Contract de vânzare la distanță

ACORD DE VÂNZARE LA DISTANȚĂ


1. PETRECERI


Acest Acord a fost semnat între următoarele părți în cadrul termenilor și condițiilor stabilite mai jos.


'CUMPĂRĂTOR'; (denumit în continuare „CUMPĂRĂTOR” în contract)


NUME PRENUME:

ABORDARE:


„PERSONAL DE VANZARE”; (denumit în continuare „VÂNZĂTOR” în contract)


NUME PRENUME:

ABORDARE:


Prin acceptarea acestui contract, CUMPĂRĂTORUL acceptă în prealabil că, în cazul în care subiectul contractului aprobă comanda, va fi obligat să plătească prețul comenzii și taxele suplimentare, dacă există, cum ar fi taxa de transport și taxa, și că a fost informat despre asta.


2. DEFINIȚII


În aplicarea și interpretarea prezentului contract, termenii înscriși mai jos vor exprima explicațiile scrise împotriva acestora.


MINISTRU: Ministrul Vămilor și Comerțului,


MINISTERUL: Ministerul Vămilor și Comerțului,


LEGEA: Legea cu privire la protecția consumatorului nr. 6502,


REGULAMENT: Regulamentul Contractelor la Distanță (OG:27.11.2014/29188)


SERVICIU: subiectul oricărei tranzacții de consum, alta decât furnizarea de bunuri făcută sau promisă a fi făcută în schimbul unei taxe sau beneficii,


VANZATOR: Compania care ofera bunuri consumatorului in cadrul activitatilor sale comerciale sau profesionale sau actioneaza in numele sau in numele furnizorului,


CUMPĂRĂTOR: Persoană fizică sau juridică care achiziționează, folosește sau beneficiază de un bun sau serviciu în scopuri comerciale sau neprofesionale,


SITE: Site-ul VÂNZĂTORULUI,


CLIENT: Persoana fizica sau juridica care solicita un bun sau serviciu prin intermediul site-ului VANZATORULUI,


PĂRȚI: VANZATOR și CUMPĂRĂTOR,


ACORD: Prezentul contract încheiat între VÂNZĂTOR și CUMPĂRĂTOR,


BUNURI: Se referă la bunurile mobile care fac obiectul cumpărăturilor și la software-ul, sunetul, imaginea și bunurile necorporale similare pregătite pentru utilizare în mediul electronic.


3. SUBIECTUL


Prezentul Acord reglementează drepturile și obligațiile părților în conformitate cu prevederile Legii nr. 6502 privind protecția consumatorului și ale Regulamentului privind contractele la distanță, privind vânzarea și livrarea produsului, ale cărui calități și preț de vânzare. sunt specificate mai jos, pe care CUMPĂRĂTORUL le-a comandat electronic prin intermediul site-ului VÂNZĂTORULUI.


Prețurile afișate și anunțate pe site sunt prețuri de vânzare. Prețurile și promisiunile anunțate sunt valabile până când sunt actualizate și modificate. Prețurile anunțate pentru o perioadă de timp sunt valabile până la sfârșitul perioadei specificate.


4. INFORMAȚII VÂNZĂTOR


titlu

Abordare

Telefon

Fax

E-mail


5. INFORMAȚII CUMPĂRĂTORULUI


Persoana care urmează a fi livrată

Adresă de livrare

Telefon

Fax

E-mail/nume de utilizator


6. INFORMAȚII PERSOANE COMANDĂ


Nume/ Prenume/Titlu


Abordare

Telefon

Fax

E-mail/nume de utilizator


7. INFORMAȚII CONTRACTUALE PRODUSE/PRODUSE


1. Caracteristicile de bază ale Bunului/Produsului/Produselor/Serviciului (tip, cantitate, marcă/model, culoare, număr) sunt publicate pe site-ul VÂNZĂTORULUI. Dacă campania este organizată de vânzător, puteți examina caracteristicile de bază ale produsului relevant în timpul campaniei. Valabil până la data campaniei.


7.2. Prețurile afișate și anunțate pe site sunt prețuri de vânzare. Prețurile și promisiunile anunțate sunt valabile până când sunt actualizate și modificate. Prețurile anunțate pentru o perioadă de timp sunt valabile până la sfârșitul perioadei specificate.


7.3. Prețul de vânzare al bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului, inclusiv toate taxele, este prezentat mai jos.


Descriere produs


Bucată


Preț unitar


Subtotal

(TVA inclus)


Suma de livrare


Total:


Metoda și planul de plată


Adresă de livrare


Persoana care urmează a fi livrată


Adresa de facturare


Data comandă


data de livrare


Metoda de livrare


7.4. Taxa de expediere, care este costul de expediere a produsului, va fi plătită de CUMPĂRĂTOR.


8. INFORMAȚII FACTURĂ


Nume/ Prenume/Titlu


Abordare

Telefon

Fax

E-mail/nume de utilizator

Livrarea facturii: În timpul livrării comenzii cu factură, la adresa de facturare împreună cu comanda.

Va fi livrat.


9. DISPOZIȚII GENERALE


9.1. CUMPĂRĂTORUL acceptă, declară și se obligă că a citit informațiile preliminare despre caracteristicile de bază, prețul de vânzare, modalitatea de plată și livrarea produsului supus contractului de pe site-ul VÂNZĂTORULUI și că este informat și dă confirmarea necesară în mediul electronic. CUMPĂRĂTORULUI; Acceptă, declară și se obligă că confirmă Informațiile Preliminare în mediu electronic, a obținut adresa ce urmează a fi dată de VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTORULUI înainte de stabilirea contractului de vânzare la distanță, caracteristicile de bază ale produselor comandate, prețul produselor, inclusiv taxele, informațiile de plată și livrare în mod corect și complet.


9.2. Fiecare produs care face obiectul contractului este livrat persoanei și/sau organizației la adresa indicată de CUMPĂRĂTOR sau CUMPĂRĂTOR în termenul specificat în secțiunea de informații preliminare a site-ului, în funcție de distanța față de locul de reședință al CUMPĂRĂTORULUI, cu condiția că nu depăşeşte termenul legal de 30 de zile. În cazul în care produsul nu poate fi livrat CUMPĂRĂTORULUI în această perioadă, CUMPĂRĂTORUL își rezervă dreptul de a rezilia contractul.


9.3. VÂNZĂTORUL se obligă să livreze produsul care face obiectul contractului în totalitate, în conformitate cu calificările specificate în comandă, precum și cu documentele de garanție, manualele de utilizare, dacă există, precum și informațiile și documentele cerute de lucrare, fără orice fel de defecte, în conformitate cu cerințele legislației legale, într-un standard solid Acceptă, declară și se obligă să execute lucrările în conformitate cu principiile exactității și onestității, să mențină și să crească calitatea serviciului, să dea dovadă de grija necesară și atenție în timpul executării lucrării, să acționeze cu prudență și previziune.


9.4. VÂNZĂTORUL poate furniza un produs diferit de calitate și preț egale, informând CUMPĂRĂTORUL și obținând aprobarea explicită a acestuia, înainte de expirarea obligației contractuale de executare.


9.5. VANZATORUL accepta, declara si se obliga ca in cazul in care este imposibil de indeplinit produsul sau serviciul care face obiectul comenzii, va anunta consumatorul in scris in termen de 3 zile de la data aflarii acestei situatii si va returna CUMPARATORULUI pretul total in termen de 3 zile. 14 zile.


9.6. CUMPĂRĂTORUL acceptă, declară și se angajează că va confirma prezentul Acord electronic pentru livrarea produsului care face obiectul contractului și că în cazul în care prețul produsului contractual nu este plătit din orice motiv și/sau este anulat în evidența bancară, obligația VÂNZĂTORULUI de a livra produsul contractual va înceta.


9.7. După livrarea produsului care face obiectul contractului către persoana și/sau organizația la adresa indicată de CUMPĂRĂTOR sau CUMPĂRĂTOR, ca urmare a utilizării neloiale a cardului de credit al CUMPĂRĂTORULUI de către persoane neautorizate, dacă prețul produsului care face obiectul contractului nu este plătită VÂNZĂTORULUI de către banca sau instituția financiară relevantă. Acceptă, declară și se obligă că îl va returna VÂNZĂTORULUI în termen de 3 zile pe cheltuiala VÂNZĂTORULUI pentru transport.


9.8. VÂNZĂTORUL acceptă, declară și se obligă să notifice CUMPĂRĂTORUL dacă produsul care face obiectul contractului nu poate fi livrat în timp util din cauza unor situații de forță majoră care se dezvoltă dincolo de voința părților, sunt imprevizibile și împiedică și/sau întârzie îndeplinirea obligațiilor. obligatiile partilor. CUMPĂRĂTORUL are, de asemenea, dreptul de a cere de la VÂNZĂTOR anularea comenzii, înlocuirea produsului supus contractului cu precedentul acestuia, dacă este cazul, și/sau întârzierea termenului de livrare până la înlăturarea obstacolului. In cazul in care comanda este anulata de catre CUMPARATOR, suma produsului i se achita acestuia in numerar si integral in termen de 14 zile in platile efectuate de CUMPARATOR in numerar. În plățile efectuate de CUMPĂRĂTOR prin card de credit, suma produsului este returnată băncii relevante în termen de 14 zile de la anularea comenzii de către CUMPĂRĂTOR. CUMPĂRĂTORULUI poate dura în medie 2 până la 3 săptămâni pentru a reflecta suma returnată pe cardul de credit de către VÂNZĂTOR în contul CUMPĂRĂTORULUI de către bancă. acceptă, declară și se angajează că nu poate fi făcut responsabil.


9.9. Adresa VÂNZĂTORULUI, adresa de e-mail, liniile de telefonie fixă și mobilă și alte informații de contact specificate de CUMPĂRĂTOR în formularul de înregistrare de pe site sau actualizate ulterior de acesta, prin scrisoare, e-mail, SMS, apel telefonic și alte mijloace, comunicare, marketing, notificare și are dreptul de a ajunge la CUMPĂRĂTOR în alte scopuri. Prin acceptarea acestui contract, CUMPĂRĂTORUL acceptă și declară că VÂNZĂTORUL se poate angaja în activitățile de comunicare mai sus menționate.


9.10. CUMPĂRĂTORUL va inspecta bunurile/serviciile contractate înainte de a le primi; ambalajele deteriorate, rupte, rupte etc. bunurile/serviciile deteriorate și defecte nu vor fi primite de la compania de marfă. Bunurile/serviciile primite vor fi considerate a fi nedeteriorate și intacte. Responsabilitatea protejării cu atenție a bunurilor/serviciilor după livrare aparține CUMPĂRĂTORULUI. Dacă urmează să fie folosit dreptul de retragere, bunurile/serviciile nu trebuie utilizate. Factura trebuie returnata


9.11. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL și deținătorul cardului de credit utilizat în timpul comenzii nu sunt aceeași persoană sau dacă este detectată o vulnerabilitate de securitate cu privire la cardul de credit utilizat în comandă înainte ca produsul să fie livrat CUMPĂRĂTORULUI, VÂNZĂTORUL va furniza identitatea și contactul. informațiile deținătorului cardului de credit, extrasul lunii precedente a cardului de credit utilizat în comandă. sau solicitați CUMPĂRĂTORULUI să trimită o scrisoare de la banca deținătorului cardului în care să menționeze că cardul de credit îi aparține. Comanda va fi înghețată până când CUMPĂRĂTORUL furnizează informațiile/documentele care fac obiectul solicitării, iar dacă cerințele menționate anterior nu sunt îndeplinite în termen de 24 de ore, VÂNZĂTORUL are dreptul de a anula comanda.


9.12. CUMPĂRĂTORUL declară și se obligă că informațiile personale și de altă natură furnizate în timpul abonării la site-ul aparținând VÂNZĂTORULUI sunt adevărate și că VÂNZĂTORUL va despăgubi imediat toate daunele, în numerar și în avans, la prima notificare a VÂNZĂTORULUI.


9.13. CUMPĂRĂTORUL acceptă și se obligă încă de la început să respecte prevederile reglementărilor legale și să nu le încalce la utilizarea site-ului VÂNZĂTORULUI. În caz contrar, toate răspunderile legale și penale care pot apărea vor obliga CUMPĂRĂTORUL în totalitate și exclusivitate.


9.14. CUMPĂRĂTORUL nu folosește în niciun fel site-ul VÂNZĂTORULUI pentru a perturba ordinea publică, moralitatea publică. Împotriva legii, într-un mod care deranjează și hărțuiește pe alții, într-un scop ilegal, într-un mod care încalcă drepturile materiale și morale ale altora. În plus, membrul nu se poate implica în activități (spam, virus, cal troian etc.) care împiedică sau îngreunează utilizarea serviciilor de către alții.


9.15. Link-uri către alte site-uri web și/sau alt conținut care nu se află sub controlul VÂNZĂTORULUI și/sau deținute și/sau operate de alte terțe părți pot fi date pe site-ul VÂNZĂTORULUI. Aceste link-uri sunt furnizate cu scopul de a oferi ușurință de orientare CUMPĂRĂTORULUI și nu acceptă niciun site web sau persoana care operează site-ul respectiv și nu constituie nicio garanție pentru informațiile conținute în site-ul web legat.


9.16. Membrul care încalcă unul sau mai multe dintre articolele enumerate în prezentul contract va fi răspunzător personal și penal pentru această încălcare și va ține VÂNZĂTORUL liber de consecințele legale și penale ale acestor încălcări. În plus; În cazul în care incidentul este referit în domeniul juridic din cauza acestei încălcări, VÂNZĂTORUL își rezervă dreptul de a pretinde despăgubiri față de membru din cauza nerespectării contractului de membru.


10. DREPTUL DE RETRAGERE


10.1. CUMPĂRĂTOR; In cazul in care contractul la distanta are legatura cu vanzarea de bunuri, produsul in sine sau persoana/organizatia la adresa indicata, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data livrarii, cu conditia notificarii VANZATORULUI, acesta poate sa-si foloseasca dreptul de a se retrage din contract prin respingerea bunurilor fara a-si asuma nicio raspundere legala sau penala si fara a da vreun motiv. În contractele la distanță aferente prestării de servicii, această perioadă începe de la data semnării contractului. Înainte de expirarea dreptului de retragere, dreptul de retragere nu poate fi exercitat în contractele de servicii în care prestarea serviciului a început cu acordul consumatorului. Costurile care decurg din utilizarea dreptului de retragere aparțin VÂNZĂTORULUI. Prin acceptarea acestui contract, CUMPARATORUL accepta in prealabil ca a fost informat cu privire la dreptul de retragere.


10.2. Pentru exercitarea dreptului de retragere, o notificare scrisă trebuie transmisă VÂNZĂTORULUI prin poștă recomandată, fax sau e-mail în termen de 14 (paisprezece) zile și produsul nu trebuie utilizat în cadrul prevederilor „Produse”. pentru care Dreptul de Retragere nu poate fi exercitat” reglementat în prezentul contract. Dacă acest drept este exercitat,


a) Factura produsului livrat persoanei a 3-a sau CUMPĂRĂTORULUI, (Dacă factura produsului de returnat este corporativă, aceasta trebuie trimisă împreună cu factura de retur emisă de instituție la returnarea acesteia. Retururi de comandă ale căror facturi sunt emisă în numele instituțiilor nu poate fi completată decât dacă este emisă o FACTURA DE RETUR.)


b) Formular de returnare,


c) Produsele care urmează a fi returnate trebuie să fie livrate complete și nedeteriorate, împreună cu cutia, ambalajul și accesoriile standard, dacă există.


d) VÂNZĂTORUL este obligat să returneze prețul total și documentele care dau datoria CUMPĂRĂTORULUI, în termen de cel mult 10 zile, de la primirea notificării de retragere, și să returneze bunurile în termen de 20 de zile.


e) În cazul în care se produce o scădere a valorii mărfurilor din vina CUMPĂRĂTORULUI sau dacă returnarea devine imposibilă, CUMPĂRĂTORUL este obligat să despăgubească prejudiciile VÂNZĂTORULUI cu rata culpei sale. Cu toate acestea, CUMPĂRĂTORUL nu este responsabil pentru modificările și deteriorările care apar ca urmare a utilizării corespunzătoare a bunurilor sau produselor în perioada dreptului de retragere.


f) În cazul scăderii sub limita limită a campaniei stabilită de VÂNZĂTOR ca urmare a exercitării dreptului de retragere, se anulează suma de reducere utilizată în cadrul campaniei.


11. PRODUSE CARE NU POT FI UTILIZATE CU DREPTUL DE RETRAGERE


Lenjerie de corp, costume de baie și fund de bikini, materiale de machiaj, produse de unică folosință, bunuri care sunt în pericol de a se strica rapid sau care sunt susceptibile de a expira, care sunt pregătite în conformitate cu cererea CUMPĂRĂTORULUI sau cu nevoile clar personale și nu sunt potrivite pentru returnare, sunt livrate CUMPĂRĂTORULUI. Produsele care sunt improprii pentru sănătate și igienă să fie returnate dacă ambalajul lor este deschis de CUMĂRĂTOR după livrare, produse care sunt amestecate cu alte produse după livrare și nu pot fi separate din cauza naturii lor, Mărfuri legate de periodice precum ziare și reviste, cu excepția celor prevăzute în contractul de abonament, executate instantaneu electronic Serviciile sau bunurile necorporale livrate instantaneu consumatorului, precum și înregistrările audio sau video, cărțile, conținutul digital, programele software, dispozitivele de înregistrare și stocare a datelor, consumabilele de calculator, nu pot fi returnate. în conformitate cu Regulamentul dacă ambalajul acestora a fost deschis de CUMPĂRĂTOR. În plus, înainte de expirarea dreptului de retragere, nu este posibilă folosirea dreptului de retragere cu privire la serviciile care au fost începute cu aprobarea consumatorului, conform Regulamentului.


Pentru ca produsele cosmetice și de îngrijire personală, produse de lenjerie de corp, costume de baie, bikini, cărți, software și programe reproductibile, DVD, VCD, CD și casete și consumabile de papetărie (toner, cartuș, bandă etc.) să fie returnate, pachetele acestora sunt nedeschis, netestat, intact. și nefolosite nevoie de bere.


12. CAZ DE CONSECINTE AMANATE SI JURIDICE


CUMPĂRĂTORUL acceptă, declară și se angajează că va plăti dobândă în cadrul contractului de card de credit dintre banca titularului cardului și bancă și va fi răspunzător față de bancă în caz de neplată în cazul efectuării tranzacțiilor de plată cu credit. card. În acest caz, banca relevantă poate lua măsuri legale; poate pretinde costurile și onorariile de avocat care apar de la CUMPĂRĂTOR, iar în orice caz, în cazul în care CUMPĂRĂTORUL rămâne în plată din cauza datoriilor sale, CUMPĂRĂTORUL acceptă, declară și se obligă că va plăti prejudiciul și pierderea suferită de VÂNZĂTOR din cauza întârzierii. executarea datoriei.


13. INSTALAȚIA COMPETENTĂ


Plângerile și obiecțiile în litigiile care decurg din prezentul contract se depun la tribunalul arbitral sau la tribunalul de consum din locul de reședință al consumatorului sau unde se efectuează tranzacția cu consumatorul, în limitele bănești specificate în legea de mai jos. Informații despre limita monetară sunt mai jos:


În vigoare de la 28.05.2014:


a) Comitetelor raionale de arbitraj de consum în litigiile a căror valoare este mai mică de 2.000,00 (două mii) TL, în temeiul art. 68 din Legea nr. 6502 privind protecția consumatorilor,


b) comitete provinciale de arbitraj de consum în litigiile a căror valoare este mai mică de 3.000,00 (trei mii) TL;


c) În provinciile cu statut metropolitan se depun cereri la comitetele provinciale de arbitraj de consum în litigii cu o valoare cuprinsă între 2.000,00 (două mii) TL și 3.000,00 (trei mii) TL.

Acest acord este încheiat în scopuri comerciale


14. EXECUTAREA


Atunci când CUMPĂRĂTORUL efectuează plata pentru comanda plasată pe Site, se consideră că a acceptat toți termenii prezentului contract. VANZATORUL este obligat sa faca aranjamentele software necesare pentru a obtine confirmarea ca acest contract a fost citit si acceptat de CUMPARATOR pe site inainte de indeplinirea comenzii.


PERSONAL DE VANZARE:


CUMPĂRĂTOR:


DATA:

De ce ne alegeți pe noi?

O experiență care poartă plăcerea vederii magnifice a Capadociei și povara emoțiilor.

Avem cea mai mare flotă de vehicule VIP, baloane cu aer cald și toate noi.

Vei avea asigurare de la începutul până la sfârșitul turului cu balonul și al turului obișnuit.

De peste 10 ani am deservit peste 10.000 de oameni din întreaga lume.

Ghizi și piloți profesioniști, certificați și experimentați și echipamente de calitate.

Utilizarea echipamentelor moderne asigură confortul și încrederea pasagerilor în fiecare etapă a tururilor.

Suntem compania licențiată cu numărul 9497 a Asociației agențiilor de turism din Turcia.

Dacă turul dvs. este anulat din cauza condițiilor meteorologice sau dacă doriți să îl anulați, vă puteți recupera banii cu până la 24 de ore înainte de tur.