Fjernsalgsavtale | Reise Kappadokia

Avtale om fjernsalg

FJERNSALGSAVTALE


1. PARTER


Denne avtalen er signert mellom følgende parter innenfor rammen av vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor.


'KJØPER' ; (heretter referert til som "KJØPER" i kontrakten)


NAVN ETTERNAVN:

ADRESSE:


'SELGER' ; (heretter referert til som "SELGER" i kontrakten)


NAVN ETTERNAVN:

ADRESSE:


Ved å akseptere denne kontrakten godtar KJØPER på forhånd at hvis gjenstanden for kontrakten godkjenner bestillingen, vil han være forpliktet til å betale prisen for bestillingen og eventuelle tilleggsgebyrer, som fraktgebyr og skatt, og at han har blitt informert om det.


2. DEFINISJONER


I anvendelsen og tolkningen av denne kontrakten skal vilkårene skrevet nedenfor uttrykke de skriftlige forklaringene mot dem.


MINISTER: Toll- og handelsminister,


DEPARTEMENT: Toll- og handelsdepartementet,


LOV: Lov om forbrukerbeskyttelse nr. 6502,


REGULERING: Forskrift om avstandskontrakter (OG:27.11.2014/29188)


SERVICE: Gjenstanden for enhver forbrukertransaksjon bortsett fra levering av varer som er laget eller lovet å bli utført mot et gebyr eller en fordel,


SELGER: Selskapet som tilbyr varer til forbrukeren innenfor rammen av sine kommersielle eller profesjonelle aktiviteter eller handler på vegne av eller på vegne av leverandøren,


KJØPER: En fysisk eller juridisk person som anskaffer, bruker eller drar nytte av en vare eller tjeneste for kommersielle eller ikke-profesjonelle formål,


NETTSTED: Nettstedet til SELGER,


KUNDE: Den fysiske eller juridiske personen som ber om en vare eller tjeneste gjennom nettstedet til SELGER,


PARTER: SELGER og KJØPER,


AVTALE: Denne kontrakten inngått mellom SELGER og KJØPER,


VARER: Det refererer til løsøre som er gjenstand for handel og programvare, lyd, bilde og lignende immaterielle varer forberedt for bruk i det elektroniske miljøet.


3. EMNE


Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i samsvar med bestemmelsene i lov nr. 6502 om beskyttelse av forbrukeren og forordningen om fjernkontrakter, angående salg og levering av produktet, hvis kvaliteter og salgspris er spesifisert nedenfor, som KJØPER har bestilt elektronisk gjennom SELGERS nettsted.


Prisene som er oppført og annonsert på nettstedet er salgspriser. Annonserte priser og løfter er gyldige til de er oppdatert og endret. Priser annonsert for en periode er gyldige til slutten av den angitte perioden.


4. SELGERINFORMASJON


tittel

Adresse

Telefon

Faks

E-post


5. KJØPERINFORMASJON


Person som skal leveres

Leveringsadresse

Telefon

Faks

E-post/brukernavn


6. BESTILLINGSPERSONINFORMASJON


Navn/etternavn/tittel


Adresse

Telefon

Faks

E-post/brukernavn


7. KONTRAKTSFELLE PRODUKT-/PRODUKTINFORMASJON


1. De grunnleggende funksjonene til varen/produktet/produktene/tjenesten (type, mengde, merke/modell, farge, antall) er publisert på SELGERs nettsted. Hvis kampanjen er organisert av selgeren, kan du undersøke de grunnleggende funksjonene til det aktuelle produktet under kampanjen. Gyldig til kampanjedatoen.


7.2. Prisene som er oppført og annonsert på nettstedet er salgspriser. Annonserte priser og løfter er gyldige til de er oppdatert og endret. Priser annonsert for en periode er gyldige til slutten av den angitte perioden.


7.3. Salgsprisen på varene eller tjenestene som er underlagt kontrakten, inkludert alle avgifter, er vist nedenfor.


Produktbeskrivelse


Stykke


Enhetspris


Delsum

(VAT inkludert)


Fraktbeløp


Total :


Betalingsmåte og plan


Leveringsadresse


Person som skal leveres


Fakturaadresse


Bestillingsdato


leveringsdato


Leverings metode


7.4. Fraktgebyret, som er produktets fraktkostnad, betales av KJØPER.


8. FAKTURAINFORMASJON


Navn/etternavn/tittel


Adresse

Telefon

Faks

E-post/brukernavn

Fakturalevering: Under levering av fakturabestilling, til fakturaadresse sammen med bestillingen.

Den vil bli levert.


9. GENERELLE BESTEMMELSER


9.1. KJØPER aksepterer, erklærer og forplikter seg til å ha lest den foreløpige informasjonen om de grunnleggende egenskapene, salgsprisen, betalingsmåten og leveringen av produktet underlagt kontrakten på SELGERS nettsider og at han er informert og gir nødvendig bekreftelse i det elektroniske miljøet. KJØPERS; Han/hun aksepterer, erklærer og forplikter seg til at han/hun bekrefter den foreløpige informasjonen i elektronisk miljø, har skaffet seg adressen som SELGER skal gi til KJØPER før etableringen av fjernsalgskontrakten, de grunnleggende egenskapene til de bestilte produktene, prisen på produktene inkludert avgifter, betalings- og leveringsinformasjon nøyaktig og fullstendig.


9.2. Hvert produkt som er underlagt kontrakten leveres til personen og/eller organisasjonen på adressen angitt av KJØPER eller KJØPER innen perioden spesifisert i den foreløpige informasjonsdelen av nettstedet, avhengig av avstanden fra KJØPERS bosted, gitt at den ikke overskrider den lovlige fristen på 30 dager. Dersom produktet ikke kan leveres til KJØPER innen denne perioden, forbeholder KJØPER seg retten til å si opp kontrakten.


9.3. SELGER forplikter seg til å levere produktet som er underlagt kontrakten fullstendig, i samsvar med kvalifikasjonene spesifisert i bestillingen, og med garantidokumentene, brukermanualene, hvis noen, og informasjonen og dokumentene som kreves av jobben, fri for alle typer mangler, i samsvar med kravene i den juridiske lovgivningen, i en solid, standard Den aksepterer, erklærer og forplikter seg til å utføre arbeidet i samsvar med prinsippene om nøyaktighet og ærlighet, for å opprettholde og øke tjenestekvaliteten, for å vise nødvendig omsorg og oppmerksomhet under utførelsen av arbeidet, å opptre med forsiktighet og fremsyn.


9.4. SELGER kan levere et annet produkt av lik kvalitet og pris, ved å informere KJØPER og ved å innhente dennes eksplisitte godkjenning, før den kontraktsmessige ytelsesforpliktelsen utløper.


9.5. SELGER aksepterer, erklærer og forplikter seg til at hvis det er umulig å oppfylle produktet eller tjenesten som er underlagt bestillingen, vil den varsle forbrukeren skriftlig innen 3 dager fra datoen for kjennskap til denne situasjonen og returnere totalprisen til KJØPER innen 14 dager.


9.6. KJØPER aksepterer, erklærer og forplikter seg til at han/hun vil bekrefte denne Avtalen elektronisk for levering av produktet underlagt kontrakten, og at dersom kontraktsproduktprisen av en eller annen grunn ikke betales og/eller kanselleres i bankregistrene, SELGERs forpliktelse til å levere det kontraktsmessige produktet opphører.


9.7. Etter levering av produktet underlagt kontrakten til personen og/eller organisasjonen på adressen angitt av KJØPER eller KJØPER, som følge av urettferdig bruk av KJØPERS kredittkort av uautoriserte personer, dersom prisen på produktet underlagt kontrakten ikke betales til SELGER av den aktuelle banken eller finansinstitusjonen. Den aksepterer, erklærer og forplikter seg til at den vil returnere den til SELGER innen 3 dager på SELGERs regning for frakt.


9.8. SELGER aksepterer, erklærer og forplikter seg til å varsle KJØPER dersom produktet som omfattes av kontrakten ikke kan leveres i rett tid på grunn av force majeure-situasjoner som utvikler seg utenfor partenes vilje, er uforutsigbare og forhindrer og/eller forsinker oppfyllelsen av avtalen. partenes forpliktelser. KJØPER har også rett til å kreve av SELGER kansellering av bestillingen, erstatning av produktet underlagt kontrakten med dets presedens, hvis noen, og/eller forsinkelsen av leveringsperioden inntil hindringen er fjernet. I tilfelle bestillingen kanselleres av KJØPER, betales produktbeløpet til ham i kontanter og i sin helhet innen 14 dager i betalinger gjort av KJØPER i kontanter. Ved betalinger utført av KJØPER med kredittkort, returneres produktbeløpet til den aktuelle banken innen 14 dager etter at bestillingen er kansellert av KJØPER. KJØPER kan ta 2 til 3 uker i gjennomsnitt å gjenspeile beløpet som er returnert til kredittkortet av SELGER til KJØPER sin konto av banken. aksepterer, erklærer og forplikter seg til at den ikke kan holdes ansvarlig.


9.9. SELGERs adresse, e-postadresse, fast- og mobiltelefonlinjer og annen kontaktinformasjon spesifisert av KJØPER i registreringsskjemaet på nettstedet eller senere oppdatert av ham, via brev, e-post, SMS, telefonsamtale og andre midler, kommunikasjon, markedsføring, varsling og har rett til å nå KJØPER for andre formål. Ved å akseptere denne kontrakten aksepterer og erklærer KJØPER at SELGER kan delta i de ovennevnte kommunikasjonsaktivitetene.


9.10. KJØPER skal inspisere de inngåtte varene/tjenestene før han mottar dem; bulket, ødelagt, revet emballasje etc. skadet og defekt varer/tjenester mottas ikke fra fraktselskapet. De mottatte varene/tjenestene skal anses å være uskadde og intakte. Ansvaret for nøye å beskytte varene/tjenestene etter levering tilhører KJØPER. Dersom angreretten skal benyttes, skal ikke varene/tjenestene benyttes. Fakturaen skal returneres


9.11. Hvis KJØPER og kredittkortholder som ble brukt under bestillingen ikke er samme person, eller hvis det oppdages en sikkerhetssårbarhet angående kredittkortet som ble brukt i bestillingen før produktet leveres til KJØPER, skal SELGER oppgi identitet og kontakt informasjon om kredittkortinnehaveren, kontoutskriften for forrige måned for kredittkortet som ble brukt i bestillingen. eller be KJØPER om å sende inn et brev fra banken til kortinnehaveren om at kredittkortet tilhører ham. Bestillingen vil bli frosset inntil KJØPER gir opplysningene/dokumentene som er underlagt forespørselen, og dersom de nevnte kravene ikke oppfylles innen 24 timer, har SELGER rett til å kansellere bestillingen.


9.12. KJØPER erklærer og forplikter seg til at den personlige og andre informasjonen som gis mens han abonnerer på nettsiden som tilhører SELGER er sann, og at SELGER umiddelbart vil holde alle skader, kontant og på forhånd, ved første melding fra SELGER.


9.13. KJØPER aksepterer og forplikter seg fra begynnelsen til å overholde bestemmelsene i lovbestemmelsene og ikke bryte dem ved bruk av nettstedet til SELGER. Ellers vil alle juridiske og strafferettslige forpliktelser som måtte oppstå binde KJØPER fullstendig og eksklusivt.


9.14. KJØPER bruker ikke SELGERs nettside på noen måte for å forstyrre offentlig orden, offentlig moral. Mot loven, på en måte som forstyrrer og trakasserer andre, for et ulovlig formål, på en måte som krenker andres materielle og moralske rettigheter. I tillegg kan medlemmet ikke delta i aktiviteter (spam, virus, trojansk hest, etc.) som hindrer eller gjør det vanskelig for andre å bruke tjenestene.


9.15. Lenker til andre nettsteder og/eller annet innhold som ikke er under SELGERS kontroll og/eller eies og/eller drives av andre tredjeparter, kan gis over SELGERENS nettsted. Disse lenkene er gitt med det formål å gi KJØPER enkel orientering og støtter ikke noen nettside eller personen som driver dette nettstedet og utgjør ingen garanti for informasjonen på det koblede nettstedet.


9.16. Medlemmet som bryter en eller flere av artiklene oppført i denne kontrakten vil være personlig og strafferettslig ansvarlig for dette bruddet og vil holde SELGER fri fra de juridiske og strafferettslige konsekvensene av disse bruddene. Dessuten; I tilfelle hendelsen henvises til rettsfeltet på grunn av dette bruddet, forbeholder SELGER seg retten til å kreve erstatning mot medlemmet på grunn av manglende overholdelse av medlemsavtalen.


10. ANGRERETT


10.1. KJØPER; I tilfelle fjernkontrakten er relatert til salg av varer, selve produktet eller personen/organisasjonen på adressen som er angitt, innen 14 (fjorten) dager fra leveringsdatoen, under forutsetning av å varsle SELGER, kan han bruke sin rett til å trekke seg fra kontrakten ved å avvise varene uten å ta noe juridisk eller strafferettslig ansvar og uten å oppgi noen grunn. I fjernkontrakter knyttet til tjenesteyting, starter denne perioden fra datoen for signering av kontrakten. Før utløpet av angreretten kan angreretten ikke utøves i tjenestekontrakter hvor utførelsen av tjenesten er startet med forbrukerens godkjenning. Kostnadene som oppstår ved bruk av angreretten tilhører SELGER. Ved å akseptere denne kontrakten godtar KJØPER på forhånd at han er informert om angreretten.


10.2. For å utøve angreretten må en skriftlig melding gis til SELGER med rekommandert post, faks eller e-post innen 14 (fjorten) dager og produktet må ikke brukes innenfor rammen av bestemmelsene i "Produktene for hvilke angreretten ikke kan utøves" regulert i denne kontrakten. Dersom denne retten utøves,


a) Fakturaen på produktet levert til 3. person eller KJØPER, (Hvis fakturaen til produktet som skal returneres er bedriftsmessig, må den sendes sammen med returfakturaen utstedt av institusjonen når den returneres. Bestillingsretur hvis fakturaer er utstedt på vegne av institusjonene kan ikke fullføres med mindre det utstedes en RETURFAKTURA.)


b) Returskjema,


c) Produktene som skal returneres skal leveres komplette og uskadde, sammen med eske, emballasje og eventuelt standardtilbehør.


d) SELGER er forpliktet til å returnere totalprisen og dokumentene som setter KJØPER i gjeld, til KJØPER senest innen 10 dager fra mottak av angremelding, og returnere varene innen 20 dager.


e) Hvis det er en reduksjon i verdien av varene på grunn av KJØPERS feil eller hvis returen blir umulig, er KJØPER forpliktet til å kompensere skadene til SELGER i forhold til hans feil. KJØPER er imidlertid ikke ansvarlig for endringer og forringelser som oppstår på grunn av riktig bruk av varene eller produktene innenfor angrerettsperioden.


f) Ved fall under kampanjegrensebeløpet satt av SELGER på grunn av utøvelse av angreretten, kanselleres rabattbeløpet som benyttes innenfor kampanjens omfang.


11. PRODUKTER SOM IKKE KAN BRUKES MED ANGRERETT


Undertøy, badetøy og bikinibukser, sminkematerialer, engangsprodukter, varer som står i fare for å bli ødelagt raskt eller som kan utløpe, som er forberedt i tråd med KJØPERs forespørsel eller klart personlige behov og ikke er egnet for retur, leveres til KJØPER. Produkter som er uegnet for helse og hygiene skal returneres dersom emballasjen åpnes av KJØPER etter levering, produkter som er blandet med andre produkter etter levering og som på grunn av sin natur ikke kan skilles, Varer knyttet til tidsskrifter som aviser og magasiner, unntatt de som er gitt under abonnementsavtalen, kan ikke umiddelbart utført elektroniske tjenester eller immaterielle varer levert umiddelbart til forbrukeren, samt lyd- eller videoopptak, bøker, digitalt innhold, programvare, dataopptak og datalagringsenheter, datamaskinforbruksvarer, returneres i samsvar med forskriften dersom emballasjen deres er åpnet av KJØPER. I tillegg er det før angrerettens utløp ikke mulig å bruke angreretten på tjenestene som er startet med forbrukerens godkjenning, i henhold til forskriften.


For at kosmetikk og personlig pleieprodukter, undertøysprodukter, badetøy, bikinier, bøker, reproduserbar programvare og programmer, DVD, VCD, CD og kassetter og skrivesaker (toner, kassett, tape osv.) skal returneres, er pakkene deres uåpnet, uprøvd, intakt. og ubrukt need ale.


12. TILFELDELSE AV UTSETTE OG JURIDISKE KONSEKVENSER


KJØPER aksepterer, erklærer og forplikter seg til at han/hun vil betale renter innenfor rammen av kredittkortavtalen mellom kortinnehaverens bank og banken og være ansvarlig overfor banken i tilfelle mislighold ved å foreta betalingstransaksjonene med kreditt kort. I dette tilfellet kan den aktuelle banken ta rettslige skritt; kan kreve kostnadene og advokatsalærene som oppstår fra KJØPER, og i alle fall, dersom KJØPER misligholder på grunn av sin gjeld, aksepterer, erklærer og forplikter KJØPER at han vil betale skaden og tapet som SELGER har påført seg på grunn av det forsinkede oppfyllelse av gjelden.


13. KOMPETENT DOMSTOL


Klager og innsigelser i tvister som oppstår fra denne kontrakten skal rettes til voldgiftsretten eller forbrukerdomstolen på forbrukerens bosted eller der forbrukertransaksjonen er foretatt, innenfor de pengegrenser som er angitt i loven nedenfor. Informasjon om pengegrensen er nedenfor:


Gjelder fra 28.05.2014:


a) Til distrikts forbrukervoldgiftsutvalg i tvister hvis verdi er mindre enn 2 000,00 (to tusen) TL, i henhold til artikkel 68 i lov nr. 6502 om beskyttelse av forbrukere,


b) Provinsielle forbrukervoldgiftskomiteer i tvister hvis verdi er mindre enn 3 000,00 (tre tusen) TL,


c) I provinsene med storbystatus, søkes de provinsielle forbrukervoldgiftskomiteene i tvister med en verdi mellom 2.000,00 (to tusen) TL og 3.000,00 (tre tusen) TL.

Denne avtalen er laget for kommersielle formål


14. HÅNDHÅVELSE


Når KJØPER foretar betalingen for bestillingen som er plassert på nettstedet, anses den å ha akseptert alle vilkårene i denne kontrakten. SELGER er forpliktet til å foreta nødvendige programvarearrangementer for å få bekreftelse på at denne kontrakten er lest og akseptert av KJØPER på siden før bestillingen blir utført.


SELGER:


KJØPER:


DATO:

Hvorfor bør du velge oss?

En opplevelse som gir en ladning av følelser og nytelse av en fantastisk utsikt over Kappadokia.

Vi har det største flåtenettverket av VIP-kjøretøyer, varmluftsballonger og de helt nye.

Du vil dekke forsikring over hele luftballongturen og normal tur fra start til slutt.

I over 10 års arbeid har vi tjent med mer enn 10.000 mennesker fra hele verden.

Profesjonelle, sertifiserte og erfarne guider og piloter og kvalitetsutstyr.

Bruken av moderne utstyr sikrer passasjerenes komfort og selvtillit på alle trinn av turen.

Vi er lisensiert selskap under Association of Turkish Travel Agencies No: 9497.

Hvis turen kanselleres på grunn av været eller du ønsker å kansellere, kan du få pengene tilbake før turen opptil 24 timer.

Våre partnere
Air Cappadocia
Angel Cave Suit
Universal Balloon
Viator
Garanti
Anatolion Balloon
Kapadokya Balloons
Urgup Balloons
Atmosfer Balloons
T.H.K
Rainbow Balloons
Sultan Balloons
Turkey Ballons
Flower Balloons
Guvercin Balloons
Istanbul Balloons