Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΟΣ:


Εάν κάνετε μια παραγγελία ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου που χρησιμοποιείτε, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τη φόρμα προκαταρκτικών πληροφοριών και τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως που σας παρουσιάζεται.


Οι αγοραστές υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών αριθ.


Τα έξοδα αποστολής, τα οποία είναι έξοδα αποστολής προϊόντων, θα πληρωθούν από τους αγοραστές.


Κάθε προϊόν που αγοράζεται παραδίδεται στο άτομο ή/και στον οργανισμό στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο αγοραστής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τη νόμιμη περίοδο των 30 ημερών. Εάν το προϊόν δεν παραδοθεί εντός αυτής της περιόδου, οι Αγοραστές μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση.


Το αγορασμένο προϊόν πρέπει να παραδοθεί πλήρως και σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στην παραγγελία και με έγγραφα όπως πιστοποιητικό εγγύησης, εγχειρίδιο χρήσης, εάν υπάρχουν.


Εάν καταστεί αδύνατη η πώληση του αγορασμένου προϊόντος, ο πωλητής πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον αγοραστή εντός 3 ημερών από την ενημέρωση για αυτήν την κατάσταση. Η συνολική τιμή πρέπει να επιστραφεί στον Αγοραστή εντός 14 ημερών.


ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:


Εάν ο Αγοραστής δεν πληρώσει την τιμή του αγορασμένου προϊόντος ή το ακυρώσει στα τραπεζικά αρχεία, η υποχρέωση του Πωλητή να παραδώσει το προϊόν λήγει.


ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ:


Μετά την παράδοση του προϊόντος, εάν διαπιστωθεί ότι η πιστωτική κάρτα στην οποία έχει πληρώσει ο αγοραστής χρησιμοποιείται αθέμιτα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και η τιμή του πωλούμενου προϊόντος δεν καταβληθεί στον πωλητή από την αντίστοιχη τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ο Αγοραστής θα επιστρέψτε το προϊόν που υπόκειται στη σύμβαση εντός 3 ημερών με έξοδα του ΠΩΛΗΤΗ. Πρέπει να επιστραφεί στον ΠΩΛΗΤΗ.


ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΔΟΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:


Εάν προκύψει ανωτέρα βία που ο Πωλητής δεν μπορεί να προβλέψει και το προϊόν δεν μπορεί να παραδοθεί εγκαίρως, ειδοποιείται ο Αγοραστής. Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας, την αντικατάσταση του προϊόντος με παρόμοιο προϊόν ή την καθυστέρηση παράδοσης μέχρι να αρθεί το εμπόδιο. Εάν ο αγοραστής ακυρώσει την παραγγελία. Εάν έχει κάνει την πληρωμή με μετρητά, αυτό το τέλος θα του καταβληθεί σε μετρητά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης. Εάν ο αγοραστής έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα και την ακυρώσει, η τιμή του προϊόντος θα επιστραφεί στην τράπεζα εντός 14 ημερών από αυτήν την ακύρωση, αλλά είναι πιθανό η τράπεζα να τη μεταφέρει στον λογαριασμό του αγοραστή εντός 2-3 εβδομάδων.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:


Ο αγοραστής θα επιθεωρήσει τα συμβατικά αγαθά/υπηρεσίες πριν τα παραλάβει. σπασμένα, σπασμένα, σκισμένα συσκευασία κ.λπ. κατεστραμμένα και ελαττωματικά αγαθά/υπηρεσίες δεν θα παραληφθούν από την εταιρεία φορτίου. Τα παραλαμβανόμενα αγαθά/υπηρεσίες θα θεωρούνται άθικτα και άθικτα. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να προστατεύει προσεκτικά τα αγαθά/υπηρεσίες μετά την παράδοση. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, τα αγαθά/υπηρεσίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Το τιμολόγιο πρέπει να επιστραφεί μαζί με το προϊόν.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:


ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ; Εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του αγορασμένου προϊόντος στον εαυτό του ή στο πρόσωπο/οργανισμό στη διεύθυνση που υποδεικνύεται, μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση απορρίπτοντας τα αγαθά χωρίς να αναλαμβάνει καμία νομική ή ποινική ευθύνη και χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον ΠΩΛΗΤΗ μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ:


ΕΤΑΙΡΙΑ


ΟΝΟΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ: Travel Cappadocia Agency Limited Company

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: İsalı Cd. Angel Cave Suite Office N:34, 50180 Göreme /Nevşehir

EMAIL: [email protected]

ΤΗΛ: +905425517072


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:


Εάν πρόκειται για υπηρεσία που αγοράστηκε από τον αγοραστή, αυτή η περίοδος των 14 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Πριν από τη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπου η παροχή της υπηρεσίας έχει ξεκινήσει με την έγκριση του καταναλωτή.


Τα έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ανήκουν στον ΠΩΛΗΤΗ.


Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πρέπει να δοθεί γραπτή ειδοποίηση στον ΠΩΛΗΤΗ με συστημένη επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών και το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων των «Προϊόντων για τα οποία δεν μπορεί να ασκηθεί το Δικαίωμα Υπαναχώρησης» ρυθμίζεται στην παρούσα σύμβαση.


ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:


Το τιμολόγιο του προϊόντος που παραδόθηκε στο 3ο άτομο ή στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, (Εάν το τιμολόγιο του προς επιστροφή προϊόντος είναι εταιρικό, θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με το τιμολόγιο επιστροφής που εκδόθηκε από το ίδρυμα κατά την επιστροφή του. Επιστροφές παραγγελίας των οποίων τα τιμολόγια εκδίδονται την για λογαριασμό των ιδρυμάτων δεν μπορεί να συμπληρωθεί εάν δεν εκδοθεί ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.)


Έντυπο επιστροφής, Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να παραδοθούν πλήρη και άθικτα, μαζί με το κουτί, τη συσκευασία, τα τυποποιημένα αξεσουάρ, εάν υπάρχουν.


ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:


Ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό τίμημα και τα έγγραφα που θέτουν υπό οφειλή τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης υπαναχώρησης και να επιστρέψει τα εμπορεύματα εντός 20 ημερών.


Εάν υπάρξει μείωση της αξίας των εμπορευμάτων λόγω υπαιτιότητας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή εάν η επιστροφή καταστεί αδύνατη


Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τις ζημιές του ΠΩΛΗΤΗ με το ποσοστό υπαιτιότητάς του. Ωστόσο, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν ευθύνεται για τις αλλαγές και τις φθορές που προκύπτουν λόγω της ορθής χρήσης των αγαθών ή των προϊόντων εντός της περιόδου του δικαιώματος υπαναχώρησης.


Σε περίπτωση πτώσης κάτω από το ποσό του ορίου καμπάνιας που έχει ορίσει ο ΠΩΛΗΤΗΣ λόγω της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το ποσό έκπτωσης που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της καμπάνιας θα ακυρωθεί.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:


Εσώρουχα, μαγιό και παντελόνια μπικίνι, υλικά μακιγιάζ, προϊόντα μιας χρήσης, προϊόντα που κινδυνεύουν να χαλάσουν γρήγορα ή που είναι πιθανό να λήξουν, τα οποία προετοιμάζονται σύμφωνα με το αίτημα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή σαφώς προσωπικές ανάγκες και δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, παραδίδονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή από άποψη υγείας και υγιεινής εάν η συσκευασία τους ανοιχτεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μετά την παράδοση, προϊόντα που αναμειγνύονται με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση και δεν μπορούν να διαχωριστούν λόγω της φύσης τους, Εμπορεύματα που σχετίζονται με περιοδικά όπως εφημερίδες και περιοδικά, εκτός από αυτά που προβλέπονται βάσει της σύμβασης συνδρομής, Άμεση απόδοση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον Παρεχόμενες υπηρεσίες ή άυλα αγαθά που παραδίδονται άμεσα στον καταναλωτή, καθώς και ηχογραφήσεις ή βίντεο, βιβλία, ψηφιακό περιεχόμενο, προγράμματα λογισμικού, συσκευές εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, υπολογιστής αναλώσιμα, δεν μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με τον Κανονισμό, εάν η συσκευασία τους έχει ανοιχτεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επιπλέον, πριν από τη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης, δεν είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν ξεκινήσει με την έγκριση του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό.


Για να επιστραφούν καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής περιποίησης, εσώρουχα, μαγιό, μπικίνι, βιβλία, αναπαραγώγιμα λογισμικά και προγράμματα, DVD, VCD, CD και κασέτες και αναλώσιμα χαρτικά (γραφίτης, κασέτα, ταινία κ.λπ.), οι συσκευασίες τους είναι άνοιχτος, αδοκίμαστος, άθικτος. και πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ


Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και δεσμεύεται ότι θα πληρώσει τόκους στο πλαίσιο της σύμβασης πιστωτικής κάρτας μεταξύ της τράπεζας κατόχου της κάρτας και της τράπεζας και είναι υπόχρεος έναντι της τράπεζας σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων στην περίπτωση πραγματοποίησης των συναλλαγών πληρωμής με πίστωση κάρτα. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τράπεζα μπορεί να κινηθεί νομικά. μπορεί να διεκδικήσει τα έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρου που προκύπτουν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αθετήσει λόγω του χρέους του, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται ότι θα πληρώσει τη ζημία και τη ζημία που υπέστη ο ΠΩΛΗΤΗΣ λόγω της καθυστερημένης απόδοσης του χρέους.


ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ


Μπορείτε να το κάνετε σε οποιονδήποτε από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς (TL) πραγματοποιώντας τραπεζική μεταφορά ή ΗΜΧ (Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων).


Με τις πιστωτικές σας κάρτες στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες ηλεκτρονικής απλής πληρωμής ή διαδικτυακών δόσεων για όλα τα είδη πιστωτικών καρτών. Στις ηλεκτρονικές πληρωμές σας, το ποσό θα αφαιρεθεί από την πιστωτική σας κάρτα στο τέλος της παραγγελίας σας.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Μια εμπειρία που δίνει φόρτιση συναισθημάτων και απόλαυση μιας εκπληκτικής θέας της Καππαδοκίας.

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο στόλων VIP Οχημάτων, αερόστατων και όλα ολοκαίνουργια.

Θα έχετε ασφάλιση σε όλη την περιήγηση με αερόστατο και την κανονική περιήγηση από την αρχή μέχρι το τέλος.

Για 10+ χρόνια εργασίας, έχουμε εξυπηρετήσει με περισσότερα από 10.000 άτομα από όλο τον κόσμο.

Επαγγελματίες, πιστοποιημένοι και έμπειροι οδηγοί & πιλότοι και ποιοτικός εξοπλισμός.

Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού εξασφαλίζει την άνεση και την εμπιστοσύνη των επιβατών σε κάθε στάδιο των περιηγήσεων.

Είμαστε αδειοδοτημένη εταιρεία με την Ένωση Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων Νο: 9497.

Εάν η περιήγησή σας ακυρωθεί λόγω καιρού ή θέλετε να ακυρώσετε, μπορείτε να λάβετε τα χρήματά σας πίσω πριν από την περιοδεία έως και 24 ώρες.

Οι συνεργάτες μας
Blogs