Avbestillings- og refusjonspolicy

FORBRUKERRETTIGHETER - TILBAKETREKNING - RETURVILKÅR FOR KANSELLERING


GENERELL:


Hvis du legger inn en bestilling elektronisk via nettstedet du bruker, anses du å ha akseptert det foreløpige informasjonsskjemaet og fjernsalgskontrakten som er presentert for deg.


Kjøpere er underlagt bestemmelsene i forbrukerbeskyttelsesloven nr. 6502 og forordningen om fjernkontrakter (RG: 27.11.2014/29188) og andre gjeldende lover angående salg og levering av produktet de kjøpte.


Fraktkostnader, som er produktfraktkostnader, betales av kjøperne.


Hvert kjøpt produkt leveres til personen og/eller organisasjonen på adressen oppgitt av kjøperen, forutsatt at den ikke overskrider den lovlige perioden på 30 dager. Dersom produktet ikke er levert innen denne perioden, kan kjøper heve kontrakten.


Det kjøpte produktet skal leveres i sin helhet og i henhold til de kvalifikasjoner som er spesifisert i bestillingen og med dokumenter som garantibevis, bruksanvisning ev.


Dersom det blir umulig å selge det kjøpte produktet, må selgeren varsle kjøperen skriftlig innen 3 dager etter at han fikk vite om denne situasjonen. Totalprisen skal returneres til Kjøper innen 14 dager.


HVIS PRISEN PÅ DET KJØPTE PRODUKTET IKKE BETALES:


Dersom Kjøper ikke betaler prisen på det kjøpte produktet eller kansellerer det i bankjournalen, opphører Selgers plikt til å levere produktet.


SHOPPING GJORT MED UAUTORISERT BRUK AV KREDITTKORT:


Etter at produktet er levert, dersom det fastslås at kredittkortet som kjøperen har betalt til blir brukt urettferdig av uvedkommende og prisen på det solgte produktet ikke betales til selgeren av den aktuelle banken eller finansinstitusjonen, skal kjøperen returnere produktet underlagt kontrakten innen 3 dager for SELGERs regning. Den må returneres til SELGER.


HVIS PRODUKTET IKKE KAN LEVERES INNEN TIDEN AV UPROSEKERT ÅRSAK:


Dersom det oppstår force majeure som Selger ikke kan forutse og produktet ikke kan leveres til rett tid, varsles Kjøper. Kjøper kan be om kansellering av bestillingen, erstatning av produktet med et lignende produkt eller forsinkelse av levering til hindringen er fjernet. Hvis kjøperen kansellerer bestillingen; Dersom han har foretatt betalingen kontant, vil dette gebyret bli utbetalt til ham i kontanter innen 14 dager fra kanselleringsdatoen. Dersom kjøper har foretatt betalingen med kredittkort og kansellerer den, vil produktprisen bli returnert til banken innen 14 dager fra denne kanselleringen, men det er mulig at banken overfører den til kjøpers konto innen 2-3 uker.


KJØPERS FORPLIKTELSE TIL Å KONTROLLERE PRODUKTET:


Kjøper vil inspisere de avtalte varene/tjenestene før han mottar dem; bulket, ødelagt, revet emballasje etc. skadet og defekt varer/tjenester mottas ikke fra fraktselskapet. De mottatte varene/tjenestene skal anses å være uskadde og intakte. KJØPER må beskytte varene/tjenestene nøye etter levering. Dersom angreretten skal benyttes, skal ikke varene/tjenestene benyttes. Faktura skal returneres sammen med produktet.


ANGRERETT:


KJØPER; Innen 14 (fjorten) dager fra datoen for levering av det kjøpte produktet til seg selv eller til personen/organisasjonen på adressen som er angitt, kan han bruke sin rett til å trekke seg fra kontrakten ved å avvise varene uten å ta noe juridisk eller strafferettslig ansvar og uten å oppgi noen grunn, forutsatt at han varsler SELGER via kontaktinformasjonen nedenfor.


KONTAKTINFORMASJON SOM SKAL VARSLES OM SELGERS ANGRERETT:


SELSKAP


NAVN/TITEL: Travel Cappadocia Agency Limited Company

ADRESSE: İsalı Cd. Angel Cave Suite Office N:34, 50180 Göreme /Nevşehir

E-POST: [email protected]

TLF: +905425517072


ANGRERETTENS VARIGHET:


Hvis det er en tjeneste kjøpt av kjøper, starter denne 14-dagers perioden fra datoen for signering av kontrakten. Før utløpet av angreretten kan angreretten ikke utøves i tjenestekontrakter hvor utførelsen av tjenesten er startet med forbrukerens godkjenning.


Kostnadene som oppstår ved bruk av angreretten tilhører SELGER.


For å utøve angreretten må en skriftlig melding gis til SELGER med rekommandert post, faks eller e-post innen 14 (fjorten) dager og produktet må ikke brukes innenfor rammen av bestemmelsene i "Produktene for hvilke angreretten ikke kan utøves" regulert i denne kontrakten.


BRUK AV ANGRERETTEN:


Fakturaen på produktet levert til 3. person eller KJØPER, (Dersom fakturaen på produktet som skal returneres er bedriftsmessig, må den sendes sammen med returfakturaen utstedt av institusjonen når den returneres. Bestille returer hvis fakturaer er utstedt på på vegne av institusjonene kan ikke fullføres med mindre en RETURFAKTURA utstedes.)


Returskjema, Produktene som skal returneres skal leveres komplette og uskadde, sammen med eske, emballasje, standard tilbehør ev.


RETURVILKÅR:


SELGER er forpliktet til å returnere totalprisen og dokumentene som setter KJØPER i gjeld til KJØPER innen 10 dager senest fra mottak av angremelding og å returnere varene innen 20 dager.


Hvis det er en reduksjon i verdien av varene på grunn av feil fra KJØPER eller hvis retur blir umulig


KJØPER er forpliktet til å erstatte skadene til SELGER i forhold til hans feil. KJØPER er imidlertid ikke ansvarlig for endringer og forringelser som oppstår på grunn av riktig bruk av varene eller produktene innenfor angrerettsperioden.


I tilfelle fall under kampanjegrensebeløpet satt av SELGER på grunn av bruk av angreretten, vil rabattbeløpet som brukes innenfor kampanjens omfang, bli kansellert.


PRODUKTER SOM IKKE KAN BRUKES MED ANGRERETT:


Undertøy, badetøy og bikinibukser, sminkematerialer, engangsprodukter, varer som står i fare for å bli ødelagt raskt eller som kan utløpe, som er forberedt i tråd med KJØPERs forespørsel eller klart personlige behov og ikke er egnet for retur, leveres til KJØPER. Produkter som helse- og hygienemessig ikke er egnet for retur dersom emballasjen åpnes av KJØPER etter levering, produkter som er blandet med andre produkter etter levering og som på grunn av sin natur ikke kan skilles, Varer knyttet til tidsskrifter som aviser og magasiner, unntatt de som leveres under abonnementsavtalen, Øyeblikkelig ytelse i elektronisk miljø Tjenester levert eller immaterielle varer levert umiddelbart til forbrukeren, samt lyd- eller videoopptak, bøker, digitalt innhold, programvare, dataopptak og datalagringsenheter, datamaskin forbruksvarer, kan ikke returneres i henhold til forskriften hvis emballasjen deres er åpnet av KJØPER. I tillegg er det før utløpet av angreretten ikke mulig å utøve angreretten på tjenestene som er påbegynt med forbrukerens godkjenning, i henhold til forordningen.


For at kosmetikk og personlig pleieprodukter, undertøysprodukter, badetøy, bikinier, bøker, reproduserbar programvare og programmer, DVD, VCD, CD og kassetter og skrivesaker (toner, kassett, tape osv.) skal returneres, er pakkene deres uåpnet, uprøvd, intakt. og de må være ubrukte.


TILFELDELSE AV UTSETTE OG JURIDISKE KONSEKVENSER


KJØPER aksepterer, erklærer og forplikter seg til at han/hun vil betale renter innenfor rammen av kredittkortavtalen mellom kortinnehaverens bank og banken og være ansvarlig overfor banken i tilfelle mislighold ved å foreta betalingstransaksjonene med kreditt kort. I dette tilfellet kan den aktuelle banken ta rettslige skritt; kan kreve kostnadene og advokatsalærene som oppstår fra KJØPER, og i alle fall, i tilfelle KJØPER misligholder sin gjeld, aksepterer KJØPER at han vil betale skaden og tapet som SELGER har påført seg på grunn av den forsinkede ytelsen av gjelden.


BETALING OG LEVERING


Du kan gjøre det til hvilken som helst av våre bankkontoer (TL) ved å foreta en bankoverføring eller EFT (elektronisk fondsoverføring).


Med kredittkortene dine på siden vår kan du dra nytte av enkeltbetaling på nettet eller online avdragsmuligheter for alle typer kredittkort. I dine nettbetalinger vil beløpet bli trukket fra kredittkortet ditt på slutten av bestillingen.

Hvorfor bør du velge oss?

En opplevelse som gir en ladning av følelser og nytelse av en fantastisk utsikt over Kappadokia.

Vi har det største flåtenettverket av VIP-kjøretøyer, varmluftsballonger og de helt nye.

Du vil dekke forsikring over hele luftballongturen og normal tur fra start til slutt.

I over 10 års arbeid har vi tjent med mer enn 10.000 mennesker fra hele verden.

Profesjonelle, sertifiserte og erfarne guider og piloter og kvalitetsutstyr.

Bruken av moderne utstyr sikrer passasjerenes komfort og selvtillit på alle trinn av turen.

Vi er lisensiert selskap under Association of Turkish Travel Agencies No: 9497.

Hvis turen kanselleres på grunn av været eller du ønsker å kansellere, kan du få pengene tilbake før turen opptil 24 timer.