Политика за поверителност

1. Обхват на договора


1.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company, Isali Cd. Офисът Angel Cave Suite се намира на N:34, 50180 Göreme /Nevşehir Турция. Този договор, сключен между клиента и Travel Cappadocia Agency Limited Company, определя условията на услугата и задълженията на страните.


1.2. Разработване на софтуер, уеб дизайн, информация, комуникационни услуги, рекламни услуги в интернет и печатно-визуални медии, които са продукти на Travel Cappadocia Agency Limited Company, са предмет на разпоредбите на това писмено споразумение между клиента и Travel Cappadocia Agency Limited Company. Освен ако Клиентът и Travel Cappadocia Agency Limited Company не се споразумеят за противното в писмен вид, това споразумение остава валидно.


1.3. Продуктите на Travel Cappadocia Agency Limited Company ще бъдат наричани заедно „Услуги“ в това споразумение и няма да покриват услугите, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company на клиента с отделен писмен договор.


2. Условия на договора


2.1. За да използвате услугите, е необходимо приемането и одобрението на договора за услуга и условията от клиента.


2.2. Формуляри за приемане на договор за услуги;


a-Потвърждаване на процеса на приемане на представителя на клиента за всяка услуга от Travel Cappadocia Agency Limited Company


b- С подписване на договора, изпратен в рамките на споразумението между Travel Cappadocia Agency Limited Company и клиента,


Чрез използване на услугите, предоставяни от c-Travel Cappadocia Agency Limited Company; В този случай се счита, че клиентът е приел и одобрил договора за услуга от момента на използване на услугите на Travel Cappadocia Agency Limited Company.


2.3. Ако клиентът е непълнолетен за приемане и одобряване на договора за услуги, ако му е забранено да получава тези услуги съгласно законите на Република Турция или законите на други държави, включително държавата, в която използва услугите, той не може да използва този договор за услуга. Ако това бъде установено, услугата, получена от клиента от Travel Cappadocia Agency, незабавно се прекратява и Travel Cappadocia Agency не може да носи отговорност за загуба или повреда на клиента.


3.1. Като част от непрекъснатото подновяване Travel Cappadocia Agency Limited Company може, по свое усмотрение и без предварително известие до клиента, да спре предоставянето на услугите или каквито и да е функции в рамките на обхвата на услугите на потребителите, постоянно или временно. Това се потвърждава и приема от клиента. Клиентът, в рамките на правомощията, определени му чрез представителя на клиента; си запазва правото да прави промени, да спира и спира услугите. Клиентът не е длъжен да информира специално Travel Cappadocia Agency, когато спре да използва услугите.


3.2. Без да посочва причина, Travel Cappadocia Agency Limited Company може да блокира достъпа на клиента до неговия акаунт. Поради тази причина клиентът може да бъде възпрепятстван от достъп до услугите, подробностите за акаунта или всякакви файлове или друго съдържание, съдържащо се в неговия акаунт. Тази ситуация е одобрена и приета от клиента.


3.3. Все още не е зададена горна граница за съобщенията, които можете да изпращате или получавате чрез услугите или пространството за съхранение, използвано при предоставянето на всяка услуга от Travel Cappadocia Agency Limited Company. Клиентът обаче потвърждава и приема, че Travel Cappadocia Agency Limited Company може да определя такива горни граници по свое усмотрение и по всяко време. В такъв случай, ако лимитите, определени от Travel Cappadocia Agency Limited Company, бъдат надвишени, превишената сума ще бъде таксувана отделно.


3.4. В замяна на услугите, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company, таксите за обслужване при плащанията, направени от клиента, варират. Таксата за обслужване се запазва от Travel Cappadocia Agency Limited Company. Тази ситуация е одобрена и приета от клиента.


3.5. Информацията за клиентите, предоставена от Travel Cappadocia Agency Limited Company, не може да бъде споделяна с други клиенти. Тази информация се съхранява от Travel Cappadocia Agency Limited Company.


3.6. Всяка услуга, получена от клиента, се оценява според условията на периода, в който е получена услугата. Поради тази причина клиентът не може да претендира каквото и да е право или плащане със задна дата.


3.7. Travel Cappadocia Agency Limited Company предоставя интернет рекламни услуги чрез доставчици на услуги. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи отговорност за промени в политиките и условията на услугите на доставчиците на услуги.


3.8. Travel Cappadocia Agency Limited Company не се задължава да отразява промоционалните бюджетни продукти и услуги, предлагани от доставчиците на рекламни услуги на клиентите. Запазва си правото да го използва.


3.9. При изготвянето на рекламите се взема за основа устната информация, дадена от клиентите. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи отговорност за точността на устната информация.


3.10. Забранено е използването на съдържание, текст, визуално, анимирано съдържание и подобно съдържание, произведени от Travel Cappadocia Agency Limited Company, на всяко място без разрешението на Travel Cappadocia Agency Limited Company.


3.11. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи отговорност за авторските права върху съдържанието на клиента.


3.12. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи отговорност за съдържанието на каналите, където се публикуват визуални реклами. Той не поема отговорност за контролиране на съдържанието на тези сайтове.


3.13. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи отговорност за кодовата система, предоставена от доставчика на рекламни услуги, която позволява на потребителя да се показват многократно рекламите и съответно задействането на рекламите.


3.14. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи морална или материална отговорност за щети, които могат да възникнат от съдържание, софтуер или вирус на сайта на рекламодателя и на потребителите, посещаващи сайта чрез реклами.


3.16. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи отговорност за каквито и да е грешки, които могат да възникнат поради кода, който трябва да бъде добавен към уебсайта на рекламодателя, за да се използват определени рекламни функции или да се направят рекламите по-функционални и измерими.


3.17. Travel Cappadocia Agency Limited Company може да се нуждае от достъп до потребителски акаунти на съответните сайтове, за да управлява реклами в социалните медии. Travel Cappadocia Agency не носи отговорност за загуба на информация и съдържание в клиентски акаунти, която може да възникне поради този достъп.


3.18. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи отговорност за точността на информацията за плащане, извършена от клиента чрез банката в замяна на услугите, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Използване на услугите от клиента


4.1. За да получи достъп до услугите, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company, може да се наложи клиентът да предостави известна информация за себе си (като самоличност или данни за контакт) като част от процеса на регистрация или използването на услугите. Клиентът приема и декларира, че информацията за регистрация, предоставена на Travel Cappadocia Agency Limited Company, винаги е пълна, точна и актуална.


4.2. Клиентът се задължава и се съгласява да няма достъп или да се опитва да получи достъп до услугите, получени по какъвто и да е начин, различен от интерфейса и услугата за отчитане, предоставени от Travel Cappadocia Agency Limited Company, освен ако не е разрешено от отделно споразумение между Travel Cappadocia Agency Limited Company.


4.3. Клиентът се съгласява и се задължава да не участва в каквато и да е дейност, която ще попречи или наруши услугите, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company или сървърите и мрежите, свързани с тези услуги.


4.4. Клиентът се съгласява и се задължава да не възпроизвежда, копира, продава или търгува тези услуги за каквато и да е цел, освен ако това не е изрично разрешено от отделен договор.


4.5. Клиентът е изцяло отговорен както за Travel Cappadocia Agency Limited Company, така и за трети страни за нарушаването на използването на услугите, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company и последствията от това, включително загубите и щетите, които Travel Cappadocia Agency ще понесе поради тази причина . приема и декларира.


Защита на паролата и акаунта


5.1. Клиентът носи отговорност за поверителността и защитата на паролите, свързани с всички акаунти, които използва за достъп до услугите, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company. Той приема, че носи изключителна отговорност пред Travel Cappadocia Agency Limited Company за всички движения, които се извършват за негова собствена сметка.


5.2. Веднага след като клиентът разбере, че паролата или акаунтът му са били използвани без разрешение, той е длъжен незабавно да информира Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Лична поверителност и лична информация


6.1. Клиентът приема използването на неговите данни в съответствие с политиката за поверителност на Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Обхват на услугите


7.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company. Информация като файлове с данни, писмени текстове, компютърен софтуер, музика, звукови файлове и други звуци, снимки, видеоклипове или други изображения, достъпни чрез услугите, предоставени от или чрез използването на тези услуги от клиента, се наричат съдържание.


7.2. Travel Cappadocia Agency Limited Company. има право предварително да избира съдържанието, да преглежда, да насочва вниманието към съдържанието, да елиминира, променя, отхвърля или изключва от всяка услуга по отношение на всяка услуга, която предоставя. Travel Cappadocia Agency предоставя на клиента нецензурни материали, насилие, тероризъм и др., в рамките на някои услуги, които счита за необходими. Може да предлага инструменти (включително настройки за предпочитания за SafeSearch) за елиминиране на нежелано съдържание, като напр


7.3. Клиент е Travel Cappadocia Agency Limited Company. Той приема и декларира, че носи изключителна отговорност както пред Travel Cappadocia Agency, така и пред трети страни за всякакъв вид съдържание, създадено, предадено или показано от .


Права на собственост


8.1. Клиентът потвърждава, че Travel Cappadocia Agency Limited Company или неговите лицензодатели притежават всички законови права и права върху интелектуалната собственост в обхвата на услугите (независимо дали тези права са регистрирани или не се намират в други държави) и че тези услуги може да съдържат информация, която е поверителна от Travel Cappadocia Agency и че тази информация Travel Cappadocia Agency Limited Company потвърждава и приема, че не може да разкрива без предварително писмено разрешение.


8.2. Клиентът има право да използва търговското име, търговската марка, сервизната марка, логото, името на домейна и други идентифициращи бранд характеристики на Travel Cappadocia Agency Limited Company, както и търговските марки и марките за услуги на други компании и организации, когато използва предоставяните услуги от Travel Cappadocia Agency Limited Company. , да не използват техните търговски наименования и лога по начин, създаващ объркване относно собствениците или упълномощените потребители на тези марки, заглавия или лога, но те няма да премахнат никакви бележки за права на собственост, включително авторски права и търговски марки, в допълнение към или включени в обхвата на тези услуги. , се съгласява и се задължава да не го укрива или променя


Travel Cappadocia Agency Limited Company License


9.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company може да продава или отдава под наем лиценза за използване на създадения от него софтуер като отделна услуга за своите клиенти. Клиентът не може да прехвърля, отдава под наем, подлицензира тези права, да дава обезпечение върху тези права или по друг начин да прехвърля която и да е част от тези права, освен ако Travel Cappadocia Agency Limited Company не даде специално писмено разрешение.


9.2. Освен ако на Клиента е изрично разрешено или изисквано от закона или е дадено специално писмено разрешение от Travel Cappadocia Agency Limited Company; не може да копира или модифицира софтуера, да създава нови произведения от този софтуер, да се опитва да декодира изходния код на софтуера или която и да е част от този код чрез обратно инженерство, да декомпилира или по друг начин да позволява на трети страни да го правят.


9.3. Освен сумата на плащането, на Travel Cappadocia Agency Limited Company се плаща и данък добавена стойност. Travel Cappadocia Agency Limited Company се задължава да заплати сумата на ДДС на финансите. Посочените цени в кампаниите, провеждани от Travel Cappadocia Agency Limited Company са цените без ДДС.


Право на използване на съдържанието


10.1. Клиентът има авторски права и други права върху услугите, предоставени, изпратени или показани чрез услугите, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company. Чрез представяне, изпращане или показване на съдържанието, за възпроизвеждане, адаптиране, модифициране, превод, публикуване, публично представяне и показване на всяко съдържание, което Travel Cappadocia Agency Limited Company предоставя, или чрез Услугите, клиентът изпраща, изпраща или показва каквото и да е съдържание. ви предоставя постоянен, неотменим, световен, безвъзмезден и неизключителен лиценз за разпространение и разпространение. Единствената цел на този лиценз е да даде възможност на Travel Cappadocia Agency да показва, разпространява и популяризира услугите.


10.2. Клиентът се съгласява, че посоченият лиценз предоставя на Travel Cappadocia Agency Limited Company правото да отваря това съдържание за други компании, организации и лица, с които е свързано за съвместни услуги, и да използва това съдържание за предоставянето на тези услуги.


10.3. Travel Cappadocia Agency Limited Company може да предава и разпространява съдържанието на клиента в различни социални мрежи и различни медии, като същевременно предприема необходимите технически стъпки за предоставяне на услуги за рекламиране и управление на социални медии на своите потребители. Клиентът потвърждава и се съгласява, че този лиценз позволява използването на този лиценз от Travel Cappadocia Agency Limited Company за тези действия.


Софтуерни актуализации


11.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company актуализира използвания софтуер по различно време. Клиентът се съгласява да получава тези актуализации в рамките на предоставяните услуги.


Прекратяване на клиентските отношения с Travel Cappadocia Agency Limited Company


12.1. Клиентът инициира договора за услуга с онлайн плащанията, извършени на страницата за защитени плащания или плащанията, извършени по банков път. Докато клиентът има активен бюджет за получената услуга, договорът за услуга остава валиден. При изтичане на бюджета на клиента за услугата, която получава, договорът за услуга се прекратява. Ако клиентът извърши погасяване при горепосочените условия, този договор става актуален с неговия спрян акаунт.


12.2. Ако клиентът желае да прекрати изцяло договора за услуги с Travel Cappadocia Agency Limited, той трябва да изпрати това искане в писмен вид на адреса на Travel Cappadocia Agency Limited, посочен в началото на този договор. Искания за прекратяване, които не са направени в писмен вид, няма да бъдат разглеждани.


12.3. Прекратяване на Договора от Travel Cappadocia Agency Limited Company;


а- В случаите, когато някоя от разпоредбите на договора е нарушена от клиента или няма намерение или възможност за спазване на разпоредбите,


b- В случаите, когато Travel Cappadocia Agency Limited Company се изисква по закон,


c- В случаите, когато партньорът на Travel Cappadocia Agency Limited Company в услугите, които предоставя на клиента, прекрати взаимоотношенията си с Travel Cappadocia Agency Limited Company или престане да предоставя услуги на клиента,


d- В случаите, когато Travel Cappadocia Agency Limited Company е на път да спре да предоставя услуги в страната, в която клиентът пребивава или използва услугите,


д- В случаите, когато предоставянето на услуги на клиента от Travel Cappadocia Agency Limited Company не е търговски жизнеспособно за Travel Cappadocia Agency Limited Company.


12.4. Когато този договор бъде прекратен, всички законови права, отговорности и задължения, които са ясно посочени, че клиентът и Travel Cappadocia Agency Limited Company се възползват или са изложени по време на договора или ще продължат за неопределен период от време, няма да бъдат засегнати от това изтичане и тези правата, отговорностите и задълженията ще се спазват за неограничен период от време. ще продължа.


Изпълнение, рекламна позиция, продажби и увеличаване на клиентите и т.н., свързани с всички услуги, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company. Не се дават гаранции по темата.


Ограничаване на отговорността

14.1. Преките или косвените щети на клиента, които са възникнали или ще възникнат, загуба на печалба, репутация, такси, мита, неустойки, данъци и т.н., дължащи се на тези щети. Travel Cappadocia Agency Limited Company не носи отговорност за никое от тях, включително загуба на репутация или загуба на данни в света на бизнеса.


14.2. Разчитане на пълнотата, точността или съществуването на рекламите или всякакви взаимоотношения или сделки между рекламодателя или спонсорите и клиента, всякакви промени, които Travel Cappadocia Agency Limited Company може да направи в услугите или всяко окончателно или временно спиране на предоставянето на услуги или всяка функция на услугите. Клиентът е изцяло отговорен за щетите, произтичащи от изтриването, повредата или невъзможността за съхраняване на защитените или предадени данни в резултат на използване или чрез услугите на , клиентът не е предоставил правилната информация за акаунта на Travel Cappadocia Agency и не е запазил своите паролата или данните за акаунта са сигурни и поверителни.


Правила за авторско право и търговски марки

15.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company разглежда известия за нарушение съгласно Международното право за интелектуална собственост и Закона за авторското право на Република Турция. Той разглежда уведомленията в рамките на определена процедура и, ако счете за необходимо, анулира съответните сметки


реклами

16.1. Някои услуги, предоставяни от Travel Cappadocia Agency Limited Company, се поддържат от приходи от реклами и рекламите и промоциите трябва да бъдат включени в тези услуги. Тези реклами може да са насочени към съдържанието на информацията, съдържаща се в услугите, въпроси, задавани чрез услугите и друга информация поради техния предмет. Клиентът приема поставянето на реклами в услугите на Travel Cappadocia Agency Limited Company и разбирането, стила и обхвата на рекламата да бъдат променяни без специално уведомление


Промяна на условията на договора

17.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company може да прави промени в договорните клаузи, когато е необходимо. Когато бъдат направени тези промени, Travel Cappadocia Agency Limited Company ще направи ново копие на текста на договора достъпно на своята страница. Ако клиентът използва след датата на промяна в клаузите, Travel Cappadocia Agency Limited Company ще счита това използване от клиента за приемане на подновения договорен текст


СЪОБЩЕНИЯ

18.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company може да изпраща известия до клиента по имейл, обикновена поща или известия относно промени в договора чрез известия относно услугите.


19. СПОРОВЕ

19.1. Този договор е предмет на законодателството на Република Турция. Съдилищата и изпълнителните служби в Измир са упълномощени за всякакви спорове, които могат да възникнат. Когато е необходимо, Travel Cappadocia Agency Limited Company може да предприеме правни действия в съдилищата на други държави.

Защо да изберете нас?

Изживяване, което дава заряд от емоции и наслада от невероятна гледка към Кападокия.

Разполагаме с най-голямата мрежа от автопаркове от VIP превозни средства, балони с горещ въздух и всички чисто нови.

Вие ще бъдете застраховани през цялата обиколка с балон с горещ въздух и нормалната обиколка от началото до края.

За 10+ години работа ние обслужваме повече от 10 000 души от цял свят.

Професионални, сертифицирани и опитни водачи и пилоти и качествено оборудване.

Използването на модерно оборудване гарантира комфорта и увереността на пътниците на всеки етап от обиколката.

Ние сме лицензирана компания съгласно Асоциацията на турските туристически агенции №: 9497.

Ако вашето турне се отмени поради метеорологични условия или искате да го отмените, можете да получите парите си обратно преди турнето до 24 часа.

Нашите партньори