Політика конфіденційності

1. Обсяг Контракту


1.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company, Isali Cd. Офіс Angel Cave Suite розташований за адресою N:34, 50180 Гереме /Невшехір, Туреччина. Цей договір, укладений між замовником та компанією Travel Cappadocia Agency Limited, визначає умови надання послуг та зобов’язання сторін.


1.2. Розробка програмного забезпечення, веб-дизайн, інформаційні, комунікаційні послуги, рекламні послуги в Інтернеті та друковані засоби масової інформації, які є продуктами Travel Cappadocia Agency Limited Company, регулюються положеннями цієї письмової угоди між клієнтом і Travel Cappadocia Agency Limited Company. Якщо Клієнт і компанія Travel Cappadocia Agency Limited письмово не домовилися про інше, ця угода залишається чинною.


1.3. Продукти Travel Cappadocia Agency Limited Company разом іменуватимуться в цій угоді як «Послуги» і не стосуватимуться послуг, які надаються Travel Cappadocia Agency Limited Company за окремим письмовим договором.


2. Умови договору


2.1. Для користування послугами необхідне прийняття та затвердження клієнтом договору про надання послуг та умов.


2.2. Бланки договору про надання послуг;


a-Підтвердження процесу прийняття представником клієнта на будь-яку послугу від Travel Cappadocia Agency Limited Company


b- Підписуючи контракт, надісланий у рамках угоди між компанією Travel Cappadocia Agency Limited Company та клієнтом,


Використовуючи послуги, які надає c-Travel Cappadocia Agency Limited Company; У цьому випадку вважається, що клієнт прийняв і погодив договір про надання послуг з моменту користування послугами Travel Cappadocia Agency Limited Company.


2.3. Якщо клієнт не досяг повноліття для прийняття та затвердження договору про надання послуг, якщо йому заборонено отримувати ці послуги відповідно до законів Турецької Республіки або законів інших країн, включаючи країну, в якій він користується послугами, він не може використовувати цей договір про надання послуг. Якщо це виявлено, послуга, отримана клієнтом від Travel Cappadocia Agency, негайно припиняється, і Travel Cappadocia Agency не несе відповідальності за втрату або пошкодження клієнта.


3.1. У рамках безперервного поновлення Travel Cappadocia Agency Limited Company може на власний розсуд і без попереднього повідомлення клієнта припинити надання послуг або будь-яких функцій у межах послуг користувачам назавжди чи тимчасово. Це підтверджується та приймається замовником. Замовник в межах повноважень, визначених йому через представника замовника; залишає за собою право вносити зміни, зупиняти та призупиняти послуги. Клієнт не повинен спеціально повідомляти Travel Cappadocia Agency, коли він припиняє користуватися послугами.


3.2. Без пояснення причини Travel Cappadocia Agency Limited Company може заблокувати доступ клієнта до його облікового запису. З цієї причини клієнт може бути позбавлений доступу до послуг, даних облікового запису або будь-яких файлів чи іншого вмісту, що міститься в його обліковому записі. Ця ситуація схвалена та прийнята замовником.


3.3. Наразі не встановлено верхню межу для повідомлень, які ви можете надсилати або отримувати за допомогою служб, або простору для зберігання, що використовується для надання будь-яких послуг Travel Cappadocia Agency Limited Company. Однак клієнт визнає та погоджується з тим, що Travel Cappadocia Agency Limited Company може встановлювати такі верхні межі на власний розсуд і в будь-який час. У такому випадку, якщо ліміти, встановлені Travel Cappadocia Agency Limited Company, будуть перевищені, сума перевищення буде стягнена окремо.


3.4. В обмін на послуги, які надає Travel Cappadocia Agency Limited Company, ставки комісії за послуги в платежах, які здійснюються клієнтом, змінюються. Розмір плати за обслуговування зарезервовано Travel Cappadocia Agency Limited Company. Ця ситуація схвалена та прийнята замовником.


3.5. Інформацію про клієнтів, надану Travel Cappadocia Agency Limited Company, не можна передавати іншим клієнтам. Ця інформація зберігається Travel Cappadocia Agency Limited Company.


3.6. Кожна послуга, отримана клієнтом, оцінюється відповідно до умов періоду, в якому ця послуга була отримана. З цієї причини клієнт не може вимагати будь-яких прав або платежів заднім числом.


3.7. Компанія Travel Cappadocia Agency Limited надає послуги інтернет-реклами через постачальників послуг. Travel Cappadocia Agency Limited Company не несе відповідальності за зміни політики та умов обслуговування постачальників послуг.


3.8. Компанія Travel Cappadocia Agency Limited не зобов'язана відображати рекламні бюджетні продукти та послуги, які пропонують клієнтам постачальники рекламних послуг. Він залишає за собою право використовувати його.


3.9. При підготовці реклами за основу береться усна інформація замовників. Travel Cappadocia Agency Limited Company не несе відповідальності за достовірність усної інформації.


3.10. Заборонено використовувати вміст, текст, візуальний, анімаційний вміст і подібний контент, створений компанією Travel Cappadocia Agency Limited Company, у будь-якому місці без дозволу компанії Travel Cappadocia Agency Limited.


3.11. Travel Cappadocia Agency Limited Company не несе відповідальності за авторські права на вміст клієнта.


3.12. Компанія Travel Cappadocia Agency Limited не несе відповідальності за вміст каналів, на яких публікується візуальна реклама. Він не несе відповідальності за контроль вмісту цих сайтів.


3.13. Travel Cappadocia Agency Limited Company не несе відповідальності за систему кодів, надану постачальником рекламних послуг, яка дозволяє повторювати показ реклами користувачеві та, відповідно, запускати рекламу.


3.14. Travel Cappadocia Agency Limited Company не несе моральної чи матеріальної відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути через будь-який вміст, програмне забезпечення чи віруси на сайті рекламодавця та користувачам, які відвідують сайт через рекламу.


3.16. Travel Cappadocia Agency Limited Company не несе відповідальності за будь-які помилки, які можуть виникнути внаслідок додавання коду на веб-сайт рекламодавця з метою використання певних рекламних функцій або для того, щоб зробити рекламу більш функціональною та вимірюваною.


3.17. Travel Cappadocia Agency Limited Company може знадобитися доступ до облікових записів користувачів на відповідних сайтах, щоб керувати рекламою в соціальних мережах. Travel Cappadocia Agency не несе відповідальності за втрату інформації та вмісту в облікових записах клієнтів, яка може статися через цей доступ.


3.18. Travel Cappadocia Agency Limited Company не несе відповідальності за точність платіжної інформації, яка буде здійснена клієнтом через банк в обмін на послуги, надані Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Використання Клієнтом Послуг


4.1. Для того, щоб отримати доступ до послуг, які надає Travel Cappadocia Agency Limited Company, клієнту, можливо, доведеться надати певну інформацію про себе (наприклад, особисті дані або контактні дані) у рамках процесу реєстрації або використання послуг. Клієнт погоджується та заявляє, що реєстраційна інформація, надана Travel Cappadocia Agency Limited Company, завжди є повною, точною та актуальною.


4.2. Клієнт зобов’язується та погоджується не мати доступу та не намагатися отримати доступ до послуг, отриманих будь-яким іншим способом, окрім інтерфейсу та служби звітності, що надаються Travel Cappadocia Agency Limited Company, якщо це не дозволено окремою угодою між Travel Cappadocia Agency Limited Company.


4.3. Клієнт погоджується та зобов’язується не брати участі в будь-якій діяльності, яка заважатиме або порушуватиме послуги, що надаються Travel Cappadocia Agency Limited Company, або сервери та мережі, пов’язані з цими послугами.


4.4. Клієнт погоджується та зобов’язується не відтворювати, копіювати, продавати або торгувати цими послугами з будь-якою метою, якщо це спеціально не дозволено окремим договором.


4.5. Клієнт несе повну відповідальність як перед компанією Travel Cappadocia Agency Limited, так і перед третіми особами за порушення правил використання послуг, що надаються компанією Travel Cappadocia Agency Limited Company, і за наслідки цього, включаючи збитки та збитки, яких зазнає Travel Cappadocia Agency Limited. . приймає і заявляє.


Безпека пароля та облікового запису


5.1. Клієнт несе відповідальність за конфіденційність і захист паролів, пов’язаних з усіма обліковими записами, які він використовує для доступу до послуг, що надаються Travel Cappadocia Agency Limited Company. Він визнає, що несе виключну відповідальність перед Travel Cappadocia Agency Limited Company за всі переміщення, які відбуваються за його власним рахунком.


5.2. Як тільки клієнт розуміє, що його пароль або обліковий запис було використано без дозволу, він зобов'язаний негайно повідомити про це Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Особиста конфіденційність і особиста інформація


6.1. Клієнт погоджується на використання його даних відповідно до політики конфіденційності Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Обсяг послуг


7.1. Товариство з обмеженою відповідальністю Travel Cappadocia Agency. Така інформація, як файли даних, письмові тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, музика, звукові файли та інші звуки, фотографії, відео та інші зображення, доступ до яких доступна за допомогою послуг, що надаються клієнтом, або через їх використання клієнтом, називається вмістом.


7.2. Товариство з обмеженою відповідальністю Travel Cappadocia Agency. має право попередньо вибирати вміст, переглядати, привертати увагу до вмісту, усувати, змінювати, відхиляти або виключати з будь-якої послуги щодо будь-якої послуги, яку він надає. Travel Cappadocia Agency надає клієнту непристойність, насильство, тероризм тощо в рамках деяких послуг, які вона вважає необхідними. Він може пропонувати інструменти (зокрема параметри SafeSearch) для видалення небажаного вмісту, наприклад


7.3. Замовником є Travel Cappadocia Agency Limited Company. Він приймає та заявляє, що несе виключну відповідальність як перед Travel Cappadocia Agency, так і перед третіми сторонами за всі види вмісту, створеного, переданого або відображеного .


Право власності


8.1. Клієнт визнає, що Travel Cappadocia Agency Limited Company або її ліцензіари володіють усіма юридичними правами та правами інтелектуальної власності в рамках послуг (незалежно від того, чи зареєстровані ці права в інших країнах чи ні), і що ці послуги можуть містити деяку інформацію, яка є конфіденційною компанією Travel Cappadocia Agency, і компанія Travel Cappadocia Agency Limited підтверджує та погоджується з тим, що вона не може розголошувати без попереднього письмового дозволу.


8.2. Клієнт має право використовувати фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування, логотип, доменне ім’я та інші ідентифікаційні ознаки бренду Travel Cappadocia Agency Limited Company, а також товарні знаки та знаки обслуговування інших компаній і організацій при використанні послуг, що надаються. від Travel Cappadocia Agency Limited Company. , не використовувати їхні торгові назви та логотипи таким чином, щоб створити плутанину щодо власників або авторизованих користувачів цих брендів, назв або логотипів, однак вони не видалятимуть жодних повідомлень про права власності, включаючи авторські права та торговельні марки, на додаток до або входять до сфери цих послуг. , погоджується та зобов'язується не приховувати та не змінювати його


Ліцензія компанії Travel Cappadocia Agency Limited


9.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company може продавати або здавати в оренду ліцензію на використання створеного програмного забезпечення як окрему послугу для своїх клієнтів. Клієнт не може передавати, здавати в оренду, субліцензувати ці права, надавати забезпечення цих прав або іншим чином передавати будь-яку частину цих прав, якщо компанія Travel Cappadocia Agency Limited не надасть спеціального письмового дозволу.


9.2. Якщо Клієнту це прямо не дозволено або не вимагається законом або не надано спеціальний письмовий дозвіл компанії Travel Cappadocia Agency Limited; не може копіювати або змінювати програмне забезпечення, створювати нові роботи з цього програмного забезпечення, намагатися декодувати вихідний код програмного забезпечення або будь-яку частину цього коду шляхом зворотного проектування, декомпілювати або іншим чином дозволяти це робити третім особам.


9.3. Крім суми платежу, податок на додану вартість також сплачується Travel Cappadocia Agency Limited Company. Компанія Travel Cappadocia Agency Limited зобов'язана сплатити суму ПДВ до фінансування. Ціни, зазначені в акціях, які проводить Travel Cappadocia Agency Limited Company, є цінами без урахування ПДВ.


Право на використання вмісту


10.1. Клієнт має авторські та інші права на послуги, які надаються, надсилаються або відображаються через послуги, що надаються Travel Cappadocia Agency Limited Company. Представляючи, надсилаючи або демонструючи вміст, відтворюючи, адаптуючи, змінюючи, перекладаючи, публікуючи, публічно показуючи та демонструючи будь-який вміст, який надає Travel Cappadocia Agency Limited Company, або через Послуги, клієнт подає, надсилає або відображає будь-який вміст. надає вам безстрокову, безвідкличну, всесвітню, безоплатну та невиключну ліцензію на розповсюдження та розповсюдження Єдиною метою цієї ліцензії є надання можливості Travel Cappadocia Agency демонструвати, поширювати та рекламувати послуги.


10.2. Клієнт погоджується, що зазначена ліцензія надає компанії Travel Cappadocia Agency Limited право відкривати цей вміст іншим компаніям, організаціям і особам, з якими він пов’язаний для спільних послуг, і використовувати цей вміст для надання цих послуг.


10.3. Travel Cappadocia Agency Limited Company може передавати та розповсюджувати вміст клієнта в різних соціальних мережах і медіа, одночасно вживаючи необхідних технічних заходів для надання послуг реклами в соціальних мережах і управління своїм користувачам. Клієнт визнає та погоджується, що ця ліцензія дозволяє використовувати цю ліцензію Travel Cappadocia Agency Limited Company для цих дій.


Оновлення програмного забезпечення


11.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company оновлює програмне забезпечення, що використовується в різний час. Клієнт погоджується отримувати ці оновлення в рамках наданих послуг.


Припинення взаємовідносин із компанією Travel Cappadocia Agency Limited


12.1. Клієнт ініціює договір про надання послуг із онлайн-платежів, здійснених на безпечній платіжній сторінці, або платежів, здійснених банківським переказом. Поки клієнт має активний бюджет на отриману послугу, договір про надання послуг залишається дійсним. Коли бюджет клієнта на отримані послуги закінчується, договір про надання послуг призупиняється. Якщо клієнт здійснює погашення згідно з вищезазначеними умовами, цей договір стає актуальним для його призупиненого облікового запису.


12.2. Якщо замовник бажає повністю розірвати договір про надання послуг з компанією Travel Cappadocia Agency Limited, він повинен надіслати цю заяву в письмовій формі на адресу ТОВ Travel Cappadocia Agency Limited, зазначену на початку цього договору. Запити на припинення, подані не в письмовій формі, розглядатися не будуть.


12.3. Розірвання Договору компанією Travel Cappadocia Agency Limited;


a- У випадках, коли будь-яке положення контракту порушується замовником або немає наміру чи можливості дотримуватися положень,


b- У випадках, коли компанія Travel Cappadocia Agency Limited вимагається законом,


c- У випадках, коли партнер компанії Travel Cappadocia Agency Limited у сфері послуг, які він надає клієнту, припиняє свої відносини з компанією Travel Cappadocia Agency Limited або припиняє надавати послуги клієнту,


d- У випадках, коли Travel Cappadocia Agency Limited Company збирається припинити надання послуг у країні, де клієнт проживає або користується послугами,


e- У випадках, коли надання послуг клієнту Travel Cappadocia Agency Limited Company не є комерційно життєздатним для Travel Cappadocia Agency Limited Company.


12.4. Після припинення дії цього контракту всі юридичні права, обов’язки та обов’язки, чітко зазначені в тому, що клієнт і Travel Cappadocia Agency Limited Company отримують вигоду або на них поширюються під час дії контракту або триватимуть протягом невизначеного періоду, не будуть вплинути на закінчення терміну дії та ці права, обов'язки та обов'язки будуть дотримуватись протягом необмеженого періоду часу. буде продовжено.


Продуктивність, позиція реклами, продажі та збільшення кількості клієнтів тощо, пов’язані з усіма послугами, які надає Travel Cappadocia Agency Limited Company. Жодних гарантій щодо цього питання не надається.


Обмеження відповідальності

14.1. Прямі чи непрямі збитки клієнта, понесені або виниклі, втрата доходів, гудвілу, зборів, мит, штрафів, податків тощо через ці збитки. Travel Cappadocia Agency Limited Company не несе відповідальності за жодні з них, включаючи втрату репутації або даних у діловому світі.


14.2. Завдання на повноту, точність чи наявність реклами, будь-які відносини чи транзакції між рекламодавцем або спонсорами та клієнтом, будь-які зміни, які Travel Cappadocia Agency Limited Company може внести в послуги, або будь-яке остаточне чи тимчасове призупинення надання послуги або будь-які функції служб. Клієнт несе повну відповідальність за збитки, спричинені видаленням, пошкодженням або неможливістю збереження даних, захищених або переданих у результаті використання чи за допомогою послуг , ненадання клієнтом правильної інформації про обліковий запис агентству Travel Cappadocia та не збереження своїх пароль або дані облікового запису безпечні та конфіденційні.


Політика щодо авторських прав і торгових марок

15.1. Компанія Travel Cappadocia Agency Limited розглядає повідомлення про порушення згідно з міжнародним законодавством про інтелектуальну власність і законом про авторське право Турецької Республіки. Він розглядає повідомлення в рамках певної процедури та, якщо вважає за необхідне, анулює відповідні облікові записи


Оголошення

16.1. Деякі послуги, що надаються компанією Travel Cappadocia Agency Limited Company, фінансуються за рахунок доходів від реклами, і реклама та рекламні акції повинні бути включені в ці Послуги. Ця реклама може бути націлена на зміст інформації, що міститься в службах, запитання, які задаються через служби, та іншу інформацію відповідно до їхньої тематики. Клієнт погоджується на розміщення реклами на послугах Travel Cappadocia Agency Limited Company, а також на зміну змісту, стилю та обсягу реклами без спеціального повідомлення


Зміна умов договору

17.1. Компанія Travel Cappadocia Agency Limited може вносити зміни до умов договору, коли це необхідно. Після внесення цих змін Travel Cappadocia Agency Limited Company опублікує нову копію тексту контракту на своїй сторінці. Якщо клієнт здійснить використання після дати зміни положень, Travel Cappadocia Agency Limited Company вважатиме таке використання замовником прийняттям оновленого тексту контракту


ПОВІДОМЛЕННЯ

18.1. Компанія Travel Cappadocia Agency Limited може надсилати повідомлення клієнту електронною поштою, звичайною поштою або повідомлення про зміни в договорі через повідомлення щодо послуг.


19. СПОРИ

19.1. Цей договір регулюється законодавством Турецької Республіки. Суди Ізміра та органи виконавчої влади уповноважені розглядати будь-які спори, які можуть виникнути. У разі необхідності Travel Cappadocia Agency Limited Company може подати позов до судів інших країн.

Чому обирають нас?

Досвід, який несе в собі насолоду від чудового виду Каппадокії та тягар емоцій.

У нас найбільший парк VIP-автомобілів, повітряних куль і абсолютно нових.

Ви матимете страховку від початку до кінця туру на повітряній кулі та звичайного туру.

За понад 10 років ми обслуговуємо понад 10 000 людей по всьому світу.

Професійні, сертифіковані та досвідчені гіди та пілоти та якісне обладнання.

Використання сучасного обладнання забезпечує комфорт і впевненість пасажирів на кожному етапі туру.

Ми є ліцензованою компанією під номером 9497 Асоціації турецьких туристичних агентств.

Якщо ваш тур скасовується через погодні умови або якщо ви хочете його скасувати, ви можете повернути гроші за 24 години до туру.

Наші партнери