Угода про продаж

Договір дистанційної купівлі-продажу

ДОГОВІР ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОДАЖУ


1. СТОРОНИ


Цю Угоду було підписано між наступними сторонами в рамках умов, викладених нижче.


'ПОКУПЕЦЬ' ; (надалі в договорі «ПОКУПЕЦЬ»)


ІМ'Я ПРІЗВИЩЕ:

АДРЕСА:


'ПРОДАЖЕЦЬ' ; (надалі в договорі - ПРОДАВЕЦЬ)


ІМ'Я ПРІЗВИЩЕ:

АДРЕСА:


Приймаючи цей договір, ПОКУПЕЦЬ заздалегідь погоджується з тим, що якщо суб’єкт договору схвалить замовлення, він буде зобов’язаний сплатити вартість замовлення та додаткові комісії, якщо такі є, такі як плата за доставку та податок, а також що його про це повідомлено.


2. ВИЗНАЧЕННЯ


При застосуванні та тлумаченні цього контракту умови, викладені нижче, виражають письмові пояснення проти них.


МІНІСТР: Міністр митниці та торгівлі,


МІНІСТЕРСТВО: Міністерство митниці та торгівлі,


ЗАКОН: Закон про захист прав споживачів № 6502,


РЕГЛАМЕНТ: Положення про дистанційні контракти (ОГ:27.11.2014/29188)


ПОСЛУГА: Предмет будь-якої споживчої операції, окрім постачання товарів, зроблених або обіцяних, що будуть зроблені в обмін на винагороду чи вигоду,


ПРОДАВЕЦЬ: компанія, яка пропонує товари споживачеві в рамках своєї комерційної чи професійної діяльності або діє від імені чи від імені постачальника,


ПОКУПЕЦЬ: фізична або юридична особа, яка набуває, використовує або отримує вигоду від товару чи послуги в комерційних чи непрофесійних цілях,


САЙТ: Веб-сайт ПРОДАВЦЯ,


ЗАМОВНИК: фізична або юридична особа, яка запитує товар або послугу через веб-сайт ПРОДАВЦЯ,


СТОРОНИ: ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ,


УГОДА: Цей договір, укладений між ПРОДАВЦЕМ і ПОКУПЦЕМ,


ТОВАР: це стосується рухомих товарів, які є предметом покупки, а також програмного забезпечення, звуку, зображення та подібних нематеріальних товарів, підготовлених для використання в електронному середовищі.


3. ПРЕДМЕТ


Цей Договір регулює права та обов’язки сторін відповідно до положень Закону № 6502 про захист прав споживачів та Положення про дистанційні договори щодо продажу та доставки товару, якість і продажна ціна якого зазначені нижче, які ПОКУПЕЦЬ замовив в електронному вигляді через сайт ПРОДАВЦЯ.


Ціни, вказані та оголошені на сайті, є розпродажними. Оголошені ціни та обіцянки дійсні, доки вони не будуть оновлені та змінені. Ціни, оголошені на певний період, дійсні до закінчення зазначеного періоду.


4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАВЦЯ


назва

Адреса

Телефон

Факс

Електронна пошта


5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОКУПЦЯ


Особа для доставки

Адреса доставки

Телефон

Факс

Електронна пошта/ім’я користувача


6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА


Ім'я/Прізвище/Посада


Адреса

Телефон

Факс

Електронна пошта/ім’я користувача


7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ/ВИРОБИ ЗА ДОГОВОРОМ


1. Основні ознаки Товару/Товару/Товарів/Послуги (тип, кількість, марка/модель, колір, номер) опубліковані на сайті ПРОДАВЦЯ. Якщо акцію організовує продавець, ви можете ознайомитися з основними характеристиками відповідного товару під час акції. Діє до дати кампанії.


7.2. Ціни, вказані та оголошені на сайті, є розпродажними. Оголошені ціни та обіцянки дійсні, доки вони не будуть оновлені та змінені. Ціни, оголошені на певний період, дійсні до закінчення зазначеного періоду.


7.3. Ціна продажу товарів або послуг, що є предметом контракту, включно з усіма податками, вказана нижче.


Опис продукту


Шматок


Ціна за одиницю


Проміжний підсумок

(з ПДВ)


Сума доставки


Всього:


Спосіб і план оплати


Адреса доставки


Особа для доставки


Платіжна адреса


Дата замовлення


дата доставки


Метод доставки


7.4. Плата за доставку, яка є вартістю доставки товару, оплачується ПОКУПЦЕМ.


8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАХУНОК


Ім'я/Прізвище/Посада


Адреса

Телефон

Факс

Електронна пошта/ім’я користувача

Доставка рахунку-фактури: під час доставки замовлення-фактури разом із замовленням на адресу рахунку-фактури.

Він буде доставлений.


9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. ПОКУПЕЦЬ приймає, заявляє та зобов'язується, що він ознайомився з попередньою інформацією про основні характеристики, ціну продажу, спосіб оплати та доставки товару, що є предметом договору, на веб-сайті ПРОДАВЦЯ, а також що він проінформований та надає необхідне підтвердження в електронне середовище. ПОКУПЦЯ; Він/вона приймає, заявляє та зобов’язується, що він/вона підтверджує Попередню інформацію в електронному середовищі, отримав адресу, яку ПРОДАВЕЦЬ надає ПОКУПЦЮ перед укладенням дистанційного договору купівлі-продажу, основні характеристики замовлених продуктів, точна та повна інформація про ціну продуктів, включаючи податки, інформацію про оплату та доставку.


9.2. Кожен товар, що є предметом договору, доставляється особі та/або організації за адресою, вказаною ПОКУПЦЕМ або ПОКУПЦЕМ, у термін, зазначений у розділі попередньої інформації на сайті, в залежності від відстані від місця проживання ПОКУПЦЯ, за умови що він не перевищує встановлений законом термін у 30 днів. Якщо товар не може бути доставлений ПОКУПЦЮ протягом цього терміну, ПОКУПЕЦЬ залишає за собою право розірвати договір.


9.3. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується поставити продукт, який є предметом договору, повністю, відповідно до кваліфікації, зазначеної в замовленні, а також гарантійних документів, посібників користувача, якщо такі є, а також інформації та документів, необхідних для роботи, без будь-яких видів дефекти, відповідно до вимог законодавства, в надійному, стандартному Приймає, декларує та зобов'язується виконувати роботу відповідно до принципів точності та чесності, підтримувати та підвищувати якість обслуговування, виявляти необхідну ретельність та уважність під час виконання роботи, діяти виважено та передбачливо.


9.4. ПРОДАВЕЦЬ може поставити інший продукт однакової якості та ціни, повідомивши про це ПОКУПЦЯ та отримавши його чітку згоду, до закінчення терміну дії договірних зобов’язань.


9.5. ПРОДАВЕЦЬ приймає, заявляє та зобов'язується, що у разі неможливості виконання товару або послуги, що є предметом замовлення, він письмово повідомить споживача протягом 3 днів з моменту дізнання про цю ситуацію та поверне ПОКУПЦЮ загальну вартість протягом 14 днів.


9.6. ПОКУПЕЦЬ приймає, заявляє та зобов’язується, що він/вона підтвердить цю Угоду в електронному вигляді для доставки продукту, що є предметом контракту, і що, якщо ціна контрактного продукту не буде сплачена з будь-якої причини та/або буде анульована в банківських документах, зобов'язання ПРОДАВЦЯ поставити договірний продукт припиняється.


9.7. Після доставки товару, що є предметом договору, особі та/або організації за адресою, вказаною ПОКУПЦЕМ або ПОКУПЦЕМ, в результаті недобросовісного використання кредитної картки ПОКУПЦЯ неавторизованими особами, якщо ціна товару за умови договору не виплачується ПРОДАВЦЮ відповідним банком чи фінансовою установою. Він приймає, заявляє та зобов’язується повернути його ПРОДАВЦЮ протягом 3 днів за рахунок ПРОДАВЦЯ для доставки.


9.8. ПРОДАВЕЦЬ приймає, заявляє та зобов'язується повідомити ПОКУПЦЯ, якщо товар, що є предметом договору, не може бути доставлений у встановлений термін через форс-мажорні ситуації, які розвиваються поза волею сторін, є непередбачуваними та перешкоджають та / або затримують виконання умов зобов'язання сторін. ПОКУПЕЦЬ також має право вимагати від ПРОДАВЦЯ скасування замовлення, заміни продукту, що є предметом договору, на його прецедент, якщо такий є, та/або відстрочення терміну доставки до усунення перешкоди. У разі скасування замовлення ПОКУПЦЕМ сума товару оплачується йому готівкою і в повному обсязі протягом 14 днів у розрахунках, здійснених ПОКУПЦЕМ готівкою. При оплаті ПОКУПЦЕМ кредитною карткою сума товару повертається у відповідний банк протягом 14 днів після скасування замовлення ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЦЕВІ може знадобитися в середньому від 2 до 3 тижнів, щоб відобразити суму, повернуту ПРОДАВЦЕМ на кредитну картку, на рахунок ПОКУПЦЯ банком. приймає, заявляє та зобов'язується, що не може нести відповідальності.


9.9. Адреса ПРОДАВЦЯ, адреса електронної пошти, номери стаціонарного та мобільного телефонів та інша контактна інформація, зазначена ПОКУПЦЕМ у реєстраційній формі на сайті або оновлена ним пізніше, за допомогою листа, електронної пошти, SMS, телефонного дзвінка та іншими способами, комунікація, маркетинг, сповіщення та має право звертатися до ПОКУПЦЯ для інших цілей. Приймаючи цей договір, ПОКУПЕЦЬ приймає та заявляє, що ПРОДАВЕЦЬ може брати участь у вищезазначеній комунікаційній діяльності.


9.10. ПОКУПЕЦЬ повинен перевірити договірні товари/послуги перед їх отриманням; пом'ята, зламана, порвана упаковка тощо. пошкоджені та дефектні товари/послуги не будуть отримані від вантажної компанії. Отримані товари/послуги вважаються непошкодженими та цілими. Відповідальність за ретельний захист товарів/послуг після доставки належить ПОКУПЦЮ. Якщо має бути використано право відмови, товари/послуги не повинні використовуватися. Рахунок необхідно повернути


9.11. Якщо ПОКУПЕЦЬ і власник кредитної картки, використаної під час замовлення, не є однією особою, або якщо виявлено вразливість безпеки стосовно кредитної картки, яка використовується в замовленні, до того, як продукт буде доставлено ПОКУПЦЮ, ПРОДАВЕЦЬ повинен надати особу та зв’язатися з ним. дані власника кредитної картки, виписка за попередній місяць кредитної картки, використаної в замовленні. або вимагати від ПОКУПЦЯ надати лист від банку власника картки про те, що кредитна картка належить йому. Замовлення буде заморожено, доки ПОКУПЕЦЬ не надасть інформацію/документи, що є предметом запиту, і якщо вищезазначені вимоги не будуть виконані протягом 24 годин, ПРОДАВЕЦЬ має право скасувати замовлення.


9.12. ПОКУПЕЦЬ заявляє та зобов'язується, що особиста та інша інформація, надана під час підписки на веб-сайт, який належить ПРОДАВЦЮ, є правдивою, і що ПРОДАВЕЦЬ негайно відшкодує всі збитки, готівкою та заздалегідь, після першого повідомлення ПРОДАВЦЯ.


9.13. ПОКУПЕЦЬ приймає і зобов'язується з самого початку дотримуватися положень правових норм і не порушувати їх при використанні веб-сайту ПРОДАВЦЯ. В іншому випадку всі юридичні та штрафні зобов'язання, які можуть виникнути, пов'язують ПОКУПЦЯ повністю та виключно.


9.14. ПОКУПЕЦЬ не використовує сайт ПРОДАВЦЯ в будь-який спосіб для порушення громадського порядку, суспільної моралі. Проти закону, у спосіб, який заважає та турбує інших, з протиправною метою, у спосіб, який порушує матеріальні та моральні права інших. Крім того, учасник не може брати участь у діяльності (спам, віруси, трояни тощо), яка перешкоджає або ускладнює іншим використання послуг.


9.15. На веб-сайті ПРОДАВЦЯ можуть розміщуватися посилання на інші веб-сайти та/або інший вміст, який не контролюється ПРОДАВЦЕМ і/або належить іншим третім особам та/або ними керує. Ці посилання надаються з метою полегшення орієнтації ПОКУПЦЯ та не підтримують жодного веб-сайту чи особи, яка керує цим сайтом, і не є жодною гарантією щодо інформації, що міститься на веб-сайті, на який посилаються.


9.16. Учасник, який порушує одну або більше статей, перелічених у цьому контракті, нестиме особисту та кримінальну відповідальність за це порушення та звільнить ПРОДАВЦЯ від юридичних та кримінальних наслідків цих порушень. Крім того; У випадку, якщо інцидент передано в правове поле через це порушення, ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право вимагати компенсацію від учасника через недотримання договору про членство.


10. ПРАВО НА ВІДМІН


10.1. ПОКУПЕЦЬ; У випадку, якщо дистанційний договір пов'язаний з продажем товару, самого продукту або особи/організації за вказаною адресою, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту доставки, за умови повідомлення ПРОДАВЦЯ, він може скористатися своїм правом відмовитися від договору, відмовившись від товару, не беручи на себе будь-якої юридичної чи кримінальної відповідальності та без пояснення причини. У дистанційних договорах про надання послуг цей строк починається з дати підписання договору. До закінчення терміну дії права на відмову, право на відмову не може бути реалізоване в договорах про надання послуг, якщо надання послуги розпочато зі згоди споживача. Витрати, пов'язані з використанням права відмови, належать ПРОДАВЦЮ. Приймаючи цю угоду, ПОКУПЕЦЬ заздалегідь погоджується з тим, що він був проінформований про право на відмову.


10.2. Щоб скористатися правом на відмову, необхідно надіслати ПРОДАВЦЮ письмове повідомлення рекомендованим листом, факсом або електронною поштою протягом 14 (чотирнадцяти) днів, і продукт не повинен використовуватися в рамках положень «Продукти». щодо яких Право на відмову не може бути реалізоване», регулюється цим контрактом. Якщо це право реалізується,


a) Рахунок-фактура товару, який доставляється третій особі або ПОКУПЦЮ, (Якщо рахунок-фактура товару, який повертається, є корпоративним, його необхідно надіслати разом із рахунком-фактурою, виданим установою при поверненні. Замовляйте повернення, рахунки-фактури якого виданий від імені установ, не може бути заповнений, якщо не буде видано РАХУНОК НА ПОВЕРНЕННЯ.)


б) Форма повернення,


c) Продукти, що підлягають поверненню, повинні бути доставлені в комплекті та непошкодженими разом із коробкою, упаковкою та стандартними аксесуарами, якщо такі є.


d) ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний повернути ПОКУПЦЕВІ загальну вартість і документи, які призвели до заборгованості ПОКУПЦЯ, протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення про відмову, а також повернути товар протягом 20 днів.


д) У разі зниження вартості товару з вини ПОКУПЦЯ або якщо повернення стає неможливим, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний відшкодувати збитки ПРОДАВЦЮ в розмірі його вини. Однак ПОКУПЕЦЬ не несе відповідальності за зміни та погіршення, які виникли внаслідок належного використання товарів або продуктів протягом періоду права відмови.


f) У разі зниження суми ліміту кампанії, встановленого ПРОДАВЦЕМ через використання права на відмову, сума знижки, використана в рамках кампанії, скасовується.


11. ПРОДУКТИ, ЯКИМИ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ З ПРАВОМ ВИЛУЧЕННЯ


Нижня білизна, купальники та бікіні, матеріали для макіяжу, одноразові вироби, товари, які можуть швидко зіпсуватися або термін придатності яких закінчився, які виготовлені відповідно до запиту ПОКУПЦЯ або явно особистих потреб і не підлягають поверненню, доставляються ПОКУПЦЮ. Товари, непридатні для здоров’я та гігієни, підлягають поверненню, якщо їх упаковка була відкрита ПОКУПЦЕМ після доставки, продукти, які змішані з іншими продуктами після доставки та не можуть бути відокремлені через їх характер, товари, пов’язані з періодичними виданнями, такими як газети та журнали, не підлягають поверненню, за винятком тих, що надаються згідно з угодою про передплату, Послуги, що миттєво виконуються в електронному вигляді, або нематеріальні блага, що миттєво доставляються споживачеві, а також аудіо- чи відеозаписи, книги, цифровий вміст, програмне забезпечення, пристрої для запису та зберігання даних, комп’ютерні витратні матеріали відповідно до Положення, якщо їх упаковка була відкрита ПОКУПЦЕМ. Крім того, до закінчення терміну дії права на відмову не можна скористатися правом на відмову щодо послуг, які були розпочаті за згодою споживача, згідно з Регламентом.


Щоб повернути косметику та засоби особистої гігієни, нижню білизну, купальники, бікіні, книги, програмне забезпечення та програми для відтворення, DVD, VCD, компакт-диски та касети, а також канцелярські витратні матеріали (тонер, картридж, стрічку тощо), їх пакети нерозкритий, неперевірений, цілий. і невикористаний потрібний ель.


12. ВИПАДОК З ВІДСТРОЧЕНИМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ НАСЛІДКАМИ


ПОКУПЕЦЬ приймає, заявляє та зобов’язується сплачувати відсотки в рамках договору кредитної картки між банком-держателем картки та банком та нести відповідальність перед банком у разі невиконання зобов’язань у разі здійснення платіжних операцій за допомогою кредиту. картку. У цьому випадку відповідний банк може звернутися до суду; може вимагати від ПОКУПЦЯ компенсацію витрат і гонорарів адвоката, і в будь-якому випадку, якщо ПОКУПЕЦЬ не виконує зобов'язання через свій борг, ПОКУПЕЦЬ приймає, заявляє та зобов'язується, що він сплатить шкоду та збитки, понесені ПРОДАВЦЕМ через затримку виконання боргу.


13. КОМПЕТЕНТНИЙ СУД


Скарги та заперечення у спорах, що виникають із цього договору, подаються до арбітражного суду або суду з питань захисту прав споживачів за місцем проживання споживача або за місцем здійснення споживчої операції в межах грошових обмежень, визначених законодавством, наведеним нижче. Інформація про грошовий ліміт наведена нижче:


Чинний з 28/05/2014:


a) Районним споживчим арбітражним комітетам у спорах, вартість яких менше 2 000,00 (дві тисячі) TL, відповідно до статті 68 Закону № 6502 про захист прав споживачів,


b) Провінційні споживчі арбітражні комітети у спорах, вартість яких не перевищує 3 000,00 (три тисячі) TL,


c) У провінціях зі статусом метрополії заявки подаються до провінційних споживчих арбітражних комітетів у спорах на суму від 2 000 00 (двох тисяч) TL до 3 000 00 (трьох тисяч) TL.

Ця Угода укладена в комерційних цілях


14. ВИКОНАННЯ


Коли ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату замовлення, розміщеного на Сайті, вважається, що він прийняв усі умови цього договору. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний вжити необхідних програмних заходів для отримання підтвердження того, що цей договір був прочитаний і прийнятий ПОКУПЦЕМ на сайті до виконання замовлення.


ПРОДАЖЕЦЬ:


ПОКУПЕЦЬ:


ДАТА:

Чому обирають нас?

Досвід, який несе в собі насолоду від чудового виду Каппадокії та тягар емоцій.

У нас найбільший парк VIP-автомобілів, повітряних куль і абсолютно нових.

Ви матимете страховку від початку до кінця туру на повітряній кулі та звичайного туру.

За понад 10 років ми обслуговуємо понад 10 000 людей по всьому світу.

Професійні, сертифіковані та досвідчені гіди та пілоти та якісне обладнання.

Використання сучасного обладнання забезпечує комфорт і впевненість пасажирів на кожному етапі туру.

Ми є ліцензованою компанією під номером 9497 Асоціації турецьких туристичних агентств.

Якщо ваш тур скасовується через погодні умови або якщо ви хочете його скасувати, ви можете повернути гроші за 24 години до туру.

Наші партнери
Air Cappadocia
Angel Cave Suit
Universal Balloon
Viator
Garanti
Anatolion Balloon
Kapadokya Balloons
Urgup Balloons
Atmosfer Balloons
T.H.K
Rainbow Balloons
Sultan Balloons
Turkey Ballons
Flower Balloons
Guvercin Balloons
Istanbul Balloons