Avbokning och återbetalningsregler

KONSUMENTRÄTTIGHETER - ÅTERTAGANDE - AVBESTÄLLNING RETURVILLKOR


ALLMÄN:


Om du gör en beställning elektroniskt via den webbplats du använder, anses du ha accepterat det preliminära informationsformuläret och distansförsäljningsavtalet som presenteras för dig.


Köpare omfattas av bestämmelserna i konsumentskyddslagen nr 6502 och förordningen om distansavtal (RG: 27.11.2014/29188) och andra tillämpliga lagar angående försäljning och leverans av produkten de köpt.


Fraktkostnader, som är produktfraktkostnader, kommer att betalas av köparen.


Varje köpt produkt levereras till personen och/eller organisationen på den adress som köparen har angett, förutsatt att den inte överskrider den lagliga perioden på 30 dagar. Om produkten inte levereras inom denna period kan Köpare säga upp avtalet.


Den köpta produkten ska levereras i sin helhet och i enlighet med de kvalifikationer som anges i beställningen och med dokument som garantibevis, bruksanvisning ev.


Om det blir omöjligt att sälja den köpta produkten, måste säljaren meddela köparen skriftligen inom 3 dagar efter att ha fått veta om denna situation. Det totala priset ska returneras till Köparen inom 14 dagar.


OM PRISET PÅ DEN KÖPADE PRODUKTEN INTE BETALAS:


Om Köparen inte betalar priset för den köpta produkten eller annullerar den i bankboken upphör Säljarens skyldighet att leverera produkten.


SHOPPING GJORT MED OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV KREDITKORT:


Efter att produkten har levererats, om det fastställs att kreditkortet som köparen har betalat till används orättvist av obehöriga och priset för den sålda produkten inte betalas till säljaren av relevant bank eller finansinstitut, ska köparen returnera produkten som omfattas av avtalet inom 3 dagar på SÄLJARENS bekostnad. Den måste återlämnas till SÄLJAREN.


OM PRODUKTEN INTE KAN LEVERAS INOM TIDEN AV OPROSEKERADE SKÄL:


Om force majeure inträffar som Säljaren inte kan förutse och varan inte kan levereras i tid meddelas Köparen. Köparen kan begära att beställningen hävs, att produkten byts ut mot en liknande produkt eller att leveransen försenas tills hindret är undanröjt. Om köparen avbryter beställningen; Om han har gjort betalningen kontant, kommer denna avgift att betalas till honom kontant inom 14 dagar från avbokningsdatum. Om köparen har gjort betalningen med kreditkort och avbeställt den kommer produktpriset att returneras till banken inom 14 dagar från denna hävning, men det är möjligt att banken överför det till köparens konto inom 2-3 veckor.


KÖPARENS SKYLDIGHET ATT KONTROLLERA PRODUKTEN:


Köparen kommer att inspektera de avtalade varorna/tjänsterna innan han tar emot dem; buckliga, trasiga, trasiga förpackningar etc. skadade och defekta varor/tjänster tas inte emot från fraktbolaget. De mottagna varorna/tjänsterna ska anses vara oskadade och intakta. KÖPAREN måste noggrant skydda varorna/tjänsterna efter leverans. Om ångerrätten ska användas ska varorna/tjänsterna inte användas. Faktura ska returneras tillsammans med produkten.


Ångerrätt:


KÖPARE; Inom 14 (fjorton) dagar från datumet för leverans av den köpta produkten till sig själv eller till personen/organisationen på den angivna adressen, kan han använda sin rätt att frånträda avtalet genom att avvisa varorna utan att ta något juridiskt eller straffrättsligt ansvar och utan att ange någon anledning, förutsatt att han meddelar SÄLJAREN via kontaktuppgifterna nedan.


KONTAKTINFORMATION SOM SKALL MEDDELAS OM SÄLJARENS ÅNGERRÄTT:


FÖRETAG


NAMN/TITEL: Travel Cappadocia Agency Limited Company

ADRESS: İsalı Cd. Angel Cave Suite Office N:34, 50180 Göreme /Nevşehir

E-POST: [email protected]

TEL: +905425517072


Ångerrättens längd:


Om det är en tjänst köpt av köparen, börjar denna 14-dagarsperiod från dagen för undertecknandet av avtalet. Innan ångerrätten löper ut kan ångerrätten inte utövas i serviceavtal där utförandet av tjänsten har påbörjats med konsumentens godkännande.


Kostnaderna som uppstår vid utnyttjandet av ångerrätten tillhör SÄLJAREN.


För att utöva ångerrätten måste ett skriftligt meddelande ges till SÄLJAREN med rekommenderat brev, fax eller e-post inom 14 (fjorton) dagar och produkten får inte användas inom ramen för bestämmelserna i "Produkterna för vilka ångerrätten inte kan utövas" regleras i detta avtal.


ANVÄNDNING AV Ångerrätten:


Fakturan för produkten levererad till 3:e person eller KÖPARE, (Om fakturan för produkten som ska returneras är företagsfaktura måste den skickas med returfakturan som utfärdats av institutionen när den returneras. Beställ returer vars fakturor utfärdas den på institutionernas vägnar kan inte fyllas i om inte en RETURFAKTURA utfärdas.)


Returformulär, Produkterna som ska returneras ska levereras kompletta och oskadade tillsammans med kartong, förpackning, eventuella standardtillbehör.


RETURVILLKOR:


SÄLJAREN är skyldig att returnera det totala priset och de dokument som sätter KÖPEN i skuld till KÖPAREN senast inom 10 dagar från mottagandet av meddelandet om ångerrätt och att returnera varorna inom 20 dagar.


Om det sker en minskning av varans värde på grund av köparens fel eller om returen blir omöjlig


KÖPAREN är skyldig att ersätta SÄLJARENS skador i takt med hans fel. KÖPAREN ansvarar dock inte för de förändringar och försämringar som uppstår på grund av korrekt användning av varorna eller produkterna inom ångerrättens tid.


I händelse av att underskridandet av kampanjgränsbeloppet som SÄLJAREN ställt på grund av utövandet av ångerrätten, kommer rabattbeloppet som används inom kampanjens omfattning att annulleras.


PRODUKTER SOM INTE KAN ANVÄNDAS MED ÅNGERRÄTT:


Underkläder, badkläder och bikinitrosor, sminkmaterial, engångsprodukter, varor som snabbt riskerar att förstöras eller som sannolikt kommer att förfalla, som är förberedda i linje med KÖPARENS begäran eller tydligt personliga behov och inte lämpar sig för retur, levereras till KÖPARE. Produkter som inte lämpar sig att returneras hälso- och hygienmässigt om deras förpackning öppnas av KÖPARE efter leverans, produkter som blandas med andra produkter efter leverans och inte kan separeras på grund av sin natur, Varor relaterade till tidskrifter såsom tidningar och tidskrifter, förutom de som tillhandahålls under prenumerationsavtalet, Omedelbar prestanda i elektronisk miljö Tjänster som tillhandahålls eller immateriella varor levererade omedelbart till konsumenten, såväl som ljud- eller videoinspelningar, böcker, digitalt innehåll, programvara, datainspelnings- och datalagringsenheter, dator förbrukningsvaror, kan inte returneras enligt förordningen om deras förpackning har öppnats av KÖPAREN. Innan ångerrätten löper ut är det dessutom inte möjligt att utöva ångerrätten avseende de tjänster som har påbörjats med konsumentens godkännande, i enlighet med förordningen.


För att kosmetika och personliga vårdprodukter, underkläder, badkläder, bikinis, böcker, reproducerbar programvara och program, DVD, VCD, CD och kassetter och pappersvaror (toner, patron, tejp, etc.) ska kunna returneras, är deras paket oöppnad, oprövad, intakt. och de måste vara oanvända.


FALL MED UPPHÖJANDE OCH RÄTTSLIGA KONSEKVENSER


KÖPAREN accepterar, deklarerar och åtar sig att han/hon kommer att betala ränta inom ramen för kreditkortsavtalet mellan kortinnehavarens bank och banken och vara ansvarig gentemot banken vid fallissemang vid betalningstransaktioner med kredit kort. I detta fall kan den berörda banken vidta rättsliga åtgärder; kan kräva de kostnader och advokatarvoden som uppstår från KÖPAREN, och i alla fall, i händelse av att KÖPEN inte på grund av sin skuld, accepterar KÖPEN att han kommer att betala skadan och förlusten som SÄLJAREN lidit på grund av den försenade prestationen av skulden.


BETALNING OCH LEVERANS


Du kan göra det till vilket som helst av våra bankkonton (TL) genom att göra en banköverföring eller EFT (elektronisk fondöverföring).


Med dina kreditkort på vår sida kan du dra nytta av engångsbetalning online eller online avbetalningsmöjligheter för alla typer av kreditkort. I dina onlinebetalningar kommer beloppet att dras från ditt kreditkort i slutet av din beställning.

Varför ska du välja oss?

En upplevelse som ger en laddning av känslor och njutning av en fantastisk utsikt över Kappadokien.

Vi har det största flottnätverket av VIP-fordon, luftballonger och de är alla helt nya.

Du kommer att ha täckningsförsäkring över hela luftballongturen och normal turné från början till slut.

Under 10+ års arbete har vi betjänat mer än 10 000 personer från hela världen.

Professionella, certifierade och erfarna guider och piloter och kvalitetsutrustning.

Användningen av modern utrustning säkerställer passagerarnas komfort och förtroende i varje skede av turer.

Vi är ett licensierat företag under Association of Turkish Travel Agencies No: 9497.

Om din turné avbryts på grund av väder eller om du vill avbryta kan du få tillbaka dina pengar före turnén upp till 24 timmar.