Συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ


1. ΚΟΜΜΑΤΑ


Η παρούσα Συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ των ακόλουθων μερών στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω.


'ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ' ; (εφεξής «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» στη σύμβαση)


ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:


'ΠΩΛΗΤΗΣ' ; (εφεξής «ΠΩΛΗΤΗΣ» στη σύμβαση)


ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:


Με την αποδοχή αυτής της σύμβασης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται εκ των προτέρων ότι εάν το αντικείμενο της σύμβασης εγκρίνει την παραγγελία, θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το τίμημα της παραγγελίας και τις πρόσθετες χρεώσεις, εάν υπάρχουν, όπως τέλη αποστολής και φόρους, και ότι έχει ενημερωθεί σχετικά.


2. ΟΡΙΣΜΟΙ


Κατά την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, οι όροι που γράφονται παρακάτω θα εκφράζουν τις γραπτές εξηγήσεις εναντίον τους.


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπουργός Τελωνείων και Εμπορίου,


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Υπουργείο Τελωνείων και Εμπορίου,


ΝΟΜΟΣ: Νόμος για την προστασία των καταναλωτών αρ. 6502,


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Κανονισμός εξ αποστάσεως συμβάσεων (ΦΕΚ:27.11.2014/29188)


ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Το αντικείμενο οποιασδήποτε συναλλαγής καταναλωτή εκτός από την προμήθεια αγαθών που πραγματοποιείται ή υπόσχεται ότι θα γίνει έναντι αμοιβής ή οφέλους,


ΠΩΛΗΤΗΣ: Η εταιρεία που προσφέρει αγαθά στον καταναλωτή στο πλαίσιο των εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων της ή ενεργεί για λογαριασμό ή για λογαριασμό του προμηθευτή,


ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά, χρησιμοποιεί ή επωφελείται από ένα αγαθό ή μια υπηρεσία για εμπορικούς ή μη επαγγελματικούς σκοπούς,


ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: Ο ιστότοπος του ΠΩΛΗΤΗ,


ΠΕΛΑΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητά ένα αγαθό ή μια υπηρεσία μέσω του ιστότοπου του ΠΩΛΗΤΗ,


ΜΕΡΗ: ΠΩΛΗΤΗΣ και ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ,


ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Αυτή η σύμβαση συνήφθη μεταξύ του ΠΩΛΗΤΗ και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ,


ΑΓΑΘΑ: Αναφέρεται στα κινητά αγαθά που αποτελούν αντικείμενο αγορών και στο λογισμικό, τον ήχο, την εικόνα και παρόμοια άυλα αγαθά που προετοιμάζονται για χρήση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.


3. ΘΕΜΑ


Η παρούσα Συμφωνία ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. καθορίζονται παρακάτω, τα οποία ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει παραγγείλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΠΩΛΗΤΗ.


Οι τιμές που αναγράφονται και ανακοινώνονται στον ιστότοπο είναι τιμές πώλησης. Οι διαφημιζόμενες τιμές και οι υποσχέσεις ισχύουν μέχρι να ενημερωθούν και να αλλάξουν. Οι τιμές που ανακοινώνονται για ένα χρονικό διάστημα ισχύουν μέχρι το τέλος της καθορισμένης περιόδου.


4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΩΛΗΤΗ


τίτλος

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Φαξ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ


Άτομο που θα παραδοθεί

Διεύθυνση παράδοσης

Τηλέφωνο

Φαξ

Email/όνομα χρήστη


6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΤΟΜΟΥ


Όνομα/Επώνυμο/Τίτλος


Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Φαξ

Email/όνομα χρήστη


7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


1. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Αγαθού/Προϊόντος/Προϊόντα/Υπηρεσίας (τύπος, ποσότητα, μάρκα/μοντέλο, χρώμα, αριθμός) δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΠΩΛΗΤΗ. Εάν η καμπάνια οργανώνεται από τον πωλητή, μπορείτε να εξετάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του σχετικού προϊόντος κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Ισχύει μέχρι την ημερομηνία της καμπάνιας.


7.2. Οι τιμές που αναγράφονται και ανακοινώνονται στον ιστότοπο είναι τιμές πώλησης. Οι διαφημιζόμενες τιμές και οι υποσχέσεις ισχύουν μέχρι να ενημερωθούν και να αλλάξουν. Οι τιμές που ανακοινώνονται για ένα χρονικό διάστημα ισχύουν μέχρι το τέλος της καθορισμένης περιόδου.


7.3. Η τιμή πώλησης των αγαθών ή των υπηρεσιών που υπόκεινται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, φαίνεται παρακάτω.


Περιγραφή προϊόντος


Κομμάτι


Τιμή μονάδας


ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)


Ποσό αποστολής


Σύνολο :


Τρόπος και σχέδιο πληρωμής


Διεύθυνση παράδοσης


Άτομο που θα παραδοθεί


Διεύθυνση χρέωσης


Ημερομηνία παραγγελίας


ημερομηνία παράδοσης


Τρόπος παράδοσης


7.4. Το κόστος αποστολής, που είναι το κόστος αποστολής του προϊόντος, θα πληρωθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.


8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ


Όνομα/Επώνυμο/Τίτλος


Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Φαξ

Email/όνομα χρήστη

Παράδοση τιμολογίου: Κατά την παράδοση της παραγγελίας τιμολογίου, στη διεύθυνση τιμολογίου μαζί με την παραγγελία.

Θα παραδοθεί.


9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


9.1. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και δεσμεύεται ότι έχει διαβάσει τις προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά, την τιμή πώλησης, τον τρόπο πληρωμής και την παράδοση του προϊόντος που υπόκειται στη σύμβαση στον ιστότοπο του ΠΩΛΗΤΗ και ότι είναι ενημερωμένος και δίνει την απαραίτητη επιβεβαίωση στο το ηλεκτρονικό περιβάλλον. ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ? Αποδέχεται, δηλώνει και αναλαμβάνει ότι επιβεβαιώνει τις Προκαταρκτικές Πληροφορίες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, έχει λάβει τη διεύθυνση που θα δώσει ο ΠΩΛΗΤΗΣ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, τα βασικά χαρακτηριστικά των παραγγελθέντων προϊόντων, την τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, των πληροφοριών πληρωμής και παράδοσης με ακρίβεια και πλήρη ακρίβεια.


9.2. Κάθε προϊόν που υπόκειται στη σύμβαση παραδίδεται στο πρόσωπο ή/και στον οργανισμό στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ενότητα προκαταρκτικών πληροφοριών του ιστότοπου, ανάλογα με την απόσταση από τον τόπο κατοικίας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. ότι δεν υπερβαίνει τη νόμιμη προθεσμία των 30 ημερών. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να παραδοθεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός αυτής της περιόδου, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.


9.3. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει να παραδώσει πλήρως το προϊόν που υπόκειται στη σύμβαση, σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στην παραγγελία και με τα έγγραφα εγγύησης, τα εγχειρίδια χρήσης, εάν υπάρχουν, και τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται από την εργασία, χωρίς κάθε είδους ελαττώματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομικής νομοθεσίας, σε ένα σταθερό, πρότυπο Αποδέχεται, δηλώνει και αναλαμβάνει να εκτελέσει την εργασία σύμφωνα με τις αρχές της ακρίβειας και της εντιμότητας, να διατηρήσει και να αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών, να δείξει την απαραίτητη φροντίδα και προσοχή κατά την εκτέλεση του έργου, να ενεργεί με σύνεση και προνοητικότητα.


9.4. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να προμηθεύσει διαφορετικό προϊόν ίσης ποιότητας και τιμής, ενημερώνοντας τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και λαμβάνοντας τη ρητή έγκρισή του, πριν λήξει η συμβατική υποχρέωση εκτέλεσης.


9.5. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και δεσμεύεται ότι εάν είναι αδύνατη η εκπλήρωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που υπόκειται στην παραγγελία, θα ειδοποιήσει εγγράφως τον καταναλωτή εντός 3 ημερών από την ημερομηνία που μαθαίνει αυτή την κατάσταση και θα επιστρέψει τη συνολική τιμή στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 14 ημέρες.


9.6. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και δεσμεύεται ότι θα επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά την παρούσα Συμφωνία για την παράδοση του προϊόντος που υπόκειται στη σύμβαση και ότι εάν η τιμή του συμβατικού προϊόντος δεν καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο ή/και ακυρωθεί στα τραπεζικά αρχεία, η υποχρέωση του ΠΩΛΗΤΗ να παραδώσει το συμβατικό προϊόν θα λήξει.


9.7. Μετά την παράδοση του προϊόντος που υπόκειται στη σύμβαση στο πρόσωπο ή/και οργανισμό στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ή ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ως αποτέλεσμα της αθέμιτης χρήσης της πιστωτικής κάρτας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, εάν η τιμή του προϊόντος βάσει της σύμβασης δεν καταβάλλεται στον ΠΩΛΗΤΗ από την οικεία τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αποδέχεται, δηλώνει και αναλαμβάνει ότι θα το επιστρέψει στον ΠΩΛΗΤΗ εντός 3 ημερών με έξοδα του ΠΩΛΗΤΗ για την αποστολή.


9.8. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και αναλαμβάνει να ενημερώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εάν το προϊόν που υπόκειται στη σύμβαση δεν μπορεί να παραδοθεί εγκαίρως λόγω καταστάσεων ανωτέρας βίας που εξελίσσονται πέρα από τη βούληση των μερών, είναι απρόβλεπτες και εμποδίζουν ή/και καθυστερούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεις των μερών. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ΠΩΛΗΤΗ την ακύρωση της παραγγελίας, την αντικατάσταση του προϊόντος που υπόκειται στη σύμβαση με το προηγούμενο, εάν υπάρχει, ή/και την καθυστέρηση της περιόδου παράδοσης μέχρι να αρθεί το εμπόδιο. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, το ποσό του προϊόντος καταβάλλεται σε αυτόν μετρητοίς και ολοσχερώς εντός 14 ημερών στις πληρωμές που πραγματοποιεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ με μετρητά. Στις πληρωμές που πραγματοποιεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ με πιστωτική κάρτα, το ποσό του προϊόντος επιστρέφεται στην οικεία τράπεζα εντός 14 ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να χρειαστεί 2 έως 3 εβδομάδες κατά μέσο όρο για να αντικατοπτρίσει το ποσό που επιστράφηκε στην πιστωτική κάρτα από τον ΠΩΛΗΤΗ στον λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την τράπεζα. αποδέχεται, δηλώνει και αναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη.


9.9. Η διεύθυνση του ΠΩΛΗΤΗ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι γραμμές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στη φόρμα εγγραφής στον ιστότοπο ή ενημερώνονται αργότερα από αυτόν, μέσω επιστολής, e-mail, SMS, τηλεφωνικών κλήσεων και άλλων μέσων, επικοινωνία, μάρκετινγκ, ειδοποίηση και έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για άλλους σκοπούς. Με την αποδοχή αυτής της σύμβασης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται και δηλώνει ότι ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να συμμετάσχει στις προαναφερόμενες επικοινωνιακές δραστηριότητες.


9.10. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα επιθεωρήσει τα συμβατικά αγαθά/υπηρεσίες πριν τα παραλάβει. σπασμένα, σπασμένα, σκισμένα συσκευασία κ.λπ. κατεστραμμένα και ελαττωματικά αγαθά/υπηρεσίες δεν θα παραληφθούν από την εταιρεία φορτίου. Τα παραλαμβανόμενα αγαθά/υπηρεσίες θα θεωρούνται άθικτα και άθικτα. Η ευθύνη της προσεκτικής προστασίας των αγαθών/υπηρεσιών μετά την παράδοση ανήκει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, τα αγαθά/υπηρεσίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Το τιμολόγιο πρέπει να επιστραφεί


9.11. Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγγελία δεν είναι το ίδιο πρόσωπο ή εάν εντοπιστεί ευπάθεια ασφαλείας σχετικά με την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε στην παραγγελία πριν από την παράδοση του προϊόντος στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα παράσχει την ταυτότητα και την επικοινωνία στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας, τη δήλωση του προηγούμενου μήνα της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε στην παραγγελία. ή να ζητήσει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να υποβάλει επιστολή από την τράπεζα του κατόχου της κάρτας που να δηλώνει ότι η πιστωτική κάρτα ανήκει σε αυτόν. Η παραγγελία θα παγώσει έως ότου ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παράσχει τις πληροφορίες/έγγραφα που υπόκεινται στο αίτημα και εάν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις δεν ικανοποιηθούν εντός 24 ωρών, ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία.


9.12. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει και δεσμεύεται ότι τα προσωπικά και άλλα στοιχεία που παρέχονται κατά την εγγραφή στον ιστότοπο που ανήκει στον ΠΩΛΗΤΗ είναι αληθή και ότι ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα αποζημιώσει αμέσως όλες τις ζημιές, σε μετρητά και εκ των προτέρων, με την πρώτη ειδοποίηση του ΠΩΛΗΤΗ.


9.13. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται και αναλαμβάνει εξαρχής να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των νομικών ρυθμίσεων και να μην τις παραβιάζει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του ΠΩΛΗΤΗ. Διαφορετικά, όλες οι νομικές και ποινικές ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν θα δεσμεύουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ πλήρως και αποκλειστικά.


9.14. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν χρησιμοποιεί με κανέναν τρόπο τον ιστότοπο του ΠΩΛΗΤΗ για να διαταράξει τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ηθική. Ενάντια στο νόμο, με τρόπο που ενοχλεί και παρενοχλεί άλλους, για παράνομο σκοπό, με τρόπο που προσβάλλει τα υλικά και ηθικά δικαιώματα των άλλων. Επιπλέον, το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες (spam, ιοί, δούρειος ίππος κ.λπ.) που εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τη χρήση των υπηρεσιών από άλλους.


9.15. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους ή/και άλλο περιεχόμενο που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΠΩΛΗΤΗ και/ή ανήκουν ή/και λειτουργούν από άλλα τρίτα μέρη μπορούν να παρέχονται μέσω του ιστότοπου του ΠΩΛΗΤΗ. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται με σκοπό την παροχή ευκολίας προσανατολισμού στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και δεν υποστηρίζουν κανέναν ιστότοπο ή το πρόσωπο που διαχειρίζεται αυτόν τον ιστότοπο και δεν αποτελούν εγγύηση για τις πληροφορίες που περιέχονται στον συνδεδεμένο ιστότοπο.


9.16. Το μέλος που παραβιάζει ένα ή περισσότερα από τα άρθρα που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση θα είναι προσωπικά και ποινικά υπεύθυνο για αυτήν την παράβαση και θα κρατήσει τον ΠΩΛΗΤΗ απαλλαγμένο από τις νομικές και ποινικές συνέπειες αυτών των παραβιάσεων. Εξάλλου; Σε περίπτωση που το περιστατικό παραπεμφθεί στο νομικό πεδίο λόγω αυτής της παράβασης, ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση έναντι του μέλους λόγω μη συμμόρφωσης με τη συμφωνία μέλους.


10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ


10.1. ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ; Σε περίπτωση που η εξ αποστάσεως σύμβαση σχετίζεται με την πώληση αγαθών, του ίδιου του προϊόντος ή του προσώπου/οργανισμού στην αναγραφόμενη διεύθυνση, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, με την προϋπόθεση να ειδοποιήσει τον ΠΩΛΗΤΗ, μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση απορρίπτοντας τα αγαθά χωρίς να αναλαμβάνει καμία νομική ή ποινική ευθύνη και χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο. Στις εξ αποστάσεως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η περίοδος αυτή αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Πριν από τη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπου η παροχή της υπηρεσίας έχει ξεκινήσει με την έγκριση του καταναλωτή. Τα έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ανήκουν στον ΠΩΛΗΤΗ. Με την αποδοχή αυτής της σύμβασης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται εκ των προτέρων ότι έχει ενημερωθεί για το δικαίωμα υπαναχώρησης.


10.2. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πρέπει να δοθεί γραπτή ειδοποίηση στον ΠΩΛΗΤΗ με συστημένη επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών και το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων των «Προϊόντων για τα οποία δεν μπορεί να ασκηθεί το Δικαίωμα Υπαναχώρησης» ρυθμίζεται στην παρούσα σύμβαση. Εάν το δικαίωμα αυτό ασκηθεί,


α) Το τιμολόγιο του προϊόντος που παραδόθηκε στο 3ο άτομο ή στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, (Εάν το τιμολόγιο του προς επιστροφή προϊόντος είναι εταιρικό, θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με το τιμολόγιο επιστροφής που εκδόθηκε από το ίδρυμα κατά την επιστροφή του. Επιστρέφει παραγγελία των οποίων τα τιμολόγια είναι που εκδίδεται για λογαριασμό των ιδρυμάτων δεν μπορεί να συμπληρωθεί εάν δεν εκδοθεί ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.)


β) Έντυπο επιστροφής,


γ) Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να παραδίδονται πλήρη και άθικτα, μαζί με το κουτί, τη συσκευασία και τα τυποποιημένα αξεσουάρ, εάν υπάρχουν.


δ) Ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό τίμημα και τα έγγραφα που θέτουν υπό οφειλή τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης υπαναχώρησης και να επιστρέψει τα εμπορεύματα εντός 20 ημερών.


ε) Σε περίπτωση μείωσης της αξίας των εμπορευμάτων με υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή εάν η επιστροφή καταστεί αδύνατη, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να αποζημιώσει τις ζημίες του ΠΩΛΗΤΗ κατά το ποσοστό υπαιτιότητάς του. Ωστόσο, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν ευθύνεται για τις αλλαγές και τις φθορές που προκύπτουν λόγω της ορθής χρήσης των αγαθών ή των προϊόντων εντός της περιόδου του δικαιώματος υπαναχώρησης.


στ) Σε περίπτωση πτώσης κάτω από το ποσό του ορίου καμπάνιας που έχει ορίσει ο ΠΩΛΗΤΗΣ λόγω άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το ποσό έκπτωσης που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της καμπάνιας ακυρώνεται.


11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ


Εσώρουχα, μαγιό και παντελόνια μπικίνι, υλικά μακιγιάζ, προϊόντα μιας χρήσης, προϊόντα που κινδυνεύουν να χαλάσουν γρήγορα ή που είναι πιθανό να λήξουν, τα οποία προετοιμάζονται σύμφωνα με το αίτημα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή σαφώς προσωπικές ανάγκες και δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, παραδίδονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Προϊόντα που είναι ακατάλληλα για την υγεία και την υγιεινή να επιστρέφονται εάν η συσκευασία τους ανοιχτεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μετά την παράδοση, προϊόντα που αναμειγνύονται με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση και δεν μπορούν να διαχωριστούν λόγω της φύσης τους, Προϊόντα που σχετίζονται με περιοδικά όπως εφημερίδες και περιοδικά, εκτός από αυτά που προβλέπονται από τη σύμβαση συνδρομής, δεν επιστρέφονται ηλεκτρονικά άμεσα εκτελούμενες υπηρεσίες ή άυλα αγαθά που παραδίδονται άμεσα στον καταναλωτή, καθώς και εγγραφές ήχου ή βίντεο, βιβλία, ψηφιακό περιεχόμενο, προγράμματα λογισμικού, συσκευές εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, αναλώσιμα υπολογιστών. σύμφωνα με τον Κανονισμό εάν η συσκευασία τους έχει ανοιχτεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επιπλέον, πριν από τη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης, δεν είναι δυνατή η χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης για τις υπηρεσίες που έχουν ξεκινήσει με την έγκριση του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό.


Για να επιστραφούν καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής περιποίησης, εσώρουχα, μαγιό, μπικίνι, βιβλία, αναπαραγώγιμα λογισμικά και προγράμματα, DVD, VCD, CD και κασέτες και αναλώσιμα χαρτικά (γραφίτης, κασέτα, ταινία κ.λπ.), οι συσκευασίες τους είναι άνοιχτος, αδοκίμαστος, άθικτος. και αχρησιμοποίητη ανάγκη μπύρα.


12. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ


Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και δεσμεύεται ότι θα πληρώσει τόκους στο πλαίσιο της σύμβασης πιστωτικής κάρτας μεταξύ της τράπεζας κατόχου της κάρτας και της τράπεζας και είναι υπόχρεος έναντι της τράπεζας σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων στην περίπτωση πραγματοποίησης των συναλλαγών πληρωμής με πίστωση κάρτα. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τράπεζα μπορεί να κινηθεί νομικά. μπορεί να διεκδικήσει τα έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρου που θα προκύψουν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και σε κάθε περίπτωση, εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αθετήσει λόγω οφειλής του, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και αναλαμβάνει ότι θα πληρώσει τη ζημία και τη ζημία που υπέστη ο ΠΩΛΗΤΗΣ λόγω της καθυστέρησης. απόδοση του χρέους.


13. ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ


Παράπονα και ενστάσεις σε διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση υποβάλλονται στο διαιτητικό δικαστήριο ή στο δικαστήριο καταναλωτών στον τόπο κατοικίας του καταναλωτή ή όπου πραγματοποιείται η καταναλωτική συναλλαγή, εντός των χρηματικών ορίων που καθορίζονται στον παρακάτω νόμο. Πληροφορίες για το χρηματικό όριο είναι οι παρακάτω:


Σε ισχύ από 28/05/2014:


α) Σε περιφερειακές επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών σε διαφορές των οποίων η αξία είναι μικρότερη από 2.000.00 (δύο χιλιάδες) TL, σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου αριθ. 6502 για την προστασία των καταναλωτών,


β) Επαρχιακές επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών σε διαφορές των οποίων η αξία είναι μικρότερη από 3.000.00 (τρεις χιλιάδες) TL,


γ) Στις επαρχίες με μητροπολιτική ιδιότητα υποβάλλονται αιτήσεις στις επαρχιακές επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών για διαφορές αξίας μεταξύ 2.000,00 (δύο χιλιάδες) TL και 3.000,00 (τρεις χιλιάδες) TL.

Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί για εμπορικούς σκοπούς


14. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Όταν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πραγματοποιήσει την πληρωμή για την παραγγελία που τοποθετήθηκε στον Ιστότοπο, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις λογισμικού για να λάβει επιβεβαίωση ότι η παρούσα σύμβαση έχει διαβάσει και γίνει αποδεκτή από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον ιστότοπο πριν από την εκπλήρωση της παραγγελίας.


ΠΩΛΗΤΗΣ:


ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ:


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Γιατί να μας επιλέξετε;

Μια εμπειρία που δίνει φόρτιση συναισθημάτων και απόλαυση μιας εκπληκτικής θέας της Καππαδοκίας.

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο στόλων VIP Οχημάτων, αερόστατων και όλα ολοκαίνουργια.

Θα έχετε ασφάλιση σε όλη την περιήγηση με αερόστατο και την κανονική περιήγηση από την αρχή μέχρι το τέλος.

Για 10+ χρόνια εργασίας, έχουμε εξυπηρετήσει με περισσότερα από 10.000 άτομα από όλο τον κόσμο.

Επαγγελματίες, πιστοποιημένοι και έμπειροι οδηγοί & πιλότοι και ποιοτικός εξοπλισμός.

Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού εξασφαλίζει την άνεση και την εμπιστοσύνη των επιβατών σε κάθε στάδιο των περιηγήσεων.

Είμαστε αδειοδοτημένη εταιρεία με την Ένωση Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων Νο: 9497.

Εάν η περιήγησή σας ακυρωθεί λόγω καιρού ή θέλετε να ακυρώσετε, μπορείτε να λάβετε τα χρήματά σας πίσω πριν από την περιοδεία έως και 24 ώρες.

Οι συνεργάτες μας
Blogs