Politica de confidențialitate

1. Domeniul de aplicare al Contractului


1.1. Travel Cappadocia Agency Company Limited, Isali Cd. Biroul Angel Cave Suite este situat la N:34, 50180 Göreme /Nevşehir Turcia. Acest contract încheiat între client și Travel Cappadocia Agency Limited Company specifică termenii și obligațiile părților.


1.2. Dezvoltarea de software, design web, servicii de informare, comunicare, servicii de publicitate pe internet și prin media vizuală tipărită, care sunt produse Travel Cappadocia Agency Limited Company, sunt supuse prevederilor acestui acord scris între client și Travel Cappadocia Agency Limited Company. Cu excepția cazului în care Clientul și Travel Cappadocia Agency Limited Company convin altfel în scris, acest acord rămâne valabil.


1.3. Produsele Travel Cappadocia Agency Limited Company vor fi denumite în mod colectiv „Servicii” în acest acord și nu vor acoperi serviciile furnizate de Travel Cappadocia Agency Limited Company clientului cu un contract scris separat.


2.Condiții contractuale


2.1. Pentru a utiliza serviciile, este necesară acceptarea și aprobarea contractului de servicii și a termenilor de către client.


2.2. Formulare de acceptare a contractului de servicii;


a-Confirmarea procesului de acceptare către reprezentantul clienților pentru orice serviciu oferit de Travel Cappadocia Agency Limited Company


b- Prin semnarea contractului transmis în sfera acordului dintre Travel Cappadocia Agency Limited Company și client,


Prin utilizarea serviciilor oferite de c-Travel Cappadocia Agency Limited Company; În acest caz, se consideră că clientul a acceptat și aprobat acordul de servicii din momentul utilizării serviciilor Travel Cappadocia Agency Limited Company.


2.3. În cazul în care clientul este minor pentru acceptarea și aprobarea contractului de servicii, dacă i se interzice să primească aceste servicii conform legilor Republicii Turcia sau ale altor țări, inclusiv țara în care folosește serviciile, nu poate utiliza acest contract de servicii. Dacă acest lucru este detectat, serviciul primit de client de la Travel Cappadocia Agency este încetat imediat și Travel Cappadocia Agency nu poate fi făcută responsabilă pentru pierderea sau deteriorarea clientului.


3.1. Ca parte a reînnoirii continue, Travel Cappadocia Agency Limited Company poate, la discreția sa exclusivă și fără notificarea prealabilă a clientului, să înceteze furnizarea serviciilor sau a oricăror caracteristici din sfera serviciilor către utilizatori, permanent sau temporar. Acest lucru este confirmat și acceptat de către client. Clientul, în limitele puterilor care îi sunt definite prin reprezentantul clientului; își rezervă dreptul de a face modificări, de a opri și de a întrerupe serviciile. Clientul nu trebuie să informeze în mod specific Travel Cappadocia Agency atunci când încetează să mai folosească serviciile.


3.2. Fără a oferi vreun motiv, Travel Cappadocia Agency Limited Company poate bloca accesul clientului la contul său. Din acest motiv, clientul poate fi împiedicat să acceseze serviciile, detaliile contului sau orice fișiere sau alt conținut conținut în contul său. Această situație este aprobată și acceptată de către client.


3.3. Nu a fost stabilită încă o limită superioară pentru mesajele pe care le puteți trimite sau primi prin intermediul serviciilor sau spațiului de stocare utilizat în furnizarea oricărui serviciu de către Travel Cappadocia Agency Limited Company. Cu toate acestea, clientul recunoaște și acceptă că Travel Cappadocia Agency Limited Company poate stabili astfel de limite superioare la propria sa discreție și în orice moment. Într-un astfel de caz, în cazul în care limitele stabilite de Travel Cappadocia Agency Limited Company sunt depășite, excedentul va fi perceput separat.


3.4. În schimbul serviciilor oferite de Travel Cappadocia Agency Limited Company, tarifele taxei de serviciu în plățile efectuate de client variază. Tariful pentru servicii este rezervat de Travel Cappadocia Agency Limited Company. Această situație este aprobată și acceptată de către client.


3.5. Informațiile despre clienți furnizate de Travel Cappadocia Agency Limited Company nu pot fi partajate altor clienți. Aceste informații sunt păstrate de Travel Cappadocia Agency Limited Company.


3.6. Fiecare serviciu primit de client este evaluat în funcție de condițiile perioadei în care este primit acel serviciu. Din acest motiv, clientul nu poate pretinde niciun drept sau plată retroactiv.


3.7. Travel Cappadocia Agency Limited Company oferă servicii de publicitate pe internet prin intermediul furnizorilor de servicii. Compania Travel Cappadocia Agency Limited nu poate fi făcută responsabilă pentru modificările politicii și condițiilor serviciilor ale furnizorilor de servicii.


3.8. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este obligată să reflecte produsele și serviciile cu buget promoțional oferite clienților de către furnizorii de servicii de publicitate. Își rezervă dreptul de a-l folosi.


3.9. La intocmirea reclamelor se iau ca baza informatiile verbale oferite de clienti. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este responsabilă pentru acuratețea informațiilor verbale.


3.10. Este interzisă utilizarea conținutului, textului, conținutului vizual, animat și conținutului similar produs de Travel Cappadocia Agency Limited Company în orice loc fără permisiunea Travel Cappadocia Agency Limited Company.


3.11. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este responsabilă pentru drepturile de autor asupra conținutului de la client.


3.12. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este responsabilă pentru conținutul canalelor în care sunt publicate reclame vizuale. Nu își asumă responsabilitatea pentru controlul conținutului acestor site-uri.


3.13. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este responsabilă pentru sistemul de coduri furnizat de furnizorul de servicii de publicitate, care permite utilizatorului să i se arate reclamele în mod repetat și declanșarea reclamelor în consecință.


3.14. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este responsabilă moral sau material pentru orice daune care pot apărea din orice conținut, software sau virus de pe site-ul agentului de publicitate și pentru utilizatorii care vizitează site-ul prin reclame.


3.16. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este responsabilă pentru eventualele erori care pot apărea din cauza codului care urmează a fi adăugat pe site-ul agentului de publicitate pentru a utiliza anumite funcții de publicitate sau pentru a face reclamele mai funcționale și măsurabile.


3.17. Travel Cappadocia Agency Limited Company poate avea nevoie de acces la conturile de utilizator de pe site-urile relevante pentru a gestiona reclamele pe rețelele sociale. Travel Cappadocia Agency nu este responsabilă pentru pierderea de informații și conținut din conturile clienților care pot apărea din cauza acestui acces.


3.18. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este responsabilă pentru acuratețea informațiilor de plată care urmează să fie efectuate de către client prin intermediul băncii în schimbul serviciilor furnizate de Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Utilizarea Serviciilor de către Client


4.1. Pentru a accesa serviciile oferite de Travel Cappadocia Agency Limited Company, clientul poate fi nevoit să furnizeze unele informații despre el însuși (cum ar fi identitatea sau datele de contact) ca parte a procesului de înregistrare sau a utilizării serviciilor. Clientul acceptă și declară că informațiile de înregistrare date către Travel Cappadocia Agency Limited Company sunt întotdeauna complete, exacte și actualizate.


4.2. Clientul se obligă și este de acord să nu acceseze sau să încerce să acceseze serviciile primite în alt mod decât interfața și serviciul de raportare furnizat de Travel Cappadocia Agency Limited Company, cu excepția cazului în care este permis printr-un acord separat între Travel Cappadocia Agency Limited Company.


4.3. Clientul este de acord și se obligă să nu se angajeze în nicio activitate care să interfereze cu sau să perturbe serviciile furnizate de Travel Cappadocia Agency Limited Company sau serverele și rețelele conectate la aceste servicii.


4.4. Clientul este de acord și se obligă să nu reproducă, copie, vinde sau comercializeze aceste servicii în niciun scop, cu excepția cazului în care este permis în mod expres printr-un contract separat.


4.5. Clientul este singurul responsabil atât pentru Travel Cappadocia Agency Limited Company, cât și pentru terți pentru încălcarea utilizării serviciilor furnizate de Travel Cappadocia Agency Limited Company și consecințele acestora, inclusiv pierderea și daunele pe care Travel Cappadocia Agency le va suferi din acest motiv . acceptă și declară.


Parola și securitatea contului


5.1. Clientul este responsabil pentru confidentialitatea si protectia parolelor asociate tuturor conturilor pe care le foloseste pentru a accesa serviciile oferite de Travel Cappadocia Agency Limited Company. Acceptă că este responsabil exclusiv față de Travel Cappadocia Agency Limited Company pentru toate mișcările care au loc în cont propriu.


5.2. De îndată ce clientul realizează că parola sau contul său a fost folosit fără permisiune, acesta este obligat să informeze imediat Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Confidențialitate personală și informații personale


6.1. Clientul acceptă utilizarea datelor sale în conformitate cu politicile de confidențialitate ale Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Domeniul serviciilor


7.1. Travel Cappadocia Agency Company Limited. Informațiile precum fișiere de date, texte scrise, software de calculator, muzică, fișiere de sunet și alte sunete, fotografii, videoclipuri sau alte imagini accesate prin serviciile furnizate de către sau prin utilizarea acestor servicii de către clienți sunt denumite conținut.


7.2. Travel Cappadocia Agency Company Limited. are dreptul de a preselecta conținutul, de a revizui, de a atrage atenția asupra conținutului, de a elimina, modifica, respinge sau exclude din orice serviciu cu privire la orice serviciu pe care îl oferă. Travel Cappadocia Agency pune la dispozitia clientului obiecte obscene, violente, teroriste etc., in cadrul unor servicii pe care le considera necesare. Poate oferi instrumente (inclusiv setările de preferințe SafeSearch) pentru a elimina conținutul inacceptabil, cum ar fi


7.3. Clientul este Travel Cappadocia Agency Limited Company. Acceptă și declară că este în exclusivitate responsabilă atât față de Agenția Travel Cappadocia, cât și față de terți pentru tot felul de conținut creat, transmis sau afișat de .


Drepturi de proprietate


8.1. Clientul recunoaște că Travel Cappadocia Agency Limited Company sau licențiatorii săi dețin toate drepturile legale și de proprietate intelectuală din domeniul de aplicare al serviciilor (indiferent dacă aceste drepturi sunt înregistrate sau nu în alte țări) și că aceste servicii pot conține unele informații care este confidențială de către Travel Cappadocia Agency și că aceste informații Travel Cappadocia Agency Limited Company confirmă și acceptă că nu poate dezvălui fără permisiunea prealabilă scrisă.


8.2. Clientul are dreptul de a utiliza numele comercial, marca comercială, marca de serviciu, sigla, numele domeniului și alte caracteristici de identificare ale mărcii Travel Cappadocia Agency Limited Company, precum și mărcile comerciale și mărcile de serviciu ale altor companii și organizații atunci când utilizează serviciile furnizate. de Travel Cappadocia Agency Limited Company. , să nu-și folosească denumirile comerciale și siglele într-un mod pentru a crea confuzii cu privire la proprietarii sau utilizatorii autorizați ai acestor mărci, titluri sau logo-uri, cu toate acestea, nu vor elimina nicio notificare privind drepturile de proprietate, inclusiv drepturile de autor și mărcile comerciale, în plus față de sau incluse în sfera acestor servicii. , este de acord și se angajează că nu îl va ascunde sau schimba


Travel Cappadocia Agency Limited Company Licență


9.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company poate vinde sau închiria licența de utilizare a software-ului pe care îl creează ca serviciu separat clienților săi. Clientul nu poate să transfere, să închirieze, să licențieze aceste drepturi, să ofere garanții asupra acestor drepturi sau să transfere în alt mod vreo parte a acestor drepturi, cu excepția cazului în care Travel Cappadocia Agency Limited Company dă o permisiune scrisă specifică.


9.2. Cu excepția cazului în care Clientul este permis sau cerut în mod expres de lege sau i se acordă permisiunea specială scrisă de către Travel Cappadocia Agency Limited Company; nu poate copia sau modifica software-ul, nu poate crea lucrări noi din acest software, nu poate încerca să decodeze codul sursă al software-ului sau orice parte a acestui cod prin inginerie inversă, să decompileze sau să permită terților să facă acest lucru.


9.3. În afară de suma plății, Taxa pe Valoarea Adăugată este plătită și către Travel Cappadocia Agency Limited Company. Travel Cappadocia Agency Limited Company este obligată să plătească suma TVA către finanțare. Prețurile declarate în campaniile desfășurate de Travel Cappadocia Agency Limited Company sunt prețurile fără TVA.


Dreptul de utilizare a conținutului


10.1. Clientul are drepturi de autor și alte drepturi asupra serviciilor furnizate, trimise sau afișate prin serviciile furnizate de Travel Cappadocia Agency Limited Company. Prin prezentarea, trimiterea sau afișarea conținutului, pentru a reproduce, adapta, modifica, traduce, publica, executa public și afișa orice conținut pe care Travel Cappadocia Agency Limited Company îl furnizează sau prin intermediul Serviciilor, clientul trimite, trimite sau afișează orice conținut. vă acordă o licență perpetuă, irevocabilă, la nivel mondial, fără drepturi de autor și neexclusivă de distribuire și distribuire. Unicul scop al acestei licențe este de a permite agenției Travel Cappadocia să afișeze, să distribuie și să promoveze serviciile.


10.2. Clientul este de acord că licența menționată acordă Travel Cappadocia Agency Limited Company dreptul de a deschide acest conținut altor companii, organizații și persoane fizice cu care are legătură pentru servicii comune și de a utiliza acest conținut pentru furnizarea acestor servicii.


10.3. Travel Cappadocia Agency Limited Company poate transmite și distribui conținutul clientului în diferite rețele sociale și diferite medii, luând în același timp pașii tehnici necesari pentru a oferi utilizatorilor săi servicii de publicitate și management în rețelele sociale. Clientul recunoaște și este de acord că această licență permite utilizarea acestei licențe de către Travel Cappadocia Agency Limited Company pentru aceste acte.


Actualizări software


11.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company actualizează software-ul utilizat în momente diferite. Clientul este de acord să primească aceste actualizări în cadrul serviciilor furnizate.


Încetarea relației cu clienții cu Travel Cappadocia Agency Limited Company


12.1. Clientul inițiază contractul de servicii cu plățile online efectuate pe pagina de plată securizată sau plățile efectuate prin transfer bancar. Atâta timp cât clientul are un buget activ pentru serviciul primit, contractul de servicii rămâne valabil. La expirarea bugetului clientului pentru serviciul pe care îl primește, contractul de servicii este suspendat. În cazul în care clientul efectuează o rambursare în condițiile menționate mai sus, acest contract devine la zi cu contul suspendat.


12.2. În cazul în care clientul dorește să rezilieze complet contractul de servicii cu Travel Cappadocia Agency Limited Company, acesta trebuie să trimită această solicitare în scris la adresa Travel Cappadocia Agency Limited Company specificată la începutul prezentului contract. Solicitările de reziliere care nu sunt făcute în scris nu vor fi luate în considerare.


12.3. Rezilierea Acordului de către Travel Cappadocia Agency Limited Company;


a- În cazurile în care orice prevedere a contractului este încălcată de către client sau nu există intenția sau oportunitatea de a respecta prevederile,


b- În cazurile în care Travel Cappadocia Agency Limited Company este impusă prin lege,


c- În cazurile în care partenerul Travel Cappadocia Agency Limited Company în serviciile pe care le furnizează clientului își încetează relația cu Travel Cappadocia Agency Limited Company sau încetează să furnizeze servicii clientului,


d- În cazurile în care Travel Cappadocia Agency Limited Company este pe cale să înceteze să ofere servicii în țara în care clientul își are reședința sau folosește serviciile,


e- În cazurile în care furnizarea de servicii către client de către Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este viabilă din punct de vedere comercial pentru Travel Cappadocia Agency Limited Company.


12.4. Atunci când acest contract este reziliat, toate drepturile, responsabilitățile și obligațiile legale care sunt precizate în mod clar de care clientul și Travel Cappadocia Agency Limited Company beneficiază sau la care sunt expuși pe durata contractului sau vor continua pe o perioadă nedeterminată nu vor fi afectate de această expirare și aceste drepturile, responsabilitățile și obligațiile vor fi respectate pe o perioadă nelimitată de timp. va continua.


Performanța, poziția publicitară, vânzările și creșterea clienților etc. legate de toate serviciile care urmează să fie furnizate de Travel Cappadocia Agency Limited Company. Nu se dau garantii in acest sens.


Limitare a răspunderii

14.1. Daunele directe sau indirecte suferite sau care urmează să apară de către client, pierderi de câștig, fond de comerț, taxe, taxe, penalități, taxe etc., din cauza acestor daune. Travel Cappadocia Agency Limited Company nu este responsabilă pentru niciunul dintre acestea, inclusiv pentru pierderea reputației sau pierderea datelor în lumea afacerilor.


14.2. Încrederea în caracterul complet, acuratețea sau existența reclamelor sau orice relație sau tranzacție între agentul de publicitate sau sponsori și client, orice modificări pe care Travel Cappadocia Agency Limited Company le poate face în serviciile sau orice suspendare definitivă sau temporară a furnizării servicii sau orice caracteristică a serviciilor. Clientul este pe deplin răspunzător pentru daunele rezultate din ștergerea, coruperea sau incapacitatea de a stoca datele protejate sau transmise ca urmare a utilizării sau prin intermediul serviciilor lui, clientul nefurnizează informațiile corecte de cont către Agenția Travel Cappadocia și nu își păstrează parola sau detaliile contului securizate și confidențiale.


Politica privind drepturile de autor și mărcile comerciale

15.1. Compania Travel Cappadocia Agency Limited ia în considerare notificările de încălcare în conformitate cu legea internațională de proprietate intelectuală și Legea privind drepturile de autor din Republica Turcia. Ea examinează notificările în sfera unei anumite proceduri și, dacă consideră necesar, anulează conturile relevante.


Reclame

16.1. Unele servicii furnizate de Travel Cappadocia Agency Limited Company sunt susținute de venituri din publicitate, iar reclamele și promoțiile trebuie incluse în aceste Servicii. Aceste reclame pot viza conținutul informațiilor conținute în servicii, întrebări adresate prin intermediul serviciilor și alte informații din cauza subiectului lor. Clientul acceptă plasarea de reclame la serviciile Travel Cappadocia Agency Limited Company, iar înțelegerea, stilul și domeniul de aplicare al reclamei să fie schimbate fără o notificare specifică


Modificarea Termenilor Contractului

17.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company poate aduce modificări clauzelor contractuale atunci când este necesar. La efectuarea acestor modificări, Travel Cappadocia Agency Limited Company va face disponibilă pe pagina sa o nouă copie a textului contractului. În cazul în care clientul face uz după data modificării clauzelor, Travel Cappadocia Agency Limited Company va considera această utilizare a clientului drept acceptare a textului contractului reînnoit


NOTĂRI

18.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company poate trimite notificări către client prin e-mail, poștă obișnuită sau notificări privind modificările din contract prin notificări privind serviciile.


19. LITIGIE

19.1. Acest contract este supus legii Republicii Turcia. Instanțele și oficiile de executare din Izmir sunt autorizate pentru orice litigiu care ar putea apărea. Atunci când este necesar, Travel Cappadocia Agency Limited Company poate lua acțiuni legale în instanțele din alte țări.

De ce ne alegeți pe noi?

O experiență care poartă plăcerea vederii magnifice a Capadociei și povara emoțiilor.

Avem cea mai mare flotă de vehicule VIP, baloane cu aer cald și toate noi.

Vei avea asigurare de la începutul până la sfârșitul turului cu balonul și al turului obișnuit.

De peste 10 ani am deservit peste 10.000 de oameni din întreaga lume.

Ghizi și piloți profesioniști, certificați și experimentați și echipamente de calitate.

Utilizarea echipamentelor moderne asigură confortul și încrederea pasagerilor în fiecare etapă a tururilor.

Suntem compania licențiată cu numărul 9497 a Asociației agențiilor de turism din Turcia.

Dacă turul dvs. este anulat din cauza condițiilor meteorologice sau dacă doriți să îl anulați, vă puteți recupera banii cu până la 24 de ore înainte de tur.