Όροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις κράτησης Travel Cappadocia

Όλες οι κρατήσεις με το Travel Cappadocia υπόκεινται στους Όρους Κράτησής μας. Είναι διαθέσιμα πλήρως εδώ για ενημέρωσή σας και θα πρέπει να τα διαβάσετε πριν κάνετε μια ηλεκτρονική κράτηση. Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας

Υπάρχουν ορισμένοι όροι σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπού μας. Αυτοί οι όροι δημοσιεύονται εδώ για ενημέρωσή σας


Προϋποθέσεις κράτησης

Το συμβόλαιό σας

Το συμβόλαιό σας είναι με το Travel Cappadocia, μέλος της TURSAB με αριθμό μέλους 9497Οι ακόλουθοι Όροι θα έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω όταν χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους Κράτησης:


Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλες τις Διακοπές και διέπουν τη σχέση σας με το Travel Cappadocia. Διαβάστε τα προσεκτικά πριν κάνετε κράτηση


1. Το συμβόλαιο διακοπών σας Όταν πραγματοποιείται μια κράτηση, το «επικεφαλής όνομα» στην κράτηση εγγυάται ότι αυτός ή αυτή έχει την εξουσία να αποδεχτεί και αποδέχεται εκ μέρους του συμβαλλόμενου τους όρους αυτών των όρων κράτησης. Αφού λάβουμε την κράτησή σας και όλες τις κατάλληλες πληρωμές, εάν είναι διαθέσιμες οι ρυθμίσεις που θέλετε να κάνετε κράτηση, θα εκδόσουμε ένα τιμολόγιο επιβεβαίωσης. Μια δεσμευτική συμφωνία θα συναφθεί μεταξύ μας όταν αποστείλουμε αυτό το τιμολόγιο στο "επικεφαλής όνομα". Αυτή η σύμβαση διέπεται από το τουρκικό δίκαιο και τη δικαιοδοσία των τουρκικών δικαστηρίων. Είναι σημαντικό να ελέγξετε τα στοιχεία στο τιμολόγιό σας όταν το παραλάβετε ή εάν κάνετε κράτηση αργά τη στιγμή της κράτησης, ότι όλα τα στοιχεία είναι ακριβώς όπως ζητήσατε. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως, καθώς ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών ή διορθώσεων αργότερα. Αφού κάνετε την κράτησή σας, τότε τυχόν τροποποιήσεις στην κράτηση ή στις Ταξιδιωτικές Διακανονίσεις σας (οι οποίες υπόκεινται στην ρήτρα 8 παρακάτω) θα υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους Κράτησης που θα ισχύουν για αυτήν την τροποποίηση αμέσως μετά την επιβεβαίωση της τροποποίησης. Αυτοί οι όροι κράτησης ισχύουν εξίσου για όλα τα μέλη του κόμματός σας που αναφέρονται στην κράτηση. Όταν το κύριο όνομαĜ στην κράτηση κάνει κράτηση για λογαριασμό άλλων προσώπων, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι αυτοί οι όροι κράτησης γνωστοποιούνται και ότι είναι εξοικειωμένοι με αυτούς. Δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι όλα τα μέλη του κόμματός σας έχουν διαβάσει αυτούς τους Όρους Κράτησης. Οποιαδήποτε αναφορά σε ěyouĜ ή ěyourĜ θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα κατονομαζόμενα πρόσωπα στην κράτηση. Μόνο εμείς, το κύριο όνομαĜ στην κράτηση και οποιαδήποτε άλλα άτομα στο πάρτι σας και των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στην κράτηση θα έχουμε οποιοδήποτε δικαίωμα να επιβάλλουμε αυτούς τους Όρους Κράτησης. Το κύριο όνομαĜ που κάνει και πληρώνει για την κράτηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.


2. Ακρίβεια ιστοσελίδας

Παρόλο που το Travel Cappadocia καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών και των τιμών του ιστότοπου, δυστυχώς περιστασιακά συμβαίνουν λάθη. Επομένως, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε την τιμή και όλες τις άλλες λεπτομέρειες των συμφωνιών που έχετε επιλέξει μαζί μας τη στιγμή της κράτησης.


3. Διαβατήρια, βίζα, απαιτήσεις υγείας και ταξιδιωτικά έγγραφα

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε στην κατοχή σας όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά και υγειονομικά έγγραφα πριν από την αναχώρηση και να διασφαλίσετε ότι πληροίτε τυχόν απαιτήσεις εισόδου στο εξωτερικό. Απαιτείται πλήρες και έγκυρο διαβατήριο για προορισμούς που διαθέτουμε (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) και ενδέχεται να απαιτούνται βίζα (διαμετακόμιση, επαγγελματικό, τουριστικό ή άλλο) για ορισμένους προορισμούς και ανάλογα με το διαβατήριο που έχετε. Οι απαιτήσεις μπορεί να αλλάξουν και ο χρόνος που είναι πιθανό να χρειαστεί για την απόκτηση των κατάλληλων διαβατηρίων και βίζας θα ποικίλλει. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε την ενημερωμένη θέση και θα πρέπει να υποβάλετε οποιεσδήποτε αιτήσεις για διαβατήρια ή/και βίζες εγκαίρως πριν από την αναχώρησή σας. Το Travel Cappadocia δεν φέρει καμία ευθύνη εάν σε εσάς ή σε οποιοδήποτε μέλος του κόμματός σας αρνηθούν να εισέλθουν σε οποιαδήποτε χώρα λόγω αδυναμίας κατοχής του σωστού διαβατηρίου, βίζας ή/και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται από οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, αρχή ή χώρα από την οποία επισκέπτεστε ή διέρχονται ( είτε απαιτείται είτε όχι να εγκαταλείψετε το αεροσκάφος) συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, ενός έγκυρου ESTA, όπως αναφέρεται στην παρακάτω ρήτρα. Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις διαβατηρίου σας. Εάν εσείς ή οποιοδήποτε μέλος του κόμματός σας πρέπει να ελέγξετε τις απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας με την αντίστοιχη Πρεσβεία σας, επικοινωνήστε με το προξενείο για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις βίζας και διαβατηρίου που σχετίζονται με τις Ταξιδιωτικές σας Διακανονίσεις. Το προξενείο ή η Πρεσβεία στον προορισμό (στους) που σκοπεύετε να ταξιδέψετε, πριν την κράτηση. Το Travel Cappadocia δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις ή τεχνογνωσία σχετικά με απαιτήσεις εισόδου στο εξωτερικό ή ταξιδιωτικά έγγραφα. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τις ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις, απαγορεύσεις και συμβουλευτικές ειδοποιήσεις που εκδίδονται από όλες τις σχετικές κυβερνήσεις πριν από την αναχώρησή σας. Ορισμένοι προορισμοί ενδέχεται να απαιτούν εξουσιοδότηση εάν τα παιδιά δεν συνοδεύονται και από τους δύο νόμιμους κηδεμόνες. Επικοινωνήστε με τις αρχές του σχετικού προορισμού εάν αυτό ισχύει.


ΗΠΑ - Ταξιδιωτική Άδεια (ESTA)

Είναι υποχρεωτικό για οποιονδήποτε ταξιδεύει ή μεταβαίνει μέσω των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα, να λάβει έγκριση για να ταξιδέψει το αργότερο 72 ώρες πριν από το ταξίδι ολοκληρώνοντας μια ηλεκτρονική διαδικασία ESTA (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Εξουσιοδότησης). Το κόστος ενός ESTA είναι επί του παρόντος περίπου 14 $ ανά άτομο και μπορείτε να το λάβετε επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση https://esta.cbp.dhs.gov ή τον ιστότοπο του Visit USA στη διεύθυνση www.visitusa.org.uk όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το μπορεί επίσης να βρεθεί μέχρι σήμερα χρέωση. Μόλις ολοκληρωθεί και εγκριθεί, η αίτηση ESTA ισχύει για δύο χρόνια και επιτρέπει πολλαπλές επισκέψεις χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε ξανά αίτηση. Η αποτυχία απόκτησης ESTA θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση της επιβίβασης από την αεροπορική εταιρεία.


Απαιτήσεις υγείας


Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τρέχουσες συστάσεις και πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς ή τους εμβολιασμούς προτού αναχωρήσετε σχετικά με τον προορισμό που θα επισκεφτείτε ή θα διέλθετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι είστε σε θέση να ταξιδέψετε και ότι πληροίτε όλες τις απαιτήσεις εισόδου για την υγεία, να λάβετε συνιστώμενους εμβολιασμούς, να λάβετε όλα τα συνιστώμενα φάρμακα και να ακολουθήσετε όλες τις ιατρικές συμβουλές πριν από την αναχώρηση. Για ιατρικές συμβουλές σχετικά με όλους τους προορισμούς που σκοπεύετε να επισκεφθείτε ή από τους οποίους σκοπεύετε να μεταβείτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας εκ των προτέρων. Συνιστούμε να έχετε μαζί σας αποδεικτικά στοιχεία για τους ενημερωμένους εμβολιασμούς ή τους εμβολιασμούς σας όταν ταξιδεύετε, καθώς μπορεί να απαιτούνται για την είσοδο σε μια χώρα ή προορισμό. Το Travel Cappadocia δεν φέρει καμία ευθύνη εάν σας αρνηθεί την είσοδο σε οποιαδήποτε χώρα ή προορισμό επειδή δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε λάβει όλους τους απαιτούμενους εμβολιασμούς ή εμβολιασμούς ή επειδή δεν πληροίτε τις απαιτήσεις υγείας οποιουδήποτε προορισμού. Τα ταξίδια σε ορισμένους προορισμούς ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλους. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να εξετάζετε τυχόν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, απαγορεύσεις, ανακοινώσεις ή συμβουλές που εκδίδονται ή ενημερώνονται από τη Μονάδα Ταξιδιωτικών Συμβουλών του Υπουργείου Εξωτερικών και της Κοινοπολιτείας πριν από την κράτηση των διεθνών ταξιδιών σας και τακτικά πριν από την αναχώρηση.


4. Ασφάλιση

Θεωρούμε ότι η επαρκής ταξιδιωτική ασφάλιση είναι απαραίτητη και συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα εσάς και όλα τα μέλη του κόμματός σας να την αποκτήσετε πριν από την αναχώρηση για όλη την περίοδο του ταξιδιού που έχετε κλείσει. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αγοράζετε είναι κατάλληλο, καλύπτει τις απαιτήσεις σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απαιτήσεων υγείας και των απαιτήσεων ενοικίασης αυτοκινήτου) και είναι κατάλληλο για τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και τις Ταξιδιωτικές Ρυθμίσεις. Διαβάστε το και πάρτε το μαζί σας στις διακοπές.


5. Η οικονομική σας προστασία

Παρέχουμε πλήρη οικονομική προστασία για τα πακέτα διακοπών μας, μέσω του αριθμού Άδειας TURSAB 9497. Όταν αγοράζετε μια πτήση με προστασία ATOL ή μια πτήση που περιλαμβάνει διακοπές από εμάς, θα λάβετε ένα Πιστοποιητικό ATOL. Αυτό παραθέτει τι προστατεύεται οικονομικά, όπου μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τι σημαίνει αυτό για εσάς και με ποιον να επικοινωνήσετε εάν κάτι πάει στραβά. Θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό ATOL (ή μια κατάλληλη εναλλακτική). Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να το κάνουμε για λόγους αφερεγγυότητας, ένας εναλλακτικός κάτοχος ATOL μπορεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες που αγοράσατε ή μια κατάλληλη εναλλακτική λύση (χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς). Συμφωνείτε να αποδεχτείτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο εναλλακτικός κάτοχος ATOL θα εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις και συμφωνείτε να καταβάλετε τυχόν χρήματα που εκκρεμούν προς πληρωμή από εσάς βάσει της σύμβασής σας σε αυτόν τον εναλλακτικό κάτοχο ATOL. Ωστόσο, συμφωνείτε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα είναι δυνατός ο ορισμός εναλλακτικού κατόχου ATOL, οπότε θα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αξίωση βάσει του συστήματος ATOL (ή του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας, όπου ισχύει). Εάν δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναφέρονται (ή μια κατάλληλη εναλλακτική λύση, μέσω εναλλακτικού κατόχου ATOL ή με άλλο τρόπο) για λόγους αφερεγγυότητας, οι διαχειριστές του Air Travel Trust ενδέχεται να σας καταβάλουν (ή να σας προσφέρουν όφελος) βάσει του Σχέδιο ATOL. Συμφωνείτε ότι σε αντάλλαγμα για μια τέτοια πληρωμή ή όφελος εκχωρείτε απολύτως σε αυτούς τους Καταπιστευματοδόχους οποιεσδήποτε αξιώσεις έχετε ή μπορεί να έχετε που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη μη παροχή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης εναντίον μας, του ταξιδιωτικού πράκτορα (ή ο εκδότης της πιστωτικής σας κάρτας όπου ισχύει). Συμφωνείτε επίσης ότι οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις μπορούν να ανατεθούν εκ νέου σε άλλο φορέα, εάν αυτός ο άλλος φορέας έχει πληρώσει τα ποσά που έχετε διεκδικήσει στο πλαίσιο του συστήματος ATOL. Εάν κάνετε κράτηση για άλλες ρυθμίσεις εκτός από οργανωμένες διακοπές (π.χ. εξαιρουμένης της διαμονής), η οικονομική προστασία που αναφέρεται παραπάνω δεν ισχύει.


6. Πληρώνοντας τις διακοπές σας

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει, πρέπει να πληρώσετε μια μη επιστρέψιμη προκαταβολή, η οποία μπορεί να είναι υψηλότερη από την τυπική προκαταβολή για την εξασφάλιση συγκεκριμένων τύπων αεροπορικών εισιτηρίων, εκδρομών, κρουαζιέρων κ.λπ. και αυτό θα σας επιβεβαιωθεί κατά την κράτηση. (Εάν κάνετε κράτηση εντός 12 εβδομάδων από την αναχώρηση, απαιτείται πλήρης εξόφληση μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.) Το υπόλοιπο του κόστους των διευθετήσεων σας (συμπεριλαμβανομένης τυχόν επιπλέον χρέωσης, όπου ισχύει) οφείλεται τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν από την αναχώρηση. Εάν δεν λάβουμε αυτό το υπόλοιπο πλήρως και έγκαιρα, διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε την κράτησή σας ως ακυρωμένη από εσάς, οπότε οι χρεώσεις ακύρωσης που ορίζονται στην παράγραφο 9 θα καταβληθούν. Δεχόμαστε πληρωμή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα.


Έκτακτη απάτη με πιστωτική κάρτα:

Εάν δεν παρέχετε τη σωστή διεύθυνση χρέωσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή/και τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας, η έκδοση των εισιτηρίων σας ενδέχεται να καθυστερήσει και το συνολικό κόστος να αυξηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τις διακοπές σας εάν η πληρωμή απορριφθεί ή εάν έχετε παράσχει λανθασμένα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κάνουμε τυχαίους ελέγχους (συμπεριλαμβανομένου του εκλογικού καταλόγου) προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την απάτη με πιστωτικές κάρτες. Ως αποτέλεσμα αυτού, πριν από την έκδοση εισιτηρίων, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ένα φαξ ή ταχυδρομικό αντίγραφο της απόδειξης της διεύθυνσης, ένα αντίγραφο της πιστωτικής σας κάρτας και μια πρόσφατη δήλωση.


7. Η τιμή των διακοπών σας

7.1 Το Travel Cappadocia προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πιο ενημερωμένες και σωστές τιμές εμφανίζονται στον ιστότοπό μας (τα ενημερωτικά δελτία μας υποδεικνύουν τιμή οδηγού) Το Travel Cappadocia διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή. Περιστασιακά, μπορεί να εμφανίζεται μια εσφαλμένη τιμή, λόγω σφάλματος. Όταν το Travel Cappadocia αντιληφθεί οποιοδήποτε τέτοιο λάθος, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε κατά τη στιγμή της κράτησης (αν γνωρίζουμε τότε το λάθος) ή το συντομότερο δυνατό. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε την τιμή που ισχύει πραγματικά για τις διακοπές.


Αλλαγές τιμών

7.2 Για πακέτα, αλλαγές στα τέλη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξόδων μεταφοράς, των καυσίμων, των τελών, των φόρων, των τελών όπως οι φόροι προσγείωσης ή τέλη επιβίβασης/αποβίβασης σε λιμάνια/αεροδρόμια και συναλλαγματικές ισοτιμίες) και των υπηρεσιών σημαίνουν ότι η τιμή του ταξιδιού σας Οι διευθετήσεις (ή οποιοδήποτε μέρος τους) ενδέχεται να αλλάξουν αφού κλείσετε τις Ταξιδιωτικές Διακανονίσεις σας. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο κόστος των Ταξιδιωτικών Διακανονισμών σας εντός 45 ημερών από την αναχώρηση.

7.3 Σε σχέση με την τιμή των Πακέτων, θα απορροφήσουμε και δεν θα χρεωθείτε για καμία αύξηση που ισοδυναμεί με έως και 2% της τιμής των συνολικών Ταξιδιωτικών Διακανονισμών σας, η οποία δεν περιλαμβάνει ασφάλιστρα και τυχόν χρεώσεις τροποποίησης. Θα χρεωθείτε για το επιπλέον ποσό, συν μια χρέωση διαχείρισης 50,00 TL ανά άτομο. Εάν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσετε μια αύξηση άνω του 10% της τιμής των συνολικών Ταξιδιωτικών Διακανονισμών σας (εξαιρουμένων των ασφαλίστρων και των χρεώσεων τροποποιήσεων), θα έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε μια αλλαγή σε άλλη αργία, εάν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα (εάν αυτό είναι ισοδύναμης ή υψηλότερης ποιότητας, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε περισσότερα, αλλά εάν είναι χαμηλότερης ποιότητας θα σας επιστραφεί η διαφορά στην τιμή) ή ακύρωση και λήψη πλήρους επιστροφής των χρημάτων που καταβλήθηκαν, εκτός από οποιαδήποτε τροποποίηση χρεώσεις και χρεώσεις ακύρωσης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Θα εξετάσουμε κατά την κρίση μας την κατάλληλη επιστροφή των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν, εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε το συμβόλαιό σας. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ακυρώσετε λόγω αύξησης τιμής άνω του 15%, πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμά σας να το κάνετε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο τιμολόγιό σας


7.4 Σε περίπτωση που η τιμή των Ταξιδιωτικών Διακανονισμών σας μειωθεί λόγω των αλλαγών που αναφέρονται στην ενότητα 7.2 παραπάνω, κατά περισσότερο από το 2% του συνολικού κόστους των Ταξιδιωτικών σας Διακανονισμών, τότε τυχόν οφειλόμενη επιστροφή χρημάτων θα σας καταβληθεί. Ωστόσο, σημειώστε ότι οι Ταξιδιωτικές Διακανονισμοί δεν αγοράζονται πάντα σε τοπικό νόμισμα και ορισμένες εμφανείς αλλαγές δεν έχουν καμία επίδραση στην τιμή των Ταξιδιωτικών Διακανονισμών σας λόγω συμβατικών και άλλων προστατευτικών μέτρων.


8. Εάν αλλάξετε την κράτησή σας

Εάν, μετά την έκδοση του τιμολογίου επιβεβαίωσης, επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ταξιδιού σας με οποιονδήποτε τρόπο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, αλλά μπορεί να μην είναι πάντα δυνατό. Οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγές πρέπει να προέρχεται από το «όνομα πελάτη» στην κράτηση. Θα σας ζητηθεί να πληρώσετε μια διαχειριστική χρέωση 50 Ευρώ ανά άτομο και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος επιβαρύνουμε με την πραγματοποίηση αυτής της αλλαγής. Σε περιπτώσεις όπου οι χρεώσεις διαχείρισης που πραγματοποιούνται από τους Προμηθευτές μας είναι υψηλότερες, διατηρούμε το δικαίωμα να σας μετακυλίσουμε αυτές τις χρεώσεις. Επιτρέπεται (σύμφωνα με τους Κανονισμούς) να μεταφέρετε ονόματα ατόμων, εάν κάποιο κατονομαζόμενο άτομο σε μια κράτηση εμποδίζεται να ταξιδέψει ως αποτέλεσμα ασθένειας, θανάτου στενού συγγενή, υπηρεσίας ενόρκων ή άλλου σημαντικού λόγου. Με την επιφύλαξη λήψης ικανοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων αυτού του λόγου, θα συμφωνήσουμε κατά την κρίση μας να μεταφερθεί η ονομαζόμενη κράτηση σε άλλο άτομο, η οποία θα υπόκειται σε χρέωση τροποποίησης 50 ευρώ ανά άτομο και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις από οποιονδήποτε Προμηθευτή που καταβάλλονται από εσείς. Θα σας ενημερώσουμε για αυτές τις χρεώσεις τη στιγμή του αιτήματός σας. Οποιεσδήποτε αλλαγές των ατόμων που αναφέρονται στην κράτηση υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι το αναπληρωματικό άτομο αποδέχεται αυτούς τους Όρους Κράτησης και άλλως πληροί όλους τους όρους που ισχύουν για το Πακέτο. Τα αιτήματα αλλαγής ονόματος εντός 48 ωρών από την ημερομηνία αναχώρησης δεν είναι εγγυημένα. Καθώς οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν αλλαγές ονομάτων μετά την έκδοση εισιτηρίων για οποιονδήποτε λόγο, αυτές οι χρεώσεις είναι πιθανό να είναι το πλήρες κόστος της πτήσης. Εάν ζητήσετε να αλλάξετε όλα τα ονόματα σε μια κράτηση, αυτό θα θεωρηθεί ως ακύρωση και θα ισχύουν νέα κράτηση και πλήρεις χρεώσεις ακύρωσης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα κόστη θα μπορούσαν να αυξηθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία αναχώρησης που γίνονται οι αλλαγές. Επιτρέπεται μόνο μία αλλαγή ημερομηνίας αναχώρησης, ανά κράτηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία αναχώρησης θα αντιμετωπίζεται ως ακύρωση και θα ισχύουν πλήρεις χρεώσεις ακύρωσης. Θα σας ζητηθεί να πληρώσετε μια χρέωση διαχειριστή 50 ευρώ ανά άτομο και μια νέα προκαταβολή ανά άτομο για να εξασφαλίσετε τη νέα ημερομηνία αναχώρησης. Οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές ενδέχεται να θεωρηθούν ως ακύρωση από εσάς και να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή χρεώσεων ακύρωσης.

Σημείωση: Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην τροποποιηθούν μετά την επιβεβαίωσή τους και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να επιφέρει χρέωση ακύρωσης έως και 100% αυτού του μέρους των ρυθμίσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τυχόν αλλαγές που έγιναν μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσετε για τις ακυρωμένες συμφωνίες και να αγοράσετε νέες με πλήρες κόστος.


9. Εάν ακυρώσετε τις διακοπές σας

Εσείς ή οποιοδήποτε μέλος του κόμματός σας, μπορείτε να ακυρώσετε τις ταξιδιωτικές σας ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή. Γραπτή ειδοποίηση με ταχυδρομείο, φαξ ή email από το «όνομα πελάτη» στην κράτηση πρέπει να ληφθεί στα γραφεία μας. Εφόσον επιβαρυνόμαστε με κόστος για την ακύρωση των ταξιδιωτικών σας διακανονισμών, θα πρέπει να πληρώσετε την ισχύουσα ακύρωση που φαίνεται στο παρακάτω πλέγμα.

Σημείωση: εάν ο λόγος της ακύρωσής σας καλύπτεται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, ενδέχεται να μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτές τις χρεώσεις από την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Οι χρεώσεις ακύρωσης αποτελούν ποσοστό του συνολικού κόστους των διακοπών, όχι

συμπεριλαμβανομένου του ασφάλιστρου που δεν επιστρέφεται. Αυτές οι χρεώσεις βασίζονται στο πόσες ημέρες πριν από την αναχώρησή σας λάβαμε την ειδοποίηση ακύρωσης και όχι στο πότε μας στάλθηκε η αλληλογραφία σας. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν χρεώσεις τροποποίησης δεν επιστρέφονται. Για τα ασφάλιστρα θα πρέπει να ανατρέξετε στην πολιτική ακύρωσης του ασφαλιστικού σας παρόχου.

Σημείωση: Εάν έχετε κάνει κράτηση για μια κρουαζιέρα, οποιαδήποτε ακύρωση ή τροποποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών ονόματος) θα επιβαρύνουν τις ακόλουθες χρεώσεις, μια πρόσθετη χρέωση στις χρεώσεις τροποποίησης ή ακύρωσης που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις χρεώσεις της αντίστοιχης γραμμής κρουαζιέρας. Λάβετε υπόψη ότι, σε περίπτωση ακύρωσης μετά την παραλαβή των εγγράφων, δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων εκτός εάν μας επιστραφούν τα αχρησιμοποίητα εισιτήρια. Λάβετε υπόψη ότι εάν μόνο ορισμένα μέλη του πάρτι σας ακυρώσουν, εκτός από την επιβάρυνση των ισχυόντων χρεώσεων ακύρωσης, θα υπολογίσουμε εκ νέου το κόστος των διακοπών για τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε τις επιπλέον χρεώσεις δωματίου, όπως επιβαρύνσεις για μονόκλινο δωμάτιο. *Σε περιπτώσεις όπου οι χρεώσεις ακύρωσης που γίνονται από τους προμηθευτές μας είναι υψηλότερες από το κόστος της κατάθεσης, ενδέχεται να σας επιβαρύνουμε τη χρέωση. Ζητήστε πλήρεις λεπτομέρειες και θα σας ενημερώσουμε για τις συγκεκριμένες χρεώσεις που ισχύουν για την κράτησή σας. Μετά την αναχώρηση, δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων για τυχόν μερικώς χρησιμοποιημένα εξαρτήματα των διακοπών σας (π.χ. αχρησιμοποίητες πτήσεις, ενοικίαση αυτοκινήτου που δεν χρησιμοποιείται ή ως αποτέλεσμα πρόωρου check-out) Θα χρεωθείτε το 100% της τιμής όλων των ανταλλακτικών. Όλες οι χρεώσεις τροποποίησης ή ακύρωσης καθίστανται πληρωτέες από εσάς αμέσως μετά την επιβεβαίωση της τροποποίησης ή της ακύρωσης

Σημείωση: Ορισμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά την επιβεβαίωσή τους και οποιαδήποτε ακύρωση μπορεί να επιφέρει χρέωση ακύρωσης έως και 100% αυτού του μέρους των ρυθμίσεων.


10. Εάν αλλάξουμε ή ακυρώσουμε τις διακοπές σας

Αρχίζουμε να σχεδιάζουμε τις ρυθμίσεις που προσφέρουμε πολλούς μήνες νωρίτερα και επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές και να διορθώσουμε λάθη στις λεπτομέρειες των διακοπών τόσο πριν όσο και μετά την επιβεβαίωση των κρατήσεων. Πρέπει επίσης να διατηρήσουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός πελατών που απαιτείται για μια συγκεκριμένη ταξιδιωτική συμφωνία, μπορεί να χρειαστεί να την ακυρώσουμε. Οι περισσότερες αλλαγές είναι μικρές, αλλά περιστασιακά, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια σημαντική αλλαγή. Εάν πρέπει να κάνουμε μια σημαντική αλλαγή ή να ακυρώσουμε, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και εάν υπάρχει χρόνος να το κάνετε πριν από την αναχώρηση, θα σας προσφέρουμε την επιλογή των παρακάτω επιλογών: (για σημαντικές αλλαγές) αποδοχή των αλλαγμένων ρυθμίσεων ή Αγορά εναλλακτικών ρυθμίσεων από εμάς, παρόμοιου επιπέδου με εκείνες που είχαν αρχικά κρατηθεί, εάν είναι διαθέσιμες (εάν η επιλεγμένη εναλλακτική είναι φθηνότερη από την αρχική σας, θα επιστρέψουμε τη διαφορά, αλλά αν είναι ακριβότερη, θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε τη διαφορά ) ή Ακύρωση ή αποδοχή της ακύρωσης, οπότε θα λάβετε πλήρη και γρήγορη επιστροφή όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλει σε εμάς. Ωστόσο, δεν θα ακυρώσουμε την επιβεβαιωμένη κράτησή σας 12 εβδομάδες ή λιγότερες πριν από την αναχώρηση, εκτός από λόγους "ανωτέρας βίας" (όπως εξηγείται παραπάνω) ή αδυναμίας σας να πραγματοποιήσετε την πλήρη πληρωμή εγκαίρως. Λόγω του απρόβλεπτου γεγονότος Ανωτέρας Βίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές είτε πριν από την αναχώρηση είτε κατά τη διάρκεια των διακοπών, οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητες για την προστασία της ασφάλειάς σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας προσφέρουμε κατάλληλες εναλλακτικές ρυθμίσεις ή, εάν δεν ταξιδέψετε, θα επιστρέψετε τα χρήματα που μας πληρώσατε, αλλά δεν θα σας πληρώσουμε αποζημίωση. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν η Μεγάλη Αλλαγή προκύπτει για λόγους Ανωτέρας Βίας και με την επιφύλαξη των παρακάτω εξαιρέσεων, θα σας καταβάλουμε την ακόλουθη αποζημίωση όπως περιγράφεται παρακάτω.Λάβετε υπόψη ότι οι παραπάνω πληρωμές είναι ανά επιβάτη που πληρώνει ναύλο (εξαιρουμένων των βρεφών). Για τα παιδιά που τιμολογούνται με μειωμένες τιμές, η αποζημίωση θα καταβάλλεται κατ' αναλογία της τιμής των ενηλίκων. Δεν θα σας πληρώσουμε αποζημίωση και οι παραπάνω επιλογές δεν θα είναι διαθέσιμες εάν κάνουμε μια μικρή αλλαγή ή ακύρωση ως αποτέλεσμα της αποτυχίας σας να πραγματοποιήσετε την πλήρη πληρωμή εγκαίρως. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να πληρώσουμε τυχόν έξοδα, έξοδα ή ζημίες που προκύπτουν από εσάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αλλαγής ή ακύρωσης. Δεν θα σας πληρώσουμε αποζημίωση όταν κάνουμε σημαντική αλλαγή ή ακυρώσουμε περισσότερες από 12 εβδομάδες πριν από την αναχώρηση ή σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας. Πολύ σπάνια, μπορεί να αναγκαστούμε λόγω Ανωτέρας Βίας να αλλάξουμε ή να τερματίσουμε τις ρυθμίσεις σας μετά την αναχώρηση. Εάν συμβεί αυτή η κατάσταση, λυπούμαστε που δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε επιστροφές χρημάτων (εκτός εάν λάβουμε από τους προμηθευτές μας), να σας πληρώσουμε αποζημίωση ή να καλύψουμε τυχόν έξοδα ή έξοδα που επιβαρύνεστε ως αποτέλεσμα.


11. Πτήση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, έχετε δικαιώματα σε ορισμένες περιπτώσεις για επιστροφή χρημάτων ή/και αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσεων. Οι πλήρεις λεπτομέρειες αυτών των δικαιωμάτων θα δημοσιοποιηθούν στα αεροδρόμια της ΕΕ και θα διατίθενται επίσης από αεροπορικές εταιρείες. Η αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας και δεν θα σας δώσει αυτόματα το δικαίωμα επιστροφής του ποσού των διακοπών σας από εμάς. Τα δικαιώματά σας για επιστροφή χρημάτων ή/και αποζημίωση από εμάς ορίζονται στην ρήτρα 10. Εάν καθυστερήσετε για άλλο λόγο εκτός από Ανωτέρα Βία και σε σχέση με τις κύριες πτήσεις που περιλαμβάνονται στις Διακοπές σας, εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 4 ώρες, θα διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε ελαφριά αναψυκτικά από την αεροπορική εταιρεία. εάν υπερβαίνει τις 6 ώρες, θα λάβετε ένα κύριο γεύμα και σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης, όπου είναι δυνατόν, θα λάβετε γεύματα και καταλύματα κατάλληλα για την ώρα της ημέρας Δεν είμαστε πάντα σε θέση να επιβεβαιώσουμε τη στιγμή της κράτησης τον αερομεταφορέα, τον τύπο του αεροσκάφους και τους χρόνους πτήσης που θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την πτήση σας. Όταν είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε μόνο για τον πιθανό μεταφορέα κατά τη στιγμή της κράτησης, θα σας ενημερώσουμε για την ταυτότητα του πραγματικού μεταφορέα ή οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα του πραγματικού μεταφορέα καθώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι αερομεταφορείς, οι ώρες πτήσης και οι τύποι αεροσκαφών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο και αναφέρονται στο τιμολόγιο επιβεβαίωσης είναι μόνο για καθοδήγηση και υπόκεινται σε αλλαγές και επιβεβαίωση. Οι πιο πρόσφατες ώρες θα εμφανίζονται στα εισιτήριά σας, τα οποία θα σας αποσταλούν περίπου δύο εβδομάδες πριν από την αναχώρηση. Επομένως, πρέπει να ελέγξετε πολύ προσεκτικά τα εισιτήριά σας αμέσως μετά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές ώρες πτήσης. Είναι πιθανό οι ώρες πτήσεων να αλλάξουν ακόμη και μετά την αποστολή των εισιτηρίων – θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό εάν συμβεί αυτό. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα του μεταφορέα(ών), των ωρών πτήσης ή/και του τύπου αεροσκάφους δεν σας δίνει το δικαίωμα να ακυρώσετε ή να αλλάξετε σε άλλες ρυθμίσεις χωρίς να πληρώσετε τις συνήθεις χρεώσεις μας. Αυτός ο ιστότοπος είναι δική μας ευθύνη, ως τουριστικός πράκτορας σας. Δεν εκδίδεται για λογαριασμό και δεν δεσμεύει τις αεροπορικές εταιρείες που αναφέρονται στο παρόν ή οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία της οποίας οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των ταξιδιωτικών σας διευθετήσεων. Λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εντολές αεροναυτιλίας, για να πληροί τις προϋποθέσεις για την ιδιότητα του βρέφους, ένα παιδί πρέπει να είναι κάτω των 2 ετών την ημέρα της πτήσης της επιστροφής. Λάβετε υπόψη την ύπαρξη «κοινοτικού καταλόγου» (διαθέσιμος για επιθεώρηση στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm με λεπτομέρειες των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας με την Κοινότητα της ΕΕ.


12. Συμπεριφορά

Όταν κάνετε κράτηση για διακοπές με το Travel Cappadocia, αποδέχεστε την ευθύνη για τη σωστή συμπεριφορά για εσάς και το πάρτι σας κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Εάν εμείς ή οποιοσδήποτε άλλος υπεύθυνος ή οποιοσδήποτε Προμηθευτής οποιασδήποτε υπηρεσίας πιστεύει εύλογα ότι εσείς ή οποιοδήποτε μέλος του κόμματός σας συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσετε ή είναι πιθανό να προκαλέσετε κίνδυνο ή αναστάτωση σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή ζημιά στην ιδιοκτησία, θα δικαιούμαστε να τερματίσουμε την αργία του/των ενδιαφερόμενου/ων με άμεση ισχύ. Το ή τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος, τη διαμονή ή άλλη υπηρεσία και δεν θα τους επιτραπεί να ταξιδέψει ή να διαμείνει στην ταξιδιωτική διευθέτηση που έχει κάνει κράτηση και δεν θα έχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διευθετήσεων επιστροφής. Δεν θα γίνουν επιστροφές χρημάτων και δεν θα πληρώσουμε τυχόν έξοδα ή έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του τερματισμού. Θα είστε υπεύθυνοι για την πλήρη πληρωμή για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκληθεί από εσάς ή οποιοδήποτε μέλος του κόμματός σας κατά τη διάρκεια της απουσίας σας. Η πληρωμή πρέπει να καταβληθεί απευθείας τη στιγμή που προκλήθηκε η ζημιά ή η απώλεια στον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών, σε αντίθετη περίπτωση, θα είστε υπεύθυνοι για την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεων που θα υποβληθούν στη συνέχεια εναντίον μας (μαζί με το πλήρες νομικό κόστος μας και του άλλου μέρους) ως αποτέλεσμα τις πράξεις σας. Εάν υποστούμε οποιαδήποτε έξοδα ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σας, θα μας αποζημιώσετε πλήρως για αυτά τα έξοδα κατόπιν αιτήματος. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένοι Προμηθευτές ενδέχεται να εξουσιοδοτήσουν ή να χρεώσουν την κάρτα πληρωμής σας κατά το check-in ως προκαταβολή για τυχόν επιπλέον χρεώσεις, όπως η υπηρεσία δωματίου, τηλεφωνικές κλήσεις ή άλλες ξενοδοχειακές υπηρεσίες ή για ζημιές ή περιστατικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Ορισμένοι Προμηθευτές ενδέχεται να απαιτήσουν κατάθεση σε μετρητά κατά το check-in για πελάτες που δεν διαθέτουν κάρτα πληρωμής. Το ποσό που εγκρίνεται ή χρεώνεται μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον Προμηθευτή ή/και τον προορισμό. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια ή πίστωση για την κάλυψη του ποσού που απαιτείται από τον Προμηθευτή. Το Travel Cappadocia δεν ευθύνεται για τον καθορισμό του ποσού οποιασδήποτε απαιτούμενης κατάθεσης και εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Προμηθευτή πριν από την αναχώρηση.


13. Εάν έχετε παράπονο

Στην απίθανη περίπτωση που έχετε οποιονδήποτε λόγο να παραπονεθείτε ή να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις ρυθμίσεις των διακοπών σας ενώ λείπετε, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον αντιπρόσωπό μας και τον προμηθευτή των εν λόγω υπηρεσιών και να συμπληρώσετε μια φόρμα αναφοράς ενώ βρίσκεστε στο θέρετρο. Τα περισσότερα προβλήματα ή παράπονα μπορούν να επιλυθούν ενώ λείπετε, ωστόσο εάν δεν επιλυθούν, καλέστε μας στο +90 (544) 338 2723 επιλογή 2, στείλτε μας email στο [email protected] ή γράψτε στο Τμήμα Σχέσεων Πελατών στο Travel Cappadocia, Nevşehir Göreme Angel Cave suite ofis no 34, Turkey εντός 10 ημερών από την επιστροφή σας από την περιοδεία σας, δίνοντας την αναφορά της κράτησής σας και τις πλήρεις λεπτομέρειες του παραπόνου σας και όλες τις άλλες σχετικές πληροφορίες. Παρακαλώ κρατήστε την επιστολή σας συνοπτική και επί της ουσίας. Αυτό θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε γρήγορα τις ανησυχίες σας και να επιταχύνουμε την απάντησή μας σε εσάς. Δείτε επίσης την ρήτρα 14 παρακάτω για την ABTA. Εάν δεν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε και να διορθώσουμε το παράπονό σας ενώ βρίσκεστε στο θέρετρο και αυτό μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της σύμβασης.


14. Τι συμβαίνει με τα παράπονα

Είμαστε μέλος του TURSAB, αριθμός μέλους 9497. Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς εσάς σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του TURSAB. Εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε το παράπονό σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.abta.com για να χρησιμοποιήσετε την απλή διαδικασία της ABTAĜs. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα και τη βοήθεια της ABTAĜ για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.tursab.org.tr


15. Η ευθύνη μας απέναντί σας

(1) Όσον αφορά τα πακέτα Υποσχόμαστε ότι οι ρυθμίσεις για τις διακοπές σας θα γίνουν, θα εκτελεστούν ή θα παρέχονται με εύλογη δεξιότητα και φροντίδα. Αυτό σημαίνει ότι θα δεχθούμε την ευθύνη εάν, για παράδειγμα, υποστείτε θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ή οι συμφωνημένες ρυθμίσεις σας δεν παρέχονται όπως υποσχέθηκαν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς ως αποτέλεσμα της αδυναμίας μας, των εργαζομένων, των αντιπροσώπων ή των προμηθευτών μας να χρησιμοποιήσουμε εύλογες δεξιότητες και φροντίδα κατά την πραγματοποίηση, εκτέλεση ή παροχή των διευθετήσεων σας. Περαιτέρω, θα είμαστε υπεύθυνοι για το τι κάνουν ή δεν κάνουν οι υπάλληλοί μας, οι αντιπρόσωποι και οι προμηθευτές μας, εάν εκείνη τη στιγμή ενεργούσαν στο πλαίσιο της απασχόλησής τους ή εκτελούσαν εργασία που τους είχαμε ζητήσει να κάνουν. (2) Όσον αφορά άλλες ρυθμίσεις, Υποσχόμαστε να χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Κράτησης. Οι συμβατικές μας υποχρεώσεις συνίστανται στη χρήση της εύλογης ικανότητας και φροντίδας μας για την πραγματοποίηση της κράτησής σας και την οργάνωση της διαμονής/ενοικίασης αυτοκινήτου/ πτήσης/περιήγησης και περιήγησης με αερόστατο καθώς και στη χρήση της εύλογης δεξιότητας και προσοχής μας στην επιλογή των προμηθευτών μας. (3) Όσον αφορά τα πακέτα και άλλες ρυθμίσεις, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιονδήποτε τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο, απώλεια, ζημιά, έξοδο, κόστος ή άλλη αξίωση οποιασδήποτε περιγραφής που προκύπτει από: Την πράξη ή/και παράλειψη (ες) του ή των προσώπων που επηρεάζονται ή οποιουδήποτε μέλους ή των μελών του κόμματός τους ή Οι πράξεις και/ή παράλειψη τρίτου που δεν συνδέονται με την παροχή των διακανονισμών σας και που ήταν απρόβλεπτες ή αναπόφευκτες ή «Ανωτέρα Βία», όπως ορίζεται παραπάνω. (4) Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά σε αυτούς τους όρους, δεν θα δεχθούμε καμία περαιτέρω ή διαφορετική ευθύνη από αυτή που επιβάλλουν οι κανονισμοί για τα οργανωμένα ταξίδια, τις εκδρομές για πακέτα και τους κανονισμούς για τα πακέτα διακοπών. Είναι δική σας ευθύνη να δείξετε ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί εύλογη ικανότητα και φροντίδα εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αξίωση εναντίον μας. (5) Όταν οποιαδήποτε αξίωση ή μέρος μιας αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν θάνατο ή σωματική βλάβη) αφορά ή βασίζεται σε οποιεσδήποτε ταξιδιωτικές ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιβίβασης και/ή αποβίβασης από τη σχετική μεταφορά) που παρέχεται από οποιαδήποτε αεροπορική, θαλάσσια, σιδηροδρομικός ή οδικός μεταφορέας ή οποιαδήποτε διαμονή σε ξενοδοχείο, το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που θα πρέπει να σας καταβάλουμε θα είναι περιορισμένο. Το μέγιστο που θα πρέπει να σας πληρώσουμε για αυτήν την απαίτηση ή εκείνο το μέρος μιας απαίτησης εάν κριθούμε υπόχρεοι απέναντί σας σε οποιαδήποτε βάση είναι ό,τι περισσότερο θα έπρεπε να πληρώσει ο ενδιαφερόμενος μεταφορέας ή ξενοδόχος σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση ή κανονισμό που ισχύει για την εν λόγω ταξιδιωτικές ρυθμίσεις ή διαμονή σε ξενοδοχείο (για παράδειγμα, η Σύμβαση του Μόντρεαλ όπως τροποποιήθηκε για διεθνή αεροπορικά ταξίδια και/ή για αεροπορικές εταιρείες με άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί από χώρα της ΕΕ, ο κανονισμός της ΕΕ για την ευθύνη αερομεταφορέα για εθνικά και διεθνή αεροπορικά ταξίδια , η σύμβαση της Αθήνας για τα διεθνή ταξίδια διά θαλάσσης). Όταν ένας μεταφορέας ή ξενοδοχείο δεν θα είναι υποχρεωμένος να σας κάνει οποιαδήποτε πληρωμή σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση ή Κανονισμό σχετικά με μια αξίωση ή μέρος μιας αξίωσης, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε πληρωμή για αυτήν την αξίωση ή μέρος ο ισχυρισμός. Κατά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής, δικαιούμαστε να αφαιρέσουμε τυχόν χρήματα που έχετε λάβει ή δικαιούστε να λάβετε από τον πάροχο μεταφοράς ή τον ξενοδόχο για την εν λόγω καταγγελία ή αξίωση. Αντίγραφα των ισχυόντων διεθνών συμβάσεων και κανονισμών διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος. Σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος απέναντί σας δυνάμει του Κανονισμού άρνησης επιβίβασης του 2004, οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να έχουμε απέναντί σας βάσει της σύμβασής μας μαζί σας, που προκύπτει από τα ίδια γεγονότα, περιορίζεται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται στον Κανονισμό ως αν (μόνο για αυτόν τον σκοπό) ήμασταν μεταφορέας? τυχόν ποσά που λαμβάνετε από τον μεταφορέα θα αφαιρεθούν από οποιοδήποτε ποσό που οφείλουμε από εμάς. (6) Τοπικές Εκδρομές/Δραστηριότητες/Εκδηλώσεις Δεν δεχόμαστε ευθύνη για υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας μας ή όπου δεν διαφημίζονται στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε εκδρομή που κάνετε κράτηση ενώ βρίσκεστε μακριά ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή διευκόλυνση που το ξενοδοχείο σας ή οποιοσδήποτε άλλος προμηθευτής συμφωνεί να σας παρέχει. Εκδρομές, περιηγήσεις, δραστηριότητες ή άλλες εκδηλώσεις που μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε κράτηση ή να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας θυρωρού μας ή ενώ βρίσκεστε σε διακοπές ("Τοπικές εκδηλώσεις") δεν αποτελούν μέρος του πακέτου διακοπών σας που παρέχεται από εμάς και αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις του ιστότοπου δεν ισχύει. Για οποιαδήποτε Τοπική εκδήλωση, το συμβόλαιό σας θα είναι με τον προμηθευτή αυτής της Τοπικής εκδήλωσης και όχι με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή της Τοπικής εκδήλωσης ή για οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια της παροχής της από τον προμηθευτή. Σημειώστε ότι αυτή η θέση περιλαμβάνει επίσης όλες τις επικίνδυνες δραστηριότητες. (7) Οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις διακοπές σας θα θεωρηθούν ότι παρέχονται με εύλογη δεξιότητα και φροντίδα εάν συμμορφώνονται με τυχόν τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν ή, εάν δεν υπάρχουν ισχύοντες τοπικοί κανονισμοί, εάν είναι εύλογοι σε σύγκριση με τοπικά πρότυπα στην πράξη.


16. Προστασία δεδομένων/απόρρητο

Προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την κράτησή σας και να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας, πρέπει να δώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους σχετικούς προμηθευτές των ταξιδιωτικών σας ρυθμίσεων. Θα θέλαμε επίσης να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπου συλλέγονται από εμάς, για τους δικούς μας και την Travel Cappadocia Agency Limited Company μελλοντικούς σκοπούς μάρκετινγκ (για παράδειγμα, για να σας ενημερώσουμε για προωθητικές/διαγωνιστικές προσφορές ή για να σας στείλουμε το φυλλάδιό μας ). Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες προσεγγίσεις στο μέλλον, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία δεδομένων και την πολιτική απορρήτου μας, καθώς και για μια εξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία από εμάς, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας.


17. Ειδικά αιτήματα και ιατρικά προβλήματα

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα ειδικό αίτημα, πρέπει να το κάνετε κατά τη στιγμή της κράτησης. Θα προσπαθήσουμε να διαβιβάσουμε τυχόν εύλογα αιτήματα στον σχετικό προμηθευτή, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν. Το γεγονός ότι έχει σημειωθεί ειδικό αίτημα στο τιμολόγιο επιβεβαίωσης ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή ότι έχει διαβιβαστεί στον προμηθευτή δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι το αίτημα θα ικανοποιηθεί. Η μη ικανοποίηση οποιουδήποτε ειδικού αιτήματος δεν θα αποτελεί παραβίαση της σύμβασης εκ μέρους μας, εκτός εάν το αίτημα έχει επιβεβαιωθεί ειδικά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας συμβουλεύσουμε και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις κατάλληλες διακοπές. Καθώς ορισμένα από τα καταλύματα και τα θέρετρα που παρουσιάζονται ενδέχεται να μην έχουν ακόμη και τις πιο απλές εγκαταστάσεις, όπως ράμπες για αναπηρικά καροτσάκια, ανελκυστήρες κ.λπ., είναι σημαντικό, κατά την κράτηση, να μας ενημερώσετε για τυχόν αναπηρίες και ειδικές απαιτήσεις για να βεβαιωθούμε ότι οι διακοπές ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας . Εάν αισθανόμαστε εύλογα ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σωστά στις ιδιαίτερες ανάγκες του/των ενδιαφερόμενου/ων ατόμου/ων, δεν θα επιβεβαιώσουμε την κράτηση ή, εάν δεν δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες κατά τη στιγμή της κράτησης, θα ακυρώσουμε όταν λάβουμε γνώση αυτών των στοιχείων. Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας Τα πληροφοριακά δεδομένα και το υλικό ("Πληροφορίες") που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ("Ιστοσελίδα") έχουν προετοιμαστεί αποκλειστικά με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Travel Cappadocia Agency Limited Company, τις θυγατρικές και συνεργάτες της και τις υπηρεσίες που προσφέρουν . Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να επαληθεύετε τις πληροφορίες πριν ενεργήσετε με βάση αυτές, καλώντας τους εκπροσώπους μας. Όλες οι διακοπές που πωλούνται από το Travel Cappadocia πωλούνται σύμφωνα με τους όρους κράτησής μας, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε πριν κάνετε μια ηλεκτρονική κράτηση.


1. Υποβολές περιεχομένου και συνδρομητών

1.1 Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας προορίζονται για προσωπική σας μη εμπορική χρήση. Όλα τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, άρθρων, χαρακτηριστικών, φωτογραφιών, εικόνων, εικονογραφήσεων, κλιπ ήχου και βίντεο, γνωστά και ως "Περιεχόμενο") προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν ή ελέγχονται από την Travel Cappadocia ή το μέρος που πιστώνεται ως ο πάροχος του Περιεχομένου. Θα συμμορφώνεστε με όλες τις πρόσθετες σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, πληροφορίες ή περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω αυτής της τοποθεσίας Web. 1.2 Αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τους τουρκικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να συμμετάσχετε στη μεταφορά ή πώληση, να αναπαράγετε (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην Ενότητα 1.3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων), να δημιουργήσετε νέα έργα από, να διανείμετε, να εκτελέσετε, να εμφανίσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε από τα το Περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) εν όλω ή εν μέρει. 1.3 Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε λήψη ή να αντιγράψετε το Περιεχόμενο και άλλα στοιχεία με δυνατότητα λήψης που εμφανίζονται στον Ιστότοπο υπό τους ακόλουθους όρους: 1.3.1 Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς. Η αντιγραφή ή η αποθήκευση οποιουδήποτε Περιεχομένου για άλλη από προσωπική χρήση απαγορεύεται ρητά χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από το Travel Cappadocia ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων που προσδιορίζεται στη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων που περιέχεται στα Περιεχόμενα. 1.3.2 Όλα τα αντίγραφα πρέπει να διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό. 1.3.3 Τα προϊόντα, οι τεχνολογίες ή οι διαδικασίες που απεικονίζονται ή περιγράφονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που διατηρούνται από την Travel Cappadocia ή από άλλα τρίτα μέρη. Δεν χορηγείται άδεια για αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. και 1.3.4 Οι εικόνες, τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να ιδιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια των αντίστοιχων κατόχων τους.


2. Πρόσβαση και διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και των συνδέσμων

Αυτή η τοποθεσία Web περιέχει συνδέσμους προς άλλες σχετικές τοποθεσίες του Παγκόσμιου Ιστού, πόρους και χορηγούς αυτής της τοποθεσίας Web. Εφόσον το Travel Cappadocia δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών πόρων ή του περιεχομένου τους, θα πρέπει να κατευθύνετε τυχόν ανησυχίες σχετικά με οποιονδήποτε εξωτερικό σύνδεσμο προς τον διαχειριστή του ιστότοπου ή τον Webmaster αυτού του ιστότοπου.


3. Άδειες χρήσης λογισμικού

Δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα στο ιδιόκτητο λογισμικό και τη σχετική τεκμηρίωση, ή οποιεσδήποτε βελτιώσεις ή τροποποιήσεις του, που σας παρέχονται προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ("Λογισμικό Πρόσβασης"). Δεν επιτρέπεται να υποχωρήσετε, να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε άδειες που έχουν χορηγηθεί από την Travel Cappadocia και οποιαδήποτε απόπειρα τέτοιας δευτερεύουσας άδειας, εκχώρησης ή μεταβίβασης θα είναι άκυρη. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο αυτού του λογισμικού μόνο για αρχειακούς σκοπούς. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναθεωρήσετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα από το Access Software.


4. Όροι Μεταφοράς

Η αεροπορική μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου υπόκειται στους Όρους Μεταφοράς και στους κανονισμούς του ενδιαφερόμενου μεταφορέα.


5. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

Το Travel Cappadocia μπορεί κατά καιρούς να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να προσθέτει ή να αφαιρεί τμήματα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, αλλά εάν το κάνει θα δημοσιεύει οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές σε αυτόν τον Ιστότοπο.


6. Αλλαγές στην τοποθεσία Web

Το Travel Cappadocia μπορεί επίσης να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε πτυχή της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε λειτουργιών, πληροφοριών, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε μέρη ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπο χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη.


7. Καμία εγγύηση

Αυτή η δημοσίευση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία εγγύηση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) ή σιωπηρή οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ή σιωπηρών όρων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Όλοι αυτοί οι σιωπηροί όροι και εγγυήσεις εξαιρούνται με το παρόν.


8. Ευθύνη για Ζημιές

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι το Travel Cappadocia δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία που προκύπτει από τη χρήση των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή από την πρόσβασή σας σε άλλο υλικό στο Διαδίκτυο μέσω συνδέσμων ιστού από αυτόν τον ιστότοπο.


9. Καμία προσφορά για πώληση

Τίποτα σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα αποτελεί προσφορά πώλησης οποιωνδήποτε τίτλων και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση του σε σχέση με επενδυτικές συναλλαγές.


10. Αποκλεισμοί

Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Μια εμπειρία που δίνει φόρτιση συναισθημάτων και απόλαυση μιας εκπληκτικής θέας της Καππαδοκίας.

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο στόλων VIP Οχημάτων, αερόστατων και όλα ολοκαίνουργια.

Θα έχετε ασφάλιση σε όλη την περιήγηση με αερόστατο και την κανονική περιήγηση από την αρχή μέχρι το τέλος.

Για 10+ χρόνια εργασίας, έχουμε εξυπηρετήσει με περισσότερα από 10.000 άτομα από όλο τον κόσμο.

Επαγγελματίες, πιστοποιημένοι και έμπειροι οδηγοί & πιλότοι και ποιοτικός εξοπλισμός.

Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού εξασφαλίζει την άνεση και την εμπιστοσύνη των επιβατών σε κάθε στάδιο των περιηγήσεων.

Είμαστε αδειοδοτημένη εταιρεία με την Ένωση Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων Νο: 9497.

Εάν η περιήγησή σας ακυρωθεί λόγω καιρού ή θέλετε να ακυρώσετε, μπορείτε να λάβετε τα χρήματά σας πίσω πριν από την περιοδεία έως και 24 ώρες.

Οι συνεργάτες μας
Air Cappadocia
Angel Cave Suit
Universal Balloon
Viator
Garanti
Anatolion Balloon
Kapadokya Balloons
Urgup Balloons
Atmosfer Balloons
T.H.K
Rainbow Balloons
Sultan Balloons
Turkey Ballons
Flower Balloons
Guvercin Balloons
Istanbul Balloons