90 (256) 612 0935 (PBX) optie 2, e-mail ons op [email protected] of schrijf naar de afdeling Klantenrelaties bij Travel Cappadocia, Nevşehir Göreme Angel Cave suite ofis no 34, Turkije binnen 10 dagen na uw terugkeer van uw tour met uw boekingsreferentie en alle details van uw klacht en alle andere relevante informatie. Houd uw brief beknopt en to the point. Dit zal ons helpen om uw zorgen snel te identificeren en onze reactie op u te versnellen. Zie ook clausule 14 hieronder over ABTA. Als deze procedure niet wordt gevolgd, hebben we niet de mogelijkheid om uw klacht te onderzoeken en te corrigeren terwijl dit ter plekke is en dit kan van invloed zijn op uw rechten onder dit contract.


14. Wat gebeurt er met klachten

Wij zijn een lid van TURSAB, lidmaatschapsnummer 2290. We zijn verplicht om u een hoog serviceniveau te bieden volgens de gedragscode van TURSAB. Als we uw klacht niet kunnen oplossen, ga dan naar www.abta.com om de eenvoudige procedure van ABTA te gebruiken. Meer informatie over de Code en de hulp van ABTA bij het oplossen van geschillen is te vinden op www.tursab.org.tr


15. Onze aansprakelijkheid jegens u

(1) Met betrekking tot pakketten beloven wij dat uw vakantiearrangementen met redelijke vaardigheid en zorg zullen worden gemaakt, uitgevoerd of geleverd. Dit betekent dat wij de verantwoordelijkheid aanvaarden als u bijvoorbeeld overlijdt of persoonlijk letsel oploopt of als uw gecontracteerde regelingen niet worden geleverd zoals beloofd of gebrekkig blijken te zijn als gevolg van het falen van onszelf, onze werknemers, agenten of leveranciers om redelijke vaardigheid en zorg bij het maken, uitvoeren of verstrekken van uw arrangementen. Verder zullen wij verantwoordelijk zijn voor wat onze werknemers, agenten en leveranciers doen of niet doen als ze op dat moment handelden in het kader van hun dienstverband of het uitvoeren van werk dat we van hen hadden gevraagd. (2) Met betrekking tot andere regelingen We beloven redelijke vaardigheid en zorg te gebruiken bij de uitvoering van onze contractuele verplichtingen, onderworpen aan en in overeenstemming met deze Boekingsvoorwaarden. Onze contractuele verplichtingen bestaan uit het gebruik van onze redelijke vaardigheid en zorg bij het maken van uw boeking en het regelen van uw accommodatie/autohuur/vlucht/tour en luchtballonvaart, evenals het gebruik van onze redelijke vaardigheid en zorg bij het kiezen van onze leveranciers. (3) Met betrekking tot pakketten en andere regelingen zijn wij niet verantwoordelijk voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies, schade, uitgave, kosten of andere claim van welke aard dan ook die voortvloeit uit: de handeling(en) en/of omissie (personen) van de betrokken persoon (personen) of een lid (leden) van hun partij of de handeling (en) en / of omissie (s) van een derde partij die niet verband houdt met de levering van uw regelingen en die onvoorzien of onvermijdelijk waren of 'overmacht' zoals hierboven gedefinieerd. (4) Behalve zoals specifiek uiteengezet in deze voorwaarden, aanvaarden wij geen verdere of andere aansprakelijkheid dan de Regelingen Pakketreizen, Pakketreizen en Pakketreizen opleggen. Het is uw verantwoordelijkheid om aan te tonen dat er geen redelijke vaardigheid en zorg is gebruikt als u een claim tegen ons wilt indienen. (5) Wanneer een claim of een deel van een claim (inclusief claims met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel) betrekking heeft op of gebaseerd is op reisarrangementen (inclusief het proces van in- en/of uitstappen bij het betreffende transport) verzorgd door een lucht-, zee-, trein- of wegvervoer of een verblijf in een hotel, is het maximale bedrag dat wij u moeten betalen beperkt. Het hoogste bedrag dat we u moeten betalen voor die claim of dat deel van een claim als we op enigerlei wijze jegens u aansprakelijk worden gesteld, is het hoogste bedrag dat de betrokken vervoerder of hotelhouder zou moeten betalen op grond van het internationale verdrag of de internationale regelgeving die van toepassing is op de reisarrangementen of hotelovernachtingen in kwestie (bijvoorbeeld het Verdrag van Montreal zoals gewijzigd voor internationale luchtreizen en/of voor luchtvaartmaatschappijen met een door een EU-land verleende exploitatievergunning, de EU-verordening inzake de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor nationale en internationale luchtreizen , de Conventie van Athene voor internationaal reizen over zee). Indien een vervoerder of hotel niet verplicht zou zijn om enige betaling aan u te doen op grond van het toepasselijke internationale verdrag of de toepasselijke verordening met betrekking tot een claim of een deel van een claim, zijn wij niet verplicht om u een betaling te doen voor die claim of een deel van een claim. de vordering. Bij het doen van enige betaling hebben wij het recht om geld in te houden dat u heeft ontvangen of recht heeft te ontvangen van de vervoerder of hotelier voor de betreffende klacht of claim. Kopieën van de van toepassing zijnde internationale verdragen en reglementen zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. In alle omstandigheden waarin de vervoerder aansprakelijk is jegens u op grond van de Instapweigeringsverordening 2004, is elke aansprakelijkheid die wij jegens u hebben op grond van ons contract met u, voortkomend uit dezelfde feiten, beperkt tot de rechtsmiddelen waarin de Verordening voorziet zoals indien (alleen voor dit doel) wij vervoerder waren; alle bedragen die u van de vervoerder ontvangt, worden in mindering gebracht op elk bedrag dat u van ons verschuldigd bent. (6) Lokale Excursies/Activiteiten/Evenementen Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor diensten of faciliteiten die geen deel uitmaken van onze overeenkomst of waarvoor ze niet op onze website worden geadverteerd. Bijvoorbeeld een excursie die u boekt terwijl u weg bent, of een dienst of faciliteit die uw hotel of een andere leverancier u aanbiedt. Excursies, rondleidingen, activiteiten of andere evenementen die u kunt boeken of betalen via onze conciërgeservice of terwijl u op vakantie bent ("Lokale Evenementen") maken geen deel uit van uw pakketreis die door ons wordt aangeboden en deze algemene voorwaarden van de website doen dat wel niet toepasbaar. Voor elk Lokaal Evenement heb je een contract met de leverancier van dat Lokale Evenement en niet met ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het aanbieden van het Lokale Evenement of voor iets dat gebeurt tijdens het aanbieden ervan door de leverancier. Houd er rekening mee dat deze functie ook alle gevaarlijke activiteiten omvat. (7) De diensten en faciliteiten die bij uw vakantie zijn inbegrepen, worden geacht met redelijke vaardigheid en zorg te zijn geleverd als ze voldoen aan de lokale regelgeving die van toepassing is, of, als er geen toepasselijke lokale regelgeving is, als ze redelijk zijn in vergelijking met de lokale normen in de praktijk.


16. Gegevensbescherming/privacy

Om uw boeking te verwerken en aan uw wensen te voldoen, moeten wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de relevante leveranciers van uw reisarrangementen. We willen uw informatie (inclusief elk e-mailadres), indien door ons verzameld, ook bewaren voor onze eigen en Travel Cappadocia Agency Limited Company toekomstige marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u te informeren over promotie-/wedstrijdaanbiedingen of om u onze brochure te sturen ). Als u in de toekomst dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Voor volledige details van ons gegevensbeschermings- en privacybeleid, en een uitleg over hoe uw persoonlijke gegevens door ons zullen worden gebruikt, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.


17. Speciale verzoeken en medische problemen

Als u een speciaal verzoek wilt indienen, dient u dit tijdens het reserveren te doen. We zullen proberen redelijke verzoeken door te geven aan de relevante leverancier, maar we kunnen niet garanderen dat aan verzoeken zal worden voldaan. Het feit dat een speciaal verzoek op uw bevestigingsfactuur of andere documentatie is genoteerd of aan de leverancier is doorgegeven, is geen bevestiging dat aan het verzoek zal worden voldaan. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen contractbreuk van onze kant, tenzij het verzoek specifiek is bevestigd. Wij adviseren en helpen u graag bij het kiezen van een passende vakantie. Aangezien sommige van de aangeboden accommodaties en resorts zelfs de eenvoudigste faciliteiten missen, zoals opritten voor rolstoelen, liften enz., is het belangrijk dat u ons bij het boeken op de hoogte stelt van eventuele handicaps en speciale vereisten om ervoor te zorgen dat de vakantie aan uw specifieke behoeften voldoet . Als we redelijkerwijs niet in staat zijn om aan de specifieke behoeften van de betrokkene(n) te voldoen, zullen we de boeking niet bevestigen of, als we niet alle details geven op het moment van boeking, annuleren wanneer we van deze details op de hoogte zijn. Websitevoorwaarden De informatiegegevens en het materiaal ("Informatie") op deze website ("Website") zijn uitsluitend opgesteld met het doel informatie te verstrekken over Travel Cappadocia Agency Limited Company, haar dochterondernemingen en partners en de diensten die zij aanbieden . We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website nauwkeurig en up-to-date is. U dient de informatie echter altijd te verifiëren voordat u er iets aan doet, door onze vertegenwoordigers te bellen. Alle door Travel Cappadocia verkochte vakanties worden verkocht onder voorbehoud van onze boekingsvoorwaarden, die u dient te lezen voordat u online boekt.


1. Inhoud en inzendingen van abonnees

1.1 De inhoud van de website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle materialen die op deze website worden gepubliceerd (inclusief maar niet beperkt tot artikelen, functies, foto's, afbeeldingen, illustraties, audioclips en videoclips, ook bekend als de "inhoud") zijn beschermd door copyright, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van of worden beheerd door Travel Cappadocia, of de partij die wordt gecrediteerd als de aanbieder van de inhoud. U dient zich te houden aan alle aanvullende auteursrechtvermeldingen, informatie of beperkingen die zijn opgenomen in alle inhoud die via deze website wordt geopend. 1.2 Deze website en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd op grond van Turkse en internationale auteursrechtwetten. U mag geen van de de inhoud van deze website (inclusief software) geheel of gedeeltelijk. 1.3 U mag de inhoud en andere downloadbare items die op de website worden weergegeven echter downloaden of kopiëren onder de volgende voorwaarden: 1.3.1 Het materiaal mag alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het kopiëren of opslaan van inhoud voor ander dan persoonlijk gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Cappadocia of de copyrighthouder die wordt vermeld in de copyrightmelding in de inhoud; 1.3.2 Alle kopieën moeten copyright- en andere intellectuele eigendomsvermeldingen behouden die in het originele materiaal zijn opgenomen; 1.3.3 De producten, technologieën of processen die op deze website worden geïllustreerd of beschreven, kunnen het onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Travel Cappadocia of andere derden. Er wordt geen licentie verleend met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten; en 1.3.4 Afbeeldingen, handelsmerken en merken die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of toegeëigend zonder de schriftelijke toestemming van hun respectieve eigenaar(s).


2. Toegang tot en beschikbaarheid van diensten en links

Deze website bevat koppelingen naar andere verwante internetsites op het World Wide Web, bronnen en sponsors van deze website. Aangezien Travel Cappadocia niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze externe bronnen of hun inhoud, dient u eventuele problemen met betrekking tot een externe link te melden aan de sitebeheerder of webmaster van een dergelijke site.


3. Softwarelicenties

U hebt geen rechten op de bedrijfseigen software en gerelateerde documentatie, of eventuele verbeteringen of aanpassingen daarvan, die aan u worden verstrekt om toegang te krijgen tot deze website ("toegangssoftware"). U mag door Travel Cappadocia verleende licenties niet in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, en elke poging tot een dergelijke sublicentie, toewijzing of overdracht is nietig. U mag slechts één kopie van dergelijke software maken voor archiveringsdoeleinden. U mag op geen andere manier afgeleide werken van Access Software kopiëren, distribueren, wijzigen, reverse-engineeren of creëren.


4. Vervoersvoorwaarden

Het vervoer van passagiers, bagage en vracht door de lucht is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden en voorschriften van de betreffende vervoerder.


5. Wijzigingen in de voorwaarden

Travel Cappadocia kan van tijd tot tijd delen van deze Algemene voorwaarden wijzigen, wijzigen, aanpassen, toevoegen of verwijderen, maar als het dit doet, zal het dergelijke wijzigingen op deze website plaatsen.


6. Wijzigingen aan de website

Travel Cappadocia kan ook elk aspect van de website wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van functies, informatie, database of inhoud, of uw toegang tot delen of de hele website beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.


7. Geen garanties

Deze publicatie wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige garantie (expliciet of impliciet) of impliciete voorwaarden van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of impliciete voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Alle dergelijke impliciete voorwaarden en garanties zijn hierbij uitgesloten.


8. Aansprakelijkheid voor verliezen

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat Travel Cappadocia niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en het materiaal op deze website of uit uw toegang tot ander materiaal op internet via weblinks van deze website.


9. Geen aanbod om te verkopen

Niets op deze website vormt een aanbod om effecten te verkopen en er mag niet op worden vertrouwd met betrekking tot investeringstransacties.


10. Uitsluitingen

De uitsluitingen en beperkingen in deze Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de wet.

Waarom zou u voor ons kiezen?

Een ervaring die emoties oproept en geniet van een geweldig uitzicht op Cappadocië.

We hebben het grootste vlootnetwerk van VIP-voertuigen, heteluchtballonnen en ze zijn allemaal gloednieuw.

U bent van begin tot eind verzekerd voor de gehele ballonvaart en normale tocht.

Voor meer dan 10 jaar werk hebben we meer dan 10.000 mensen van over de hele wereld bediend.

Professionele, gediplomeerde en ervaren gidsen en piloten en kwaliteitsapparatuur.

Het gebruik van moderne apparatuur zorgt voor het comfort en het vertrouwen van passagiers in elke fase van de tour.

Wij zijn een erkend bedrijf onder de Vereniging van Turkse Reisbureaus nr: 9497.

Als je tour annuleert vanwege het weer of als je wilt annuleren, kun je tot 24 uur voor de tour je geld terugkrijgen.