Правила о приватности

1. Обим уговора


1.1. Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани, Исали Цд. Ангел Цаве Суите Оффице се налази на адреси Н:34, 50180 Гореме /Невсехир Турска. Овај уговор закључен између клијента и компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед специфицира услове услуге и обавезе страна.


1.2. Развој софтвера, веб дизајн, информационе, комуникационе услуге, услуге оглашавања на Интернету и штампано-визуелним медијима, који су производи компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед, подлежу одредбама овог писменог уговора између клијента и компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед. Осим ако се Цустомер и Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед у писаном облику сагласе супротно, овај уговор остаје на снази.


1.3. Производи компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед ће се заједнички називати „Услуге“ у овом уговору и неће покривати услуге које Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани пружа клијенту уз посебан писани уговор.


2.Услови уговора


2.1. Да бисте користили услуге, потребно је прихватање и одобрење уговора о услузи и услова од стране корисника.


2.2. Обрасци пријема уговора о услугама;


а-Потврда процеса прихватања представнику клијента за било коју услугу компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед


б- Потписивањем уговора послатог у оквиру уговора између Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани и клијента,


Коришћењем услуга које пружа ц-Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани; У овом случају, сматра се да је корисник прихватио и одобрио уговор о услузи од момента коришћења услуга компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед.


2.3. Ако је корисник малолетан за прихватање и одобрење уговора о услузи, ако му је забрањено примање ових услуга према законима Републике Турске или законима других земаља, укључујући и земљу у којој користи услуге, не може користити овај уговор о услугама. Уколико се ово открије, услуга коју је корисник примила од Травел Цаппадоциа Агенци се одмах прекида и Травел Цаппадоциа Агенци не може бити одговорна за губитак или штету корисника.


3.1. Као део континуираног обнављања, Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани може, по сопственом нахођењу и без претходног обавештења клијента, трајно или привремено да престане да пружа услуге или било које карактеристике у оквиру услуга корисницима. Ово је потврђено и прихваћено од стране купца. Купац, у оквиру овлашћења која су му дефинисана преко заступника купца; задржава право измене, заустављања и паузирања услуга. Клијент не мора посебно да обавести Травел Цаппадоциа Агенци када престане да користи услуге.


3.2. Без навођења разлога, Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани може блокирати приступ клијенту његовом налогу. Из тог разлога, корисник може бити спречен да приступи услугама, детаљима налога или било којим датотекама или другом садржају који се налази на његовом налогу. Ову ситуацију купац одобрава и прихвата.


3.3. Још увек није постављена горња граница за поруке које можете слати или примати путем услуга или простора за складиштење који се користи у пружању било које услуге компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед. Међутим, корисник прихвата и прихвата да Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани може поставити такве горње границе по сопственом нахођењу иу било ком тренутку. У том случају, ако се прекораче лимити које је одредила компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед, вишак ће се посебно наплатити.


3.4. У замену за услуге које пружа компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед, стопе накнаде за услуге у уплатама које изврши клијент варирају. Стопу накнаде за услугу резервише компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед. Ову ситуацију купац одобрава и прихвата.


3.5. Информације о клијентима које пружа Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани не могу се делити са другим клијентима. Ове информације чува компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед.


3.6. Свака услуга коју добије купац се оцењује према условима периода у коме је та услуга примљена. Из тог разлога, купац не може ретроактивно тражити никакво право или плаћање.


3.7. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед пружа услуге интернет оглашавања преко провајдера услуга. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед се не може сматрати одговорном за промене политике и услова услуга пружалаца услуга.


3.8. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед није у обавези да одражава промотивне буџетске производе и услуге које пружаоци рекламних услуга нуде купцима. Задржава право да га користи.


3.9. Приликом припреме огласа, за основу се узимају усмене информације које дају купци. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед није одговорна за тачност вербалних информација.


3.10. Забрањено је коришћење садржаја, текста, визуелних, анимираних и сличних садржаја које производи Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани на било ком месту без дозволе Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани.


3.11. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед није одговорна за ауторска права на садржај од стране купца.


3.12. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед није одговорна за садржај канала на којима се објављују визуелни огласи. Не преузима одговорност за контролу садржаја ових сајтова.


3.13. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед није одговорна за систем кодова који пружа провајдер услуга оглашавања, који омогућава кориснику да се рекламе више пута приказују, и у складу са тим покретање огласа.


3.14. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед није морално или материјално одговорна за било какву штету која може проистећи из било ког садржаја, софтвера или вируса на сајту оглашивача и корисницима који посећују сајт путем реклама.


3.16. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед није одговорна за било какве грешке до којих може доћи због кода који се додаје на веб локацију оглашивача како би се користиле одређене функције оглашавања или како би се огласи учинили функционалнијим и мерљивијим.


3.17. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед ће можда требати приступ корисничким налозима на релевантним сајтовима да би управљала огласима на друштвеним мрежама. Агенција Травел Цаппадоциа не сноси одговорност за губитак информација и садржаја на корисничким налозима до којих може доћи услед овог приступа.


3.18. Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани не сноси одговорност за тачност информација о плаћању које ће клијент извршити преко банке у замену за услуге које пружа Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани.


Коришћење услуга од стране корисника


4.1. Да би приступио услугама које пружа компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед, клијент ће можда морати да пружи неке информације о себи (као што су идентитет или контакт подаци) као део процеса регистрације или коришћења услуга. Клијент прихвата и изјављује да су информације о регистрацији дате компанији Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед увек потпуне, тачне и ажурне.


4.2. Клијент се обавезује и сагласан је да неће приступити или покушати приступити услугама примљеним на било који други начин осим на интерфејс и услугу извештавања коју пружа Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани, осим ако није дозвољено посебним уговором између Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани.


4.3. Корисник је сагласан и обавезује се да се неће бавити било којом активношћу која би ометала или ометала услуге које пружа компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед или сервере и мреже повезане са овим услугама.


4.4. Корисник је сагласан и обавезује се да неће репродуковати, копирати, продавати или трговати овим услугама у било коју сврху, осим ако није изричито дозвољено посебним уговором.


4.5. Клијент је искључиво одговоран за Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани и трећа лица за кршење коришћења услуга које пружа Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани и последице тога, укључујући губитак и штету коју ће Травел Цаппадоциа Агенци претрпети из овог разлога . прихвата и изјављује.


Лозинка и безбедност налога


5.1. Клијент је одговоран за поверљивост и заштиту лозинки повезаних са свим налозима које користи за приступ услугама које пружа Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани. Прихвата да је искључиво одговоран Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани за сва кретања која се дешавају под сопственим рачуном.


5.2. Чим купац схвати да је његова лозинка или налог коришћен без дозволе, дужан је да одмах обавести Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани.


Лична приватност и лични подаци


6.1. Купац прихвата коришћење његових података у складу са политиком приватности компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед.


Обим услуга


7.1. Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани. Информације као што су датотеке са подацима, писани текстови, компјутерски софтвер, музика, звучни фајлови и други звуци, фотографије, видео снимци или друге слике којима се приступа путем услуга које пружа корисник или коришћењем ових услуга од стране корисника називају се садржајем.


7.2. Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани. има право да унапред изабере садржај, прегледа, скрене пажњу на садржај, елиминише, промени, одбије или искључи из било које услуге у вези са било којом услугом коју пружа. Агенција Травел Цаппадоциа пружа клијенту непристојне, насилне, терористичке и сл., у оквиру неких услуга које сматра неопходним. Може да понуди алатке (укључујући подешавања Сигурне претраге) за уклањање непожељног садржаја као што је


7.3. Клијент је Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани. Прихвата и изјављује да је искључиво одговоран и агенцији Травел Цаппадоциа и трећим лицима за све врсте садржаја које креира, преноси или приказује .


Имовинска права


8.1. Корисник потврђује да Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани или њени даваоци лиценце поседују сва права и права интелектуалне својине у оквиру услуга (без обзира да ли су та права регистрована или не у другим земљама), и да ове услуге могу садржати неке информације које је поверљива од стране Травел Цаппадоциа Агенци и да ове информације Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани потврђује и прихвата да их не може открити без претходне писмене дозволе.


8.2. Купац има право да користи трговачко име, жиг, жиг услуге, лого, име домена и друге идентификационе карактеристике бренда Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани, као и жигове и услужне знакове других компанија и организација приликом коришћења пружених услуга. би Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани. , да не користе своје трговачке називе и логотипе на начин да стварају било какву забуну у вези са власницима или овлашћеним корисницима ових брендова, наслова или логотипа, међутим, неће уклонити никаква обавештења о власничким правима, укључујући ауторска права и жигове, поред или укључени у обим ових услуга. , сагласан је и обавезује се да га неће скривати или мењати


Лиценца компаније са ограниченом одговорношћу за Травел Цаппадоциа Агенци


9.1. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед може продати или изнајмити лиценцу за коришћење софтвера који креира као засебну услугу својим клијентима. Клијент не може пренети, дати у закуп, дати подлиценцу ова права, дати обезбеђење ових права или на други начин пренети било који део ових права, осим ако Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани не да посебну писмену дозволу.


9.2. Осим ако је Клијенту изричито дозвољено или прописано законом или му је дата посебна писмена дозвола од стране Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани; не може копирати или модификовати софтвер, креирати нова дела из овог софтвера, покушати да декодира изворни код софтвера или било који део овог кода обрнутим инжењерингом, декомпилирати или на други начин дозволити трећим странама да то учине.


9.3. Поред износа уплате, порез на додату вредност се плаћа и компанији Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед. Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани је у обавези да уплати износ ПДВ-а у финансије. Цене наведене у кампањама које спроводи компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед су цене без ПДВ-а.


Право коришћења садржаја


10.1. Корисник има ауторска и друга права на услуге које пружа, шаље или приказује путем услуга које пружа компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани. Представљањем, слањем или приказивањем садржаја, репродукцијом, прилагођавањем, модификацијом, преводом, објављивањем, јавним извођењем и приказивањем било ког садржаја који Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани пружа, или путем Услуга, клијент подноси, шаље или приказује било који садржај. даје вам трајну, неопозиву, светску, бесплатну и неексклузивну лиценцу за дистрибуцију и дистрибуцију. Једина сврха ове лиценце је да омогући агенцији Травел Цаппадоциа да приказује, дистрибуира и промовише услуге.


10.2. Купац је сагласан да наведена лиценца даје Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани право да отвори овај садржај другим компанијама, организацијама и појединцима са којима је повезан за заједничке услуге и да користи овај садржај за пружање ових услуга.


10.3. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед може да преноси и дистрибуира садржај клијента на различитим друштвеним мрежама и различитим медијима, уз предузимање неопходних техничких корака за пружање услуга оглашавања и управљања на друштвеним медијима својим корисницима. Корисник прихвата и сагласан је да ова лиценца дозвољава коришћење ове лиценце од стране компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед за ове радње.


Ажурирања софтвера


11.1. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед ажурира софтвер који се користи у различито време. Корисник је сагласан да прима ова ажурирања у оквиру пружених услуга.


Раскид корисничког односа са Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани


12.1. Клијент иницира уговор о услузи онлајн уплатама на страници безбедног плаћања или уплатама извршеним банковним трансфером. Све док корисник има активан буџет за примљену услугу, уговор о услузи остаје важећи. Када клијентов буџет за услугу коју примају истекне, уговор о услузи се суспендује. Уколико купац изврши отплату под горе наведеним условима, овај уговор постаје ажуран са његовим суспендованим налогом.


12.2. Уколико корисник жели да у потпуности раскине уговор о услузи са Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани, овај захтев мора послати у писаној форми на адресу Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани која је наведена на почетку овог уговора. Захтеви за раскид који нису поднети у писаној форми неће се разматрати.


12.3. Раскид Уговора од стране Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани;


а- У случајевима када купац прекрши било коју одредбу уговора или не постоји намера или могућност да се испоштују одредбе,


б- У случајевима када је компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед прописана законом,


ц- У случајевима када партнер компаније Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед у услугама које пружа клијенту прекине свој однос са Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани или престане да пружа услуге клијенту,


д- У случајевима када се компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед спрема да престане да пружа услуге у земљи у којој корисник борави или користи услуге,


е- У случајевима када пружање услуга клијенту од стране Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани није комерцијално одрживо за Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани.


12.4. Када овај уговор буде раскинут, сва законска права, одговорности и обавезе које су јасно назначене да клијент и компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед имају користи или су изложени током уговора или ће трајати на неодређено време неће бити погођена овим истеком и ове права, одговорности и обавезе ће се поштовати на неограничено време. наставиће.


Учинак, позиција оглашавања, продаја и повећање купаца итд. у вези са свим услугама које ће пружати Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани. На ту тему нису дате никакве гаранције.


Ограничење одговорности

14.1. Директне или индиректне штете купца које су настале или ће настати, губитак зараде, гоодвилл-а, накнада, дажбина, казни, пореза, итд., због ових штета. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед није одговорна ни за једну од њих, укључујући губитак угледа или губитак података у пословном свету.


14.2. Ослањање на потпуност, тачност или постојање огласа, или било који однос или трансакцију између оглашивача или спонзора и клијента, било које промене које Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани може да изврши у услугама или било какву коначну или привремену суспензију у пружању услуге или било које карактеристике услуга. Купац је у потпуности одговоран за штету насталу брисањем, оштећењем или немогућношћу чувања заштићених или пренетих података као резултат коришћења или путем услуга , клијент не пружи тачне податке о налогу агенцији Травел Цаппадоциа и не чува своје лозинка или детаљи налога су сигурни и поверљиви.


Политика ауторских права и жигова

15.1. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед разматра обавештења о кршењу међународног закона о интелектуалној својини и Закона о ауторским правима Републике Турске. Испитује обавештења у оквиру одређене процедуре и, ако сматра да је потребно, поништава релевантне рачуне


Огласи

16.1. Неке услуге које пружа Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани су подржане приходима од оглашавања, а огласи и промоције морају бити укључени у ове Услуге. Ови огласи могу циљати на садржај информација садржаних у услугама, питања која се постављају путем услуга и друге информације због њихове теме. Купац прихвата постављање огласа на услугама Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани, а разумевање, стил и обим огласа се мењају без посебног обавештења


Измена услова уговора

17.1. Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани може извршити измене клаузула уговора када је то потребно. Када се ове промене изврше, компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед ће учинити нову копију текста уговора доступна на својој страници. Ако клијент користи након датума промене клаузула, Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани ће сматрати ово коришћење клијента као прихватање обновљеног текста уговора


ОБАВЕШТЕЊЕ

18.1. Компанија Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед може слати обавештења клијенту е-поштом, обичном поштом или обавештења у вези са изменама уговора путем обавештења у вези са услугама.


19. СПОРОВИ

19.1. Овај уговор подлеже законима Републике Турске. Судови и службе за извршење у Измиру су овлаштени за сваки спор који може настати. По потреби, Травел Цаппадоциа Агенци Лимитед Цомпани може покренути правне радње пред судовима других земаља.

Зашто би требало да изаберете нас?

Искуство које даје набој емоција и уживање у невероватном погледу на Кападокију.

Имамо највећу мрежу флоте ВИП возила, балона на врући ваздух и сви су потпуно нови.

Бићете покривени осигурањем током обиласка балоном на врући ваздух и нормалног обиласка од почетка до краја.

За више од 10 година рада, служили смо за више од 10.000 људи из целог света.

Професионални, сертификовани и искусни водичи и пилоти и квалитетна опрема.

Употреба савремене опреме осигурава удобност и самопоуздање путника у свакој фази путовања.

Ми смо лиценцирана компанија у оквиру Удружења турских туристичких агенција број: 9497.

Ако ваша турнеја откаже због временских прилика или желите да откажете, можете да добијете свој новац назад пре турнеје до 24 сата.

Наши партнери
Блогови