سیاست حفظ حریم خصوصی

1. محدوده قرارداد


1.1. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه، Isali Cd. دفتر سوئیت غار فرشته در N:34، 50180 Göreme /Nevşehir ترکیه واقع شده است. این قرارداد منعقد شده بین مشتری و شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا شرایط خدمات و تعهدات طرفین را مشخص می کند.


1.2. توسعه نرم افزار، طراحی وب، خدمات اطلاع رسانی، ارتباطات، خدمات تبلیغات اینترنتی و رسانه های چاپی-تصویری که از محصولات شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا می باشد، مشمول مفاد این قرارداد کتبی بین مشتری و شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا می باشد. این توافقنامه به قوت خود باقی است، مگر اینکه شرکت محدود آژانس مسافرتی و مسافرتی کاپادوکیا کتباً خلاف آن را موافقت کند.


1.3. محصولات شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا در این قرارداد مجموعاً "خدمات" نامیده می شوند و خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا به مشتری را با قرارداد کتبی جداگانه پوشش نمی دهند.


2. شرایط قرارداد


2.1. برای استفاده از خدمات، پذیرش و تایید قرارداد و شرایط خدمات توسط مشتری الزامی است.


2.2. فرم های پذیرش قرارداد خدمات؛


الف- تایید فرآیند پذیرش هر گونه خدمات توسط شرکت تراول کاپادوکیا به نماینده مشتری


ب - با امضای قراردادی که در چارچوب قرارداد بین شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه و مشتری ارسال می شود.


با استفاده از خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس سی تراول کاپادوکیا؛ در این صورت مشتری از لحظه استفاده از خدمات شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه پذیرفته و موافقت نامه خدمات را پذیرفته و تایید کرده است.


2.3. اگر مشتری برای پذیرش و تایید قرارداد خدمات، زیر سن قانونی باشد، در صورتی که طبق قوانین جمهوری ترکیه یا قوانین سایر کشورها از جمله کشوری که در آن از خدمات استفاده می کند، از دریافت این خدمات منع شده باشد، نمی تواند استفاده کند. این قرارداد خدمات در صورت تشخیص این موضوع، سرویس دریافتی مشتری از آژانس مسافرتی کاپادوکیا بلافاصله قطع می شود و آژانس مسافرتی کاپادوکیا نمی تواند مسئولیتی در قبال مفقود شدن یا آسیب دیدگی مشتری داشته باشد.


3.1. به عنوان بخشی از تمدید مستمر، شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا می تواند به صلاحدید خود و بدون اطلاع قبلی به مشتری، ارائه خدمات یا هر ویژگی در محدوده خدمات را به طور دائم یا موقت به کاربران متوقف کند. این مورد تایید و قبول مشتری است. مشتری در حدود اختیاراتی که از طریق نماینده مشتری برای او تعریف شده است. این حق را برای خود محفوظ می دارد که تغییرات، توقف و توقف سرویس ها را انجام دهد. هنگام توقف استفاده از خدمات، مشتری مجبور نیست به طور خاص آژانس مسافرتی کاپادوکیا را مطلع کند.


3.2. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا بدون ذکر دلیل ممکن است دسترسی مشتری به حساب کاربری خود را مسدود کند. به همین دلیل، ممکن است مشتری از دسترسی به خدمات، جزئیات حساب یا هر فایل یا سایر محتوای موجود در حساب کاربری خود منع شود. این وضعیت مورد تایید و پذیرش مشتری است.


3.3. هنوز هیچ محدودیتی برای پیام هایی که می توانید از طریق سرویس ها یا فضای ذخیره سازی مورد استفاده در ارائه خدمات توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا ارسال یا دریافت کنید، تعیین نشده است. با این حال، مشتری می‌پذیرد و می‌پذیرد که شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا ممکن است چنین محدودیت‌هایی را بنا به صلاحدید خود و در هر زمان تعیین کند. در چنین شرایطی در صورت تجاوز از محدودیت های تعیین شده توسط شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا، مبلغ مازاد به صورت جداگانه اخذ می شود.


3.4. در ازای خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا، نرخ کارمزد خدمات در پرداخت های انجام شده توسط مشتری متفاوت است. نرخ هزینه خدمات توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا محفوظ است. این وضعیت مورد تایید و پذیرش مشتری است.


3.5. اطلاعات مشتریان ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا را نمی توان با سایر مشتریان به اشتراک گذاشت. این اطلاعات توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا نگهداری می شود.


3.6. هر سرویس دریافتی توسط مشتری با توجه به شرایط دوره ای که آن سرویس دریافت می شود ارزیابی می شود. به همین دلیل مشتری نمی تواند مطالبه حق و یا پرداختی به ماسبق کند.


3.7. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا خدمات تبلیغات اینترنتی را از طریق ارائه دهندگان خدمات ارائه می دهد. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا نمی تواند مسئولیتی در قبال تغییر خط مشی و شرایط خدمات ارائه دهندگان خدمات داشته باشد.


3.8. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا موظف به انعکاس محصولات و خدمات بودجه تبلیغاتی ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات تبلیغاتی به مشتریان نیست. حق استفاده از آن را برای خود محفوظ می دارد.


3.9. در حین تهیه تبلیغات، اطلاعات شفاهی ارائه شده توسط مشتریان مبنا قرار می گیرد. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات شفاهی ندارد.


3.10. استفاده از محتوا، متن، محتوای تصویری، متحرک و محتوای مشابه تولید شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا در هر مکانی بدون مجوز شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا ممنوع است.


3.11. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال کپی رایت مطالب از جانب مشتری ندارد.


3.12. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال محتوای کانال هایی که تبلیغات بصری در آنها منتشر می شود ندارد. مسئولیتی در قبال کنترل محتوای این سایت ها بر عهده نمی گیرد.


3.13. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال سیستم کد ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی که امکان نمایش مکرر تبلیغات را به کاربر می دهد و بر اساس آن راه اندازی تبلیغات را ندارد.


3.14. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال خسارات وارده از هرگونه محتوا، نرم‌افزار یا ویروس در سایت آگهی‌دهنده و کاربرانی که از طریق آگهی‌ها از سایت بازدید می‌کنند، ندارد.


3.16. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی به دلیل اضافه شدن کد به وب سایت آگهی‌دهنده به منظور استفاده از برخی ویژگی‌های تبلیغاتی یا کاربردی‌تر و قابل اندازه‌گیری آگهی‌ها ندارد.


3.17. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا ممکن است برای مدیریت تبلیغات رسانه های اجتماعی نیاز به دسترسی به حساب های کاربری در سایت های مربوطه داشته باشد. آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال از دست رفتن اطلاعات و محتوای حساب های مشتریان که ممکن است به دلیل این دسترسی رخ دهد ندارد.


3.18. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات پرداختی که مشتری از طریق بانک در قبال خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا انجام می دهد ندارد.


استفاده مشتری از خدمات


4.1. برای دسترسی به خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا، ممکن است مشتری مجبور باشد به عنوان بخشی از فرآیند ثبت نام یا استفاده از خدمات، اطلاعاتی درباره خود (مانند مشخصات هویتی یا تماس) ارائه دهد. مشتری می پذیرد و اعلام می دارد که اطلاعات ثبت نامی که به شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا داده می شود، همواره کامل، دقیق و به روز است.


4.2. مشتری متعهد می شود و می پذیرد که به هیچ وجه به غیر از خدمات رابط و گزارش ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا، به خدمات دریافت شده دسترسی نداشته باشد یا تلاشی برای دسترسی به آن نداشته باشد، مگر اینکه با توافق جداگانه ای بین شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا اجازه داده شده باشد.


4.3. مشتری موافقت می کند و متعهد می شود که در هیچ فعالیتی که موجب اختلال یا اختلال در خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا یا سرورها و شبکه های متصل به این خدمات شود، شرکت نکند.


4.4. مشتری موافقت می کند و متعهد می شود که این خدمات را برای هیچ هدفی تکثیر، کپی، فروش یا مبادله نکند، مگر اینکه به طور خاص توسط یک قرارداد جداگانه اجازه داده شده باشد.


4.5. مسئولیت تخلف در استفاده از خدمات ارائه شده توسط شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا و عواقب ناشی از آن از جمله ضرر و زیان آژانس مسافرتی کاپادوکیا به این دلیل بر عهده مشتری است. . می پذیرد و اعلام می کند.


رمز عبور و امنیت حساب


5.1. مشتری مسئول محرمانه بودن و حفاظت از رمزهای عبور مرتبط با کلیه حساب هایی است که برای دسترسی به خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا استفاده می کند. می پذیرد که مسئولیت کلیه جابجایی هایی که تحت حساب خود انجام می شود به عهده شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا است.


5.2. مشتری موظف است به محض اینکه متوجه شد از رمز عبور یا حساب کاربری خود بدون مجوز استفاده شده است، مراتب را سریعاً به شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا اطلاع دهد.


حریم خصوصی شخصی و اطلاعات شخصی


6.1. مشتری استفاده از داده های خود را مطابق با سیاست های حفظ حریم خصوصی شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا می پذیرد.


حوزه ی خدمات


7.1. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه. اطلاعاتی مانند فایل‌های داده، متون نوشتاری، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، موسیقی، فایل‌های صوتی و سایر صداها، عکس‌ها، فیلم‌ها یا سایر تصاویری که از طریق خدمات ارائه‌شده توسط یا از طریق استفاده مشتری از این سرویس‌ها قابل دسترسی هستند، محتوا نامیده می‌شوند.


7.2. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه. حق دارد محتوا را از قبل انتخاب کند، بررسی کند، توجه را به محتوا جلب کند، حذف کند، تغییر دهد، رد کند یا از هر سرویسی در رابطه با هر سرویسی که ارائه می‌کند حذف کند. آژانس مسافرتی کاپادوکیا در محدوده خدماتی که لازم بداند خدمات فحاشی، خشونت آمیز، تروریستی و غیره را به مشتری ارائه می دهد. ممکن است ابزارهایی (از جمله تنظیمات ترجیحی جستجوی ایمن) را برای حذف محتوای قابل اعتراض ارائه دهد


7.3. مشتری شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه است. می پذیرد و اعلام می کند که در قبال آژانس مسافرتی کاپادوکیه و اشخاص ثالث مسئولیت انحصاری انواع محتوای ایجاد، ارسال یا نمایش داده شده توسط .


حقوق مالکیت


8.1. مشتری اذعان می کند که شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا یا مجوز دهندگان آن دارای کلیه حقوق مالکیت معنوی و قانونی در محدوده خدمات هستند (صرف نظر از اینکه این حقوق در کشورهای دیگر ثبت شده یا نه) و این خدمات ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که توسط آژانس مسافرتی کاپادوکیا محرمانه است و شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا تایید می کند و می پذیرد که نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی فاش کند.


8.2. مشتری حق دارد در هنگام استفاده از خدمات ارائه شده از نام تجاری، علامت تجاری، علامت خدمات، لوگو، نام دامنه و سایر ویژگی های برند شناسایی شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا و همچنین علائم تجاری و علائم خدماتی سایر شرکت ها و سازمان ها استفاده کند. توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه. ، از نام تجاری و آرم خود برای ایجاد هرگونه سردرگمی در مورد صاحبان یا کاربران مجاز این مارک ها، عناوین یا آرم ها استفاده نکنند، با این حال، آنها هیچ گونه اعلامیه حقوق مالکیتی، از جمله حق چاپ و علائم تجاری را حذف نمی کنند. در محدوده این خدمات گنجانده شده است. ، موافقت می کند و متعهد می شود که آن را پنهان یا تغییر ندهد


مجوز شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه


9.1. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا ممکن است مجوز استفاده از نرم افزاری را که ایجاد می کند به عنوان یک سرویس جداگانه به مشتریان خود بفروشد یا اجاره دهد. مشتری نمی‌تواند این حقوق را انتقال، اجاره، مجوز فرعی بدهد، این حقوق را تضمین کند، یا بخشی از این حقوق را به هر نحو دیگری منتقل کند، مگر اینکه شرکت مسافرتی کاپادوکیا مجوز کتبی خاصی بدهد.


9.2. مگر اینکه مشتری صراحتاً توسط قانون اجازه یا الزام داشته باشد یا از طرف شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مجوز کتبی خاص داده شود. نمی‌تواند نرم‌افزار را کپی یا تغییر دهد، آثار جدیدی از این نرم‌افزار ایجاد کند، تلاش کند کد منبع نرم‌افزار یا هر بخشی از این کد را با مهندسی معکوس رمزگشایی کند، دیکامپایل کند یا به اشخاص ثالث اجازه انجام این کار را بدهد.


9.3. علاوه بر مبلغ پرداختی، مالیات بر ارزش افزوده نیز به شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه پرداخت می شود. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه موظف است مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را به فاینانس پرداخت نماید. قیمت های درج شده در کمپین های انجام شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا قیمت های بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.


حق استفاده از محتوا


10.1. مشتری حق چاپ و سایر حقوق مربوط به خدمات ارائه شده، ارسال یا نمایش داده شده از طریق خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا را دارد. با ارائه، ارسال یا نمایش محتوا، برای بازتولید، تطبیق، اصلاح، ترجمه، انتشار، اجرای عمومی و نمایش هر گونه محتوایی که شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا ارائه می دهد، یا از طریق خدمات، مشتری هر گونه مطلبی را ارسال، ارسال یا نمایش می دهد. به شما یک مجوز دائمی، غیر قابل فسخ، جهانی، بدون حق امتیاز و غیر انحصاری برای توزیع و توزیع اعطا می کند. تنها هدف این مجوز، فعال کردن آژانس مسافرتی کاپادوکیه برای نمایش، توزیع و ترویج خدمات است.


10.2. مشتری موافقت می‌کند که مجوز مذکور به شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا این حق را می‌دهد که این محتوا را برای سایر شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که با آنها مرتبط است برای خدمات مشترک باز کرده و از این محتوا برای ارائه این خدمات استفاده کند.


10.3. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا ممکن است ضمن انجام اقدامات فنی لازم جهت ارائه خدمات مدیریتی و تبلیغاتی شبکه های اجتماعی به کاربران خود، محتوای مشتری را در شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف مخابره و توزیع کند. مشتری می پذیرد و می پذیرد که این مجوز اجازه استفاده از این مجوز را توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا برای این اعمال می دهد.


بروز رسانی نرم افزار


11.1. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا نرم افزارهای مورد استفاده را در زمان های مختلف به روز می کند. مشتری موافقت می کند که این به روز رسانی ها را در محدوده خدمات ارائه شده دریافت کند.


خاتمه ارتباط با مشتری با شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه


12.1. مشتری قرارداد خدمات را با پرداخت های آنلاین انجام شده در صفحه پرداخت امن یا پرداخت های انجام شده از طریق حواله بانکی آغاز می کند. تا زمانی که مشتری بودجه فعالی برای خدمات دریافتی داشته باشد، قرارداد خدمات معتبر باقی می ماند. زمانی که بودجه مشتری برای خدماتی که دریافت می کند به پایان می رسد، قرارداد خدمات به حالت تعلیق در می آید. در صورت بازپرداخت مشتری با شرایط فوق، این قرارداد با حساب معلق وی به روز می شود.


12.2. در صورتی که مشتری مایل به فسخ کامل قرارداد خدمات با شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیه باشد، باید این درخواست را به صورت کتبی به آدرس شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا که در ابتدای این قرارداد مشخص شده است ارسال نماید. درخواست های فسخی که به صورت کتبی ارائه نشده باشند بررسی نمی شوند.


12.3. فسخ قرارداد توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا.


الف- در مواردی که یکی از مفاد قرارداد توسط مشتری نقض شود یا قصد یا فرصتی برای رعایت مفاد وجود نداشته باشد.


ب- در مواردی که شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا به موجب قانون الزامی باشد.


ج- در مواردی که شریک شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا در خدماتی که به مشتری ارائه می‌کند رابطه خود را با شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا قطع یا ارائه خدمات به مشتری را متوقف کند.


د- در مواردی که شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا در شرف توقف ارائه خدمات به کشور محل اقامت مشتری یا استفاده از خدمات باشد.


ه- در مواردی که ارائه خدمات به مشتری توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا از نظر تجاری برای شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مقرون به صرفه نباشد.


12.4. در صورت فسخ این قرارداد، کلیه حقوق، مسئولیت ها و تعهدات قانونی که به صراحت بیان شده است که مشتری و شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا در طول قرارداد منتفع یا در معرض آن قرار دارند و یا برای مدت نامحدودی ادامه خواهند داشت، تحت تأثیر این انقضا قرار نخواهد گرفت و این موارد حقوق، مسئولیت ها و تعهدات برای مدت نامحدود رعایت خواهد شد. ادامه دارد.


عملکرد، موقعیت آگهی، فروش و افزایش مشتری و غیره مربوط به کلیه خدماتی است که توسط شرکت مسافرتی کاپادوکیا ارائه می شود. هیچ تضمینی در مورد موضوع داده نمی شود.


محدودیت مسئولیت

14.1. خسارات مستقیم یا غیرمستقیم مشتری، از دست دادن درآمد، سرقفلی، کارمزد، عوارض، جریمه، مالیات و غیره ناشی از این خسارات وارده یا به وجود آمده توسط مشتری. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا مسئولیتی در قبال هیچ یک از آنها از جمله از دست دادن شهرت یا از دست دادن اطلاعات در دنیای تجارت ندارد.


14.2. اتکا به کامل بودن، صحت یا وجود آگهی‌ها، یا هرگونه رابطه یا معامله بین آگهی‌دهنده یا حامیان مالی و مشتری، هرگونه تغییری که شرکت تراول کاپادوکیا ممکن است در خدمات ایجاد کند یا هرگونه تعلیق نهایی یا موقت در ارائه خدمات یا هر ویژگی خدمات. مشتری در قبال خسارات ناشی از حذف، خراب شدن یا ناتوانی در ذخیره اطلاعات محافظت شده یا منتقل شده در نتیجه استفاده یا از طریق خدمات، مسئولیت کامل خسارات ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح حساب کاربری به آژانس مسافرتی کاپادوکیا و عدم حفظ اطلاعات خود را بر عهده دارد. رمز عبور یا جزئیات حساب امن و محرمانه است.


خط مشی کپی رایت و علامت تجاری

15.1. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا اخطارهای نقض را تحت قوانین بین المللی مالکیت معنوی و قانون حق چاپ جمهوری ترکیه در نظر می گیرد. اخطارها را در محدوده یک رویه معین بررسی می کند و در صورت لزوم حساب های مربوطه را باطل می کند.


تبلیغات

16.1. برخی از خدمات ارائه شده توسط شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا از طریق درآمدهای تبلیغاتی پشتیبانی می شود و تبلیغات و تبلیغات باید در این خدمات گنجانده شود. این تبلیغات ممکن است محتوای اطلاعات موجود در سرویس‌ها، سوالاتی که از طریق سرویس‌ها پرسیده می‌شود و سایر اطلاعات را با توجه به موضوع آنها هدف قرار دهد. مشتری درج آگهی در خدمات شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا را می پذیرد و درک، سبک و دامنه آگهی بدون اطلاع خاصی تغییر می کند.


اصلاح شرایط قرارداد

17.1. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا می تواند در مواقع لزوم تغییراتی در بندهای قرارداد ایجاد کند. با انجام این تغییرات، شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا نسخه جدیدی از متن قرارداد را در صفحه خود قرار می دهد. در صورت استفاده مشتری پس از تاریخ تغییر بندها، شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا این استفاده مشتری را به منزله قبول متن قرارداد تمدید شده تلقی خواهد کرد.


اطلاعیه ها

18.1. شرکت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا ممکن است از طریق اخطارهای مربوط به خدمات، اخطاریه هایی را برای مشتری از طریق پست الکترونیکی، پست معمولی یا اطلاعیه هایی در خصوص تغییرات قرارداد ارسال کند.


19. اختلافات

19.1. این قرارداد تابع قوانین جمهوری ترکیه است. دادگاه های ازمیر و دفاتر اجرایی برای هر گونه اختلافی که ممکن است پیش بیاید مجاز هستند. در صورت لزوم، شرکت با مسئولیت محدود آژانس مسافرتی کاپادوکیا می تواند در دادگاه های سایر کشورها اقدام قانونی کند.

چرا ما را انتخاب کنید؟

تجربه ای که لذت منظره باشکوه کاپادوکیه و بار احساسات را به همراه دارد.

ما بزرگترین ناوگان وسایل نقلیه VIP، بالون های هوای گرم و همه آنها را داریم.

از ابتدا تا انتهای تور بادکنک و تور معمولی بیمه خواهید داشت.

برای بیش از 10 سال ما به بیش از 10000 نفر در سراسر جهان خدمات ارائه کرده ایم.

راهنماها و خلبانان حرفه ای، گواهی شده و با تجربه و تجهیزات با کیفیت.

استفاده از تجهیزات مدرن آسایش و اطمینان مسافران را در هر مرحله از تورها تضمین می کند.

ما شرکت دارای مجوز به شماره 9497 از اتحادیه آژانس های مسافرتی ترکیه هستیم.

اگر تور شما به دلیل شرایط آب و هوایی کنسل شد و یا اگر بخواهید آن را کنسل کنید، می توانید تا 24 ساعت قبل از تور پول خود را پس بگیرید.